•Datainsamlingen pågick från vecka 15 till vecka 20•

68  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets

vuxenutbildning.

Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på SFI/SFX. De måste ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att delta

• Datainsamlingen pågick från vecka 15 till vecka 20

• Undersökningen genomfördes av Sweco i samarbete med STORSTHLM

• Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla

utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben

• Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna

kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

لغشلا

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

Figure

Updating...

References

Related subjects :