Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system

16  Download (0)

Full text

(1)

Våtrum

Försegling mot golvbrunnar

Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system

SE

(2)

Väggnära golvbrunnar

CE-märkning

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem. Reglerna gäller från 1. oktober 2008.

Reglerna beskriver hur kombination av golvbrunn och tätskikt ska provas. Dessa har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut, Sitac och Svensk Byggtjänst.

Massiva konstruktioner. Tätskikt med Alfix rollade system Alfix systemet är testat enligt bransch godkännandet för golvbrunnar, och uppfyller dessa krav med golvbrunnar från:

Blücher, Unidrain by Jafo, och Purus. Godkännande tagit vid Sitac finns redovisad på branschorganisationernas webbsidor.

Lätta konstruktioner. Tätskikt med Alfix folie system Alfix systemet är testat enligt bransch godkännandet för golvbrunnar, och uppfyller dessa krav med golvbrunnar från:

Blücher, Unidrain by Jafo, och Purus.

I en arbetsgrupp med representanter från branschorganisationer och leverantörer, diskuteras för närvaranda hur man framöver skall godkänna dom olika leverantör system.

Alfix 1K och 2K Tätningsmassa har fått CE-märkning och produkterna vill framöver förses CE-märkning. Märkningen visar, att Alfix klara av de gemensamma europeiska krav med avseende på företagets ETA-Godkännande enlig ETAG 022 del 1 för flytande tätmassor.

1K

2K

Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 11-13

DK-6000 Kolding 1073-CPD-314-210

Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 11-13

DK-6000 Kolding 1073-CPD-314-110

ETA-09/0048 ETAG 022

ETA-09/0047 ETAG 022 1073

1073

(3)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

4 5 6

7

1 2 3

100 mm 100 mm

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av

Alfix Våtrumsmatta

7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant 8. Markering av skruvhålen. Frigör hålen för brunnsmanschett/

folie

9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.

Monteras med 100 mm uppvik på vägg

5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av

Alfix Våtrumsmatta

7. Skär ut hål i våtrumsmatten längs brunnens innerkant

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system

Purus Line

Unidrain 2000

(4)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

4 5 6

7

1 2 3

50 m

m 50 m

m

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av.

Monteras med 100 mm uppvik på vägg.

5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av

Alfix Våtrumsmatta

7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns, och placera foten till BLÜCHERS specialverktyg

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.

Monteras med 50 mm uppvik på vägg.

5. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i brunnsmanschett

6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av

Alfix Våtrumsmatta

8. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i våtrumsmattan

9. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att markera skruvhålen 10. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie

11. Montering av klämring: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! diagonal fastskruvning!

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system

BLÜCHER 3K

Med skruvad klämring

Unidrain 1000/1100

(5)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av.

Är brunnen monterad i vägg/golv vinkel, rekommenderas 50 mm uppvik på vägg.

5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix

Våtrumsmatta

8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant, frigör skruvhålen för brunnsmanschett/folie

9. Montering av skruvad klämram: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av.

Monteras med 50 mm uppvik på vägg.

5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av

Alfix Våtrumsmatta

8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant 9. Montering av klinkerram

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system

BLÜCHER Waterline

Med skruvad klämram

BLÜCHER Waterline

Med limfläns

(6)

4 5 6

7

1 2 3

7

4 5 6

8 9

1 2 3

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H

5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

6. Montering av skruvad klämring: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning

7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen 6. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H

7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

8. Skär ut hål i våtrumsmattan med Purus kniven 9. Montering av blå klämring: Tidigast efter 12 timmar

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system

BLÜCHER

Med skruvad klämring

Purus

(7)

4 6

7

1 2 3

5

Jafo

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen

5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

6 Skär ut hål lodrätt längs Jafo skärmallens innerkant 7. Drag ur skärmallen och montera klinkerramens underdel:

Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej.

OBS! diagonal fastskruvning!

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system

(8)

5 6

7 8

1 2 3

4

4 5

7

10

8 9

1 2 3

6

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa / Folie system

Purus

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

5. Skär fritt runt golvbrunn

6. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H

7. Montering av skruvad klämring: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

8. Skär ut hål i brunnsmanschett längs brunnens innerkant och försegla med Alfix 1K Tätningsmassa

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen

6. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

7. Skär fritt runt golvbrunn

8. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H 9. Skär ut hål med Purus kniven

10. Montering av blå klämring: Tidigast efter 12 timmar och försegla med Alfix 1K Tätningsmassa

BLÜCHER

Med skruvad klämring

(9)

5 6

7 8

1 2 3

4

Jafo

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta

5. Skär fritt runt golvbrunn

6. Placera Jafo skärmall i brunnen och montera Alfix Brunnsmanschett typ H

7. Skär ut hål i brunnsmanschett längs Jafo skärmall 8. Montering av klinkerramens underdel. O-ring används ej.

OBS! diagonal fastskruvning!

Slutförsegling med Alfix 1K Tätningsmassa

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa / Folie system

(10)

4 4 5

1 2 3

1 2 3

4 4 5

6 7

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

Unidrain 1000 / 1100

Purus Line

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Påföring av Alfix Tätningsmassa

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Ta bort klämring och rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Skär ut längs brunnens innerkant

6. Montering av klämring

7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

(11)

100 mm 100 mm

4 5 6

1 2 3

50 m

m 50 m

m 7

4 5 6

1 2 3

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.

Monteras med 50 mm uppvik på vägg

5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant

6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

BLÜCHER 3K

Med limfläns

Unidrain 2000

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.

Monteras med 100 mm uppvik på vägg 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 6. Påföring av Alfix Tätningsmassa

(12)

7

1 2 3

4 5 6

BLÜCHER Waterline

Med limfläns

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkanten

6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

(13)

4 5 6

7

1 2 3

4 5 6

7

1 2 3

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

Jafo

BLÜCHER

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 6. Montering av klinkerramens underdel.

OBS! diagonal fastskruvning!

O-ring används ej.

7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Markera hål

6. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant 7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

(14)

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

Purus

Joti

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Purus knivens fot i brunnen

6. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 7. Skär ut hål med Purus kniven

8. Montering av blå eller gul klämring 9. Påföring av Alfix Tätningsmassa

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Ta bort klämringen 4. Rengör brunnens säte/fläns 5. Placera Joti knivens fot i brunnen

6. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 7. Skär ut hål med Joti kniven

8. Montering av klämring. OBS! diagonal fastskruvning!

9. Påföring av Alfix Tätningsmassa

(15)

4 5 6

7 8

1 2 3

4 5 6

1 2 3

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system

BLÜCHER

Med skruvad klämring

BLÜCHER Serres

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Rengör brunnens säte/fläns

4. Montering av Alfix Tätskiktsduk dim 330x320 mm, alternativt Alfix Brunnsmanschett typ H rätt över brunnen 5. Markering av hålen

6. Montering av klämring. OBS! diagonal fastskruvning!

7. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs klämringens innerkant 8. Påföring av Alfix Tätningsmassa

1. Montering enligt leverantörens anvisningar 2. Primning av underlaget

3. Montering av membranfläns och klämring 4. Rengör brunnens säte/fläns

5. Påföring av Alfix Tätningsmassa under membranfläns 6. Påföring av Alfix Tätningsmassa ovan på membranfläns/

golvytan

(16)

ALFIX A/S

H. C. Ørstedsvej 11-13 DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11 alfix@alfix.dk alfix.dk

frydenborg.dk 05-2011

Alfix utvecklar, producerar och marknadsför produkter till be- klädnader och beläggningar vid byggnation.

Professionellt och engagerat löser vi uppgifter i samspel med våra samarbetspartners.

Alfix sortimentet består av ett brett urval av: fästmassor, fogmas- sor, spackelmassor, gjutmassor, våtrumslösningar, rengörings– skötsel- medel samt andra specialprodukter.

Figure

Updating...

References

Related subjects :