Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Norr Mälarstrand 6 Telefon 08-692 29 50 Fax 08-654 62 77 www.barnombudsmannen.se REMISSVAR 2020-11-17 Dnr: BO 2020-0319-2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

(Ju2020/04130)

Barnombudsmannen har tagit del av remissen och har inga synpunkter.

Erik Henriksson Stf. Barnombudsman

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :