(1)From: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@vaxjo.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@vaxjo.se>

Sent: den 18 oktober 2019 13:29

To: KU Remissvar

Subject: Angående remiss Ku2019/01349 från Växjö kommun Hej,

Växjö kommun vil meddela att vi avstår från yttrande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (DS 2019:15).

Med vänlig hälsning

Fredrik Pettersson Kanslisekreterare KANSLIAVDELNINGEN

Kommunledningsförvaltningen

Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ Tel: 0470-410 00

E-post: fredrik.pettersson@vaxjo.se Hemsida: www.vaxjo.se

I princip blir all post och e-post till Växjö kommun allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer om på www.vaxjo.se/gdpr

Figure

Updating...

References

Related subjects :