Snitt för 2004-2007

Download (0)

Full text

(1)

Uppfattningar om servicen i den egna kommunen: kommunal gymnasieskola.

Snitt för 2004-2007

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTALT Öckerö Tjörn Stenungsund Partille Mölndal Lilla Edet Lerum Kungälv Kungsbacka Härryda Göteborg Alingsås Ale

Mycket nöjd Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd

Mycket missnöjd Ingen uppfattning Ej svar

Snittvärden för Väst-SOM-undersökningarna 2004-2007.

(2)

Datatabell Uppfattningar om servicen i den egna kommunen: kommunal gymnasieskola . Snitt för 2004-2007

Mycket nöjd Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket

missnöjd Vet ej Ej svar

Ale 14 37 17 3 3 115 10

Alingsås 15 48 41 14 5 152 27

Göteborg 125 495 434 156 65 2 484 279

Härryda 40 45 18 4 - 149 13

Kungsbacka 29 116 57 22 2 313 35

Kungälv 23 57 38 6 1 185 20

Lerum 39 58 27 3 1 179 16

Lilla Edet 2 9 11 3 4 63 9

Mölndal 18 65 46 3 3 307 37

Partille 6 48 26 8 5 169 22

Stenungsund 9 48 16 4 2 88 10

Tjörn 8 26 9 2 - 82 10

Öckerö 4 16 7 1 2 53 12

Totalt 332 1 068 747 229 93 4 339 500

(3)

Stora variationer i nöjdhet mellan kommunerna även i uppfattning om kommunal gymnasieskola. Från drygt 10% mycket eller ganska nöjda (Lilla Edet) till drygt 30%

(Härryda och Stenungsund). För Lilla Edet gäller att kommunen inte har någon egen

gymnasieskola, utom individuellt program, och är helt beroende av platser i andra

kommuner.

Figure

Updating...

References

Related subjects :