• No results found

Presentation procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Presentation procent"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Procent

(2)

Svar:

Procent betyder hundradelar

Procent skrivs med detta tecken % En procent 1%= 1/100= 0,01

1 100

(3)

När använder vi oss utav

beräkningar med procent?

(4)

Svar:

● Procent använder vi till exempel vid Rea.

Skyltar med 50% rabatt.

● Procent använder vi också vid räntor och lån

med banker

● När vi får rabattkuponger i mataffärer

● Vid jämförelser till exempel 40% pojkar 60%

(5)

Procent, decimalform, bråkform

En hel= 100% = 1,0= 100/100

En halv= 50%=0,5=50/100

En fjärdedel=25%=0,25=25/100

Exempel på tavlan.

(6)

Procent av ett antal

Hälften = 10/20 = 1/2 50 % är röda. En fjärdedel = 5/20 = 1/4 25 % är röda. En tiondel = 2/20 = 1/10 10 % är röda.

(7)

Övning ger färdighet

Arbeta två och två som ni sitter med att lösa

stencilen som jag delar ut. Fråga om det är svårt. Färdig?

1. Träna procenträkning via länk. Fjärde länken under procent på hemsidan.

References

Related documents

[r]

Svara i hela procent. 30) Med hur många procent har priset sänkts på DVD-R skivor? Svara i hela procent. Priset sänktes med 195 kr. Med hur många procent sänktes priset? Svara

Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan.. Hur stor del av dygnet sysslar han med alla

När 9.1 hade idrottsdag kunde 5 elever av klassens 27 elever inte deltaga eftersom de hade lagt ner all sin energi på ett matteprov6. Hur många procent av eleverna

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

Där rensar Landmine Action tillsammans med Polisario området från framför allt klusterbomber.. Klusterbomber, minor och oexploderad ammunition täcker delar

Enligt Sveriges rapporte- ring till FN var utsläppen av växt- husgaser i Sverige år 2007 65,4 miljoner ton koldioxidekvivalen- ter.. Detta beräknas ur ett produ- centperspektiv där

Några har valt att gå med för att man har familj eller vänner som är med (7%), för att man har sitt ursprung i Afghanistan och vill ge sitt stöd (5%), eller för att man har