SDI1Y, Dietistprogrammet, 180 hp

Full text

(1)

SDI1Y , Dietistprogrammet , 180 hp

SDI1Y , Dietetics Programme , 180 hp

Anmälningskod: P7160 Startermin: V17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 24 Antagningstal: 30

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Hälsa- och sjukvård, Kostvetenskap, Samhälls- och beteendevetenskap Examensord: Dietistexamen

Fritextord: dietist nutritionsbehandling hälsa näringslära dietetik kost mat näringsbehov matlagning kostrådgivning kostbehandling nutrition kostvetenskap kostsociologi livsmedelshygien

Intresseområden: Hälsa - Vård - Läkemedel Människors beteende - Etik - Religion Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval

Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Katalogtext

Som dietist hjälper du friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående. Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet till att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och fysiologi samt beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till exempelvis kulturella, sociala, sensoriska och ekonomiska aspekter. Du utvecklar din förmåga att föreslå och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling vid till exempel fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjukdom, skador eller åldrande.

Många dietister arbetar inom hälso- och sjukvården och ansvarar för kostbehandling och rådgivning till patienter och anhöriga.

Information och utbildning till andra yrkesgrupper inom vård och hälsa, skolor samt livsmedels- och läkemedelsindustrin hör också till dietistens verksamhetsområde.

(2)

Dietistprogrammet leder till en dietistexamen.

Ingress

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående? Dietistprogrammet ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för nutritionsbehandling och kostrådgivning till patienter och anhöriga. Många dietister arbetar med information och utbildning till allmänheten och till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Om programmet

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ska ge dig möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Programmet har en fast studiegång med fördjupning i

huvudämnet kostvetenskap.

Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och

matlagningsteknik. Syftet är att utveckla förmågan att välja, utvärdera och planera mat och måltider som rätt komponerade, tillagade och serverade ger förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Andra delen av kostvetenskap B introducerar ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning och journaldokumentation, övas och dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation behandlas.

Kostvetenskap C fördjupar kunskapen om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen, samt vetenskapliga metoder användbara inom kostvetenskapens område. Målet är att utveckla en självständig förmåga i att kritiskt analysera problem och finna lösningar som har med näring, maten eller måltiden att göra.Under de fortsatta studierna i grundläggande medicinsk fysiologi, dietetik och klinisk nutrition skall du utveckla din förmåga att, utifrån symtomen eller sjukdomen och bedömning av aktuellt näringsstatus, identifiera nutritionsrelaterade problem och föreslå adekvat kost- och nutritionsbehandling. Kurserna i dietetik och klinisk nutrition börjar med grunderna i kost- och nutritionsbehandling vid vanliga folksjukdomar.

Du studerar därefter barns och ungdomars normala utveckling och näringsbehov samt sjukdomar som påverkar deras näringsstatus och energibehov. Vidare läser du om åldrandet, åldrandets sjukdomar och matens roll vid omvårdnad.

Därefter sker fördjupning mot olika medicinska specialiteter som till exempel diabetes mellitus, njur-, led- och blodsjukdomar, mag- och tarmkanalens sjukdomar samt cancer och olika former av nutritionsterapier.

Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition kompletterar du med studier i psykologi. Dessa skall träna dina färdigheter i samtalsmetodik, utveckla din förmåga till ett professionellt förhållningssätt och öka förståelsen för människors beteende i relation till mat. Sista terminen ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen

verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, 10 veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att samverka med andra yrkesgrupper och att självständigt redogöra för och diskutera kring behandlingsåtgärder och resultat.

Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap. Detta ger dig en grund för att i kommande yrkesliv arbeta utifrån

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

(3)

Examen

Utbildningen leder till en dietistexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Om undervisningen

Undervisningen ges på dagtid och heltid.

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner, i genomsnitt 10–12 schemalagda timmar per vecka. Vi försöker ta hänsyn till att ett antal studenter vid våra program pendlar och strävar efter att ha minst en dag per vecka schemafri.

En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro.

Kurslitteraturen är på engelska, svenska och nordiska språk. Under kursen verksamhetsförlagd utbildning i dietetik får du räkna med att fullgöra studierna på annan ort än Uppsala.

Kurser inom programmet

Programmet har en fast studiegång:

Termin 1

Kostvetenskap A: Näringslära, 30 hp

Termin 2

Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap, 15 hp; Dietetikens grunder, 15 hp

Termin 3

Dietetik och folkhälsa, 15 hp

Grundläggande medicinsk fysiologi, 15 hp

Termin 4

Psykologi för dietister AI, 15 hp

Dietetik och klinisk nutrition I: Pediatrik, geriatrik, nutritionsstatus, 15 hp

Termin 5

Kostvetenskap C: Kostsociologi, 7,5 hp

Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp

Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom, 7,5 hp

Dietetik och klinisk nutrition III: Internmedicin, cancer, enteral och parenteral nutrition, 7,5 hp Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, 15 hp Examensarbete C 15, hp

Karriär

Dietister arbetar inom sluten och öppen sjukvård samt inom förebyggande hälsovård.

Som dietist kan du även arbeta med allmän kost- och hälsoupplysning, med information eller utvecklingsarbete

(4)

inom livsmedels- och läkemedelsindustrin med kostundersökningar, undervisning och forskning.

Du kan också välja att studera vidare vid något av de masterprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Intervju

Namn: Ellinore Svensson

Kommer ursprungligen från: Värmdö utanför Stockholm Utbildning: Dietistprogrammet

Därför valde jag den här utbildningen:

Jag var intresserad av kost och hur den påverkar kroppen. Dietistprogrammet kändes som ett perfekt val eftersom den behandlar kost både konkret och från ett psykologiskt perspektiv.

Hur var omställningen från gymnasiet?

Den var ganska stor i och med att man var tvungen att ta större ansvar för att ta reda på vad man skulle lära sig.

Man var även tvungen att ta större ansvar att man faktiskt lärde sig det eftersom det är betydligt mycket mer självstudier.

Varför blev det Uppsala?

Det är den studieort dit flest söker dietistprogrammet och även den som ligger närmast Stockholm dit jag pendlar några gånger i veckan.

Vad är typiskt för din utbildning?

Det är ett treårigt program som går på 100%. Vi läser mest på BMC men även en halv termin på Blåsenhus och några kurser på Akademiska sjukhuset. Det är både teoretiska och praktiska moment. De praktiska innefattar mycket matlagning men även fysiska experiment som kroppsmätningar etc.

Hur upplevde du första tentan?

Jag tog den med ro eftersom den var i fysiologi och kemi, ämnen jag hade en bakgrund i från gymnasiet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Att man lär känna likasinnade vid sitt program och sin institution, men även människor från alla möjliga platser och kulturer. Man får vänner för livet!

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Mitt mål med utbildningen är att kunna använda den kunskap jag får till att kunna arbeta med att hjälpa människor till ett bättre och hälsosammare liv – både fysiskt och psykiskt.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?

Jag ser mig själv jobba inom friskvård och folkhälsovård som någon slags gruppledare eller arbetsledare.

Är du aktiv inom en eller flera nationer?

Jag är aktiv i en nation, Norrlands nation. Jag är med damföreningen Ypsilon som varje år anordnar Älggasquen och har diverse aktiviteter utöver det som pubrundor och sittningar. Jag har där lärt känna många människor som jag är väldigt glad över att ha träffat. Detta tar upp mycket av min lediga tid, därför känner jag inte något behov av att engagera mig i någon annan nation.

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet?

(5)

Jag är aktiv i vårt studieråd Culina och sitter där som ordförande i Sociala utskottet och likabehandlingsombud.

Jag har varit aktiv där i ca 3 terminer nu och har på så sätt lärt känna väldigt många inom institutionen, framförallt får man hälsa de nya studenterna välkomna varje termin! Man får även en insikt i hur Universitet, kåren och alla fakulteter fungerar vilket är väldigt lärorikt.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:

Jag har många bra minnen från min studietid i Uppsala men ett av de absolut bästa är något som jag tycker att alla borde få uppleva åtminstone en gång. Det var champagnegaloppen på Snerikes, valborg 2012.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Värmlands!

Var sitter du helst och pluggar?

Norrlands nations bibliotek.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Biblioteken eller Adlibris.

Favoritcafé i Uppsala?

Årummet!

Bästa studenttraditionen i Uppsala?

Sittningarna och sångböckerna!

Kontakt

Namn: Susanne Engman Telefon: 018-471 23 10 Fax: 018-471 22 61

E-post: susanne.engman@ikv.uu.se

Webbadress

Länknamn: Dietisternas riksförbund Webbadress: www.drf.nu

(6)

SKV1K , Kostvetarprogram , 180 hp

SKV1K , Bachelor Programme in Foodservice and Nutrition , 180 hp

Anmälningskod: P2150 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 30 Antagningstal: 38

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ekonomi, Företagsekonomi, Kostvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Samhälls- och beteendevetenskap Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: kostvetare kost hälsa företagsekonomi måltidsservice storhushåll produktutvecklare näringslära livsmedelskunskap sensorik livsmedel livsmedelshygien matlagning storkök kostvanor

Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Hälsa - Vård - Läkemedel Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Det stora intresset för hälsosam mat som också är god är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en av dagens måltider utanför hemmet så det behövs en gedigen kompetens inom området. Som kostvetare är det du som har den sakkunskapen när du väljer och planerar mat och måltider som rätt sammansatta ger förutsättningar för ett friskare liv och bra omvårdnad.

Du studerar näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelshygien, sensorik, livsmedelskunskap, kostsociologi samt matlagnings- och produktionstekniker. Dessutom ingår företagsekonomi i studierna. Programmets målsättning är att förbereda dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice. Det kan vara som kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef inom storhushåll eller med produktutveckling/information/utbildning inom livsmedelsindustri och handel.

(7)

Kostvetarprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Ingress

Det stora intresset för smaklig och hälsosam mat är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider, såväl inom offentlig måltidsverksamhet som inom industri och handel. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en av dagens måltider utanför hemmet och det behövs gedigen kostkompetens och profession inom området för att handha detta. Kostvetarprogrammet förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice.

Om programmet

Kostvetarprogrammet i Uppsala är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Kostvetarprogrammet har som målsättning att förbereda för många olika uppgifter inom framtidens

måltidsservice. Det kan vara som kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef inom storhushåll eller med

produktutveckling/information/utbildning inom livsmedelsindustri och handel.

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Om undervisningen

Undervisningen ges på dagtid och heltid.

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser men består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner, i genomsnitt 8-12 schemalagda timmar per vecka.

Vi försöker ta hänsyn till att ett antal studenter vid våra program pendlar och strävar efter att minst en dag per vecka är schemafri. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro.

Kurslitteraturen är på engelska, svenska eller nordiska språk.

Upplägg

Termin ett och två omfattar kurserna Kostvetenskap A och B. Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Syftet är att utveckla förmågan att välja, utvärdera och planera mat och måltider som rätt komponerade, tillagade och serverade ger förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Den tredje terminen ägnas åt studier i Företagsekonomi A. Kursen ska ge förutsättningar att förvärva kunskaper och förståelse för företagsekonomiska problemställningar, modeller, metoder och teknikers förtjänster och begränsningar.

Termin fyra består av kurserna Dietetik och folkhälsa samt Måltidsservice. Kursen i dietetik och folkhälsa fördjupar dina kunskaper i dietetik, kostens betydelse för folkhälsan samt hur folkhälsoarbete kan bedrivas i samhället.

(8)

Kursen samläses med Dietistprogrammet. Kursen i måltidsservice behandlar hur välsmakande och målgruppsanpassad mat planeras, produceras och serveras inom offentlig och privat sektor.

Kostvetenskap C fördjupar kunskapen om kostvanor och deras utveckling i samhället samt vetenskapliga metoder, användbara inom kostvetenskapens område. Målet är att utveckla en självständig förmåga i att kritiskt analysera problem och finna lösningar som har med näring, maten eller måltiden att göra.

Termin fem är en valbar termin och under termin sex fördjupar du dina kunskaper om matvanor i relation till kultur och samhälle. Du avslutar med ett examensarbete i kostvetenskap.

Kurser inom programmet

Kostvetenskap A, 30 hp Kostvetenskap B, 30 hp Företagsekonomi A, 30 hp Dietetik och folkhälsa, 15 hp Måltidsservice, 15 hp Valbara kurser, 30 hp Kostvetenskap C, 30 hp

Termin fem är en valbar termin och fyra olika alternativ finns. I tre av alternativen utgör den första kursen en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom privat eller offentlig måltidsservice eller närliggande område.

Följande valmöjligheter finns för termin fem:

Alt 1

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Sensorisk analysteknik och produktutveckling, 15 hp

Alt 2

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Planering och utvärdering av kompetensutveckling, 15 hp

Alt 3

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Alt 4

Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 15 hp och

Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Under termin sex fördjupar du dina kunskaper om matvanor i relation till kultur och samhälle. Vidare sker ytter- ligare fördjupning i vetenskapliga metoder och teorier i kursen vetenskapliga metoder samt i ditt avslutande examensarbete i kostvetenskap.

Karriär

(9)

Kostvetarprogrammet ger dig arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra

arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök.

Som kostvetare kan du också arbeta med kost- och hälsoupplysning, information och undervisning samt forskning.

Du kan också välja att studera vidare vid några av de mastersprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap.

Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Intervju

Namn: Daniel Nilsson Från: Stockholm

Läser: Kostvetarprogrammet

Hur valde du utbildning?

Jag är kock i grunden och har alltid tyckt om att laga mat. Jag gick kockgymnasium och fann väl i trean min nisch mot näringslära och storkök, så Kostvetarprogrammet - med fokus både på det teoretiska och praktiska - blev en självklarhet.

Hur är det att studera vid ett universitet?

Det är fint! Mycket eget ansvar vilket passar mig bra, man får chansen att lära sig nya saker och man får möjligheten att pröva olika hypoteser och tankar. Det är alltid någon som lyssnar och föreläsarna och kursarna diskuterar gärna aktuella frågor och dilemman både på föreläsningar, i pauser och på seminarium.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Att just universitetet är överallt! Det finns hur många ställen som helst att sitta och plugga på! Sen att Uppsala är en trevlig stad också så klart. Miljön med domkyrkan, slottet och ån. Men man får ju inte glömma bort alla nationerna med deras aktiviteter. Kortfattat man behöver inte gå sysslolös!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?

Vi har rätt så mycket föreläsningstimmar men annars försöker jag vara på BMC (Biomedicinskt centrum) vid åtta på morgonen för att läsa lite själv, ibland har vi labbar i våra kök på institutionen, vi kan provlaga olika recept för att se hur olika livsmedel påverkas av olika tillagningsmetoder med mera.

Vad är typiskt för din utbildning?

Jag skulle nog säga den familjära stämningen på institutionen, det känns som att alla känner alla, men även det här med att vi äter väldigt mycket stundtals. Kan bli mycket mat vissa terminer med alla labbar.

Hur upplevde du första tentan?

Nervöst såklart, lite som att ”går inte det här har jag inget här att göra”. Men det gick bra så jag fortsatte!

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Framförallt att öka mina kunskaper i teorin, exempel varför det blir på ett visst sätt när vi äter ett visst livsmedel.

Jag ser även utbildningen som ett verktyg att hjälpa mig till det jobb som jag verkligen vill ha!

(10)

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?

Det finns ju inget skönare kvällen efter att man skrivit tenta, man går ut på nation och behöver inte känna dåligt samvete för att man ”egentligen” måste plugga. Annars är ju Valborgsfirandet bland det bästa!

Vad gör du om 5 år?

Jag jobbar med måltidsfrågor i kommun eller i privat sektor, antingen lagar jag mat eller planerar för de som lagar den.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Nationspub med lite käk, öl och gott sällskap!

Var sitter du helst och pluggar?

Biblioteket på BMC (Biomedicinskt centrum).

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Kolla om institutionens studieråd har någon Facebookgrupp för försäljning av begagnade böcker, annars brukar det bli billigast att beställa på nätet.

Favoritcafé i din studentstad?

Storken på Stora torget i Uppsala!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?

Allt som arrangeras kring Valborgsfirandet! Mösspåtagning i Carolinabacken är fint!

Kontakt

Namn: Susanne Engman Telefon: 018-471 23 10 Fax: 018-471 22 61

E-post: susanne.engman@ikv.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :