• No results found

Division 2-föreningarnas. ekonomi 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Division 2-föreningarnas. ekonomi 2008"

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

Division 2-föreningarnas ekonomi 2008

Svenska Fotbollförbundet Birgitta Roos

(2)

Innehåll

Sida

Föreningarnas resultat 3

Föreningarnas intäkter 6

Föreningarnas kostnader 8

Föreningarnas balanserade värden spelarförvärv 11

Föreningarnas Eget kapital 12

Sammanfattning 14

(3)

Ekonomin i division 2-föreningarna 2008

Detta är sjunde gången som en rapport sammanställs över division 2-föreningarns ekonomi.

Svenska Fotbollförbundet har kartlagt det ekonomiska utfallet i föreningarna i Division 2 Herr för år 2008.

Kartläggningen bygger på uppgifter från föreningarnas årsbokslut, dessa skall vara reviderade av auktoriserade eller godkända revisorer.

Följande föreningar har dock ej reviderats enligt ovan, Anundsjö IF, IFK Holmsund, Mariehem SK, Robertsfors IK, IFK Timrå, Syrianska IF Kerburan, Vallentuna BK, Akropolis IF, Värmbols FC, BK Kenty, Linsdals IF, Lindö FF, Annelunds IF, Asmundstorps IF och Markaryds IF. Pan- nellinios IF och Gunnilse IF har ej skickat in Revisionsberättelse.

I sammanställningen ingår 67 (69) av de 72 föreningarna.

Hammarby TFF:s ekonomi ingår i Hammarby Fotboll AB.

Skellefteå FF, IFK Eskilstuna, Ahalafors IF och Utsiktens BK har inte skickat in uppgifter.

Division 2-föreningarnas resultat

Föreningarna i Division 2 Herr redovisade 2008 sammantaget ett underskott uppgående till – 1,1 mkr (+3,7 mkr)

Av de 67 (69) undersökta föreningarna i Division 2 redovisade 36 (46) föreningar överskott och 31 (23) föreningar underskott 2008.

Redovisat resultat per förening varierar kraftigt. Av tabell 2 framgår respektive resultat per fö- rening. I redovisat resultat ingår driftresultat, spelarnetto, finansiella poster samt extraordinära poster.

Resultatutveckling (mkr)

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Redovisat resultat -1,1 +3,7 +2,6 -6,8 -1,6 + 0,3

Tabell 1

Det går inte att se något tydligt samband mellan redovisat resultat och serietillhörighet.

Elva (sex) föreningar redovisar ett negativt resultat som är större än 10% av omsättningen.

Dessa föreningar har anledning att speciellt bevaka sin ekonomi, utifrån bl.a. hur stort eget

kapital de har, IFK Klagshamn, Umedalens IF, Asmundstorps IF, Älvsjö AIK FF, Råsunda IS,

Panellinios IF, Karlkrona AIF, IFK Timrå, Ramlösa Södra FF, Linköpings FF och IFK Hässle-

holm.

(4)

Rangordning föreningar utifrån årets resultat 2008 (kr)

Förening Not Serie 2008

Resultat 2008

Resultat

2007 Serie 2009

Karlslunds IF HFK 1 Södra Svealand 2 574 059 div 3 Div 1 Norra

Västerås IK Norra Svealand 515 665 325 970 Div 2 N Svealand

Rynninge IK Södra Svealand 501 824 162 730 Div 3 V Svealand

Annelunds IF Västra Götaland 462 321 div 3 Div 2 M Götaland

Enskede IK Södra Svealand 443 653 601 039 Div 2 S Svealand

Sandvikens IF Norra Svealand 275 037 538 088 Div 2 N Svealand Eskilstuna City FK Södra Svealand 259 418 611 360 Div 2 S Svealand Kristianstads FF Södra Götaland 182 547 149 873 Div 1 Södra

IK Sleipner Östra Götaland 158 000 70 187 Div 1 Södra

Brynäs IF FK Norra Svealand 149 561 108 773 Div 3 S Norrland Nyköpings BIS Östra Götaland 131 602 285 993 Div 2 S Svealand Melleruds IF 4 Västra Götaland 129 581 32 133 Div 2 M Götaland Lärje/Angereds IF Västra Götaland 122 625 53 576 Div 3 NV Götaland

Kiruna FF Norrland 121 275 545 330 Div 3 N Norrland

Linsdals IF Östra Götaland 117 474 -76 575 Div 2 S Götaland

Fässbergs IF Västra Götaland 105 901 100 268 Div 2 V Götaland

IK Tord Östra Götaland 100 514 273 551 Div 3 NÖ Götaland

Söderhamns FF Norra Svealand 98 754 div 3 Div 2 N Svealand

Piteå IF Norrland 93 914 div 3 Div 2 Norrland

Jonsereds IF Västra Götaland 91 553 241 714 Div 2 V Götaland

Ljungby IF Östra Götaland 90 555 32 814 Div 2 S Götaland

KB Karlskoga FF Södra Svealand 81 018 -116 375 Div 2 M Götaland

FC Gute Södra Svealand 80 634 -814 217 Div 2 S Svealand

Höllvikens GIF Södra Götaland 69 210 -101 092 Div 2 S Götaland

Nybro IF Östra Götaland 65 763 div 3 Div 2 S Götaland

IFK Luleå 2 Norrland 62 718 316 581 Div 2 Norrland

Gunnilse IF Västra Götaland 48 000 103 000 Div 2 V Götaland

Infjärdens SK Norrland 47 342 saknas Div 2 Norrland

Tenhults IF Östra Götaland 32 675 59 397 Div M Götaland

IFK Holmsund Norrland 20 137 -557 Spelar ej

Skiljebo SK Norra Svealand 17 263 -653 488 Div 2 N Svealand

Myresjö IF Östra Götaland 11 396 206 389 Div M Götaland

Hudiksvalls ABK Norra Svealand 10 894 -362 092 Div 3 S Norrland

Varbergs BoIS Västra Götaland 8 353 8 420 Div 2 V Götaland

Laholms FK 4 Västra Götaland 131 -159 918 Div 3 SV Götaland

IK Frej 2,4 Norra Svealand 2 217 334 Div 2 N Svealand

* Summa 36 (45) föreningar som redovisade positivt resultat.

(5)

Förening Serie 2008

Resultat 2008

Resultat

2007 Serie 2009

Robertsfors IK Norrland -18 000 157 000 Div 2 Norrland

GIF Nike Södra Götaland -19 469 172 531 Div 2 S Götaland

Vallentuna BK Norra Svealand -22 204 204 728 Div 2 N Svealand

Friska Viljor FC 2 Norrland -26 583 39 301 Div 2 Norrland

Syrianska IF Kerburan Norra Svealand -52 512 -728 968 Div 1 Norra

Lindö FF Östra Götaland -73 565 div 3 Div 3 NÖ Götaland

Kinna IF 4 Västra Götaland -74 649 129 493 Div 2 M Götaland

Smedby AIS Östra Götaland -78 177 -62 429 Div M Götaland

Lunds BK Södra Götaland -79 913 244 996 Div 2 S Götaland

Panellinios IF Södra Svealand -100 796 div 3 Div 2 S Svealand

Heby AIF Norra Svealand -110 000 202 660 Div 3 N Svealand

Akropolis IF Södra Svealand -126 204 -604 Div 2 S Svealand

Högaborgs BK Södra Götaland -139 284 27 734 Div 2 V Götaland

IK Oddevold Västra Götaland -146 075 86 225 Div 1 Södra

Värmbols FC Södra Svealand -147 093 -360 085 Div 2 S Svealand Sölvesborgs GIF Södra Götaland -151 000 26 000 Div 3 SÖ Götaland

BK Kenty Östra Götaland -163 856 8 723 Div M Götaland

Asmundstorps IF 2 Södra Götaland -184 248 div 3 Div 2 V Götaland Råsunda IS 2,4 Norra Svealand -207 602 div 3 Div 2 N Svealand Sollentuna United FF Norra Svealand -247 039 div 3 Div 2 N Svealand

Mariehem SK Norrland -263 664 div 3 Div 2 Norrland

Markaryds IF Södra Götaland -278 116 div 3 Div 2 S Götaland

Anundsjö IF Norrland -287 202 20 835 Div 2 Norrland

Karlskrona AIF 2 Södra Götaland -351 794 163 073 Div 2 S Götaland

IFK Timrå 2 Norrland -388 192 saknas Div 3 M Norrland

Umedalens IF Norrland -406 767 -199 434 Div 2 Norrland

IFK Hässleholm 2 Södra Götaland -437 471 931 065 Div 2 S Götaland IFK Klagshamn Södra Götaland -545 860 div 3 Div 2 S Götaland Ramlösa Södra FF 2,4 Södra Götaland -558 355 -203 375 Div 2 V Götaland Älvsjö AIK FF 2 Södra Svealand -654 011 109 467 Div 2 S Svealand Linköpings FF 6 Östra Götaland -2 070 000 -88 000 Div M Götaland

* 31 (23) Summa föreningar som redovisade negativt resultat.

* S:a resultat samtliga: -1 128 332

Förening Serie 2008

Resultat 2008

Resultat

2007 Serie 2009

Ahlafors IF Västra Götaland saknas -107 510 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland saknas div 3 Div 2 V Götaland

IFK Eskilstuna Södra Svealand saknas -988 966 Div 3 S Svealand Hammarby TFF Södra Svealand Ingår i Hammarby ingår i Hammarby Div 2 S Svealand

Skellefteå FF Norrland saknas 8 002 Div 1 Norra

* Summa 5 (2) föreningar där uppgifter saknas per den 15 juni 2009 Tabell 1

Noter 1 Finansiella intäkter 2 908 tkr 2 Revisorsanmärkning

4 Flersektionsförening inklusive innebandy, gymnastik, handboll mm 6 Nedskrivning andelar dotterbolag

(6)

Division 2-föreningarnas intäkter

Intäkterna för de 67 (69) Division 2-föreningarna (exklusive ränte- och andra finansiella intäk- ter samt extraordinära intäkter) uppgick år 2008 till 211,3 mkr (198,4 mkr)

Intäkter per förening 2008

2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomsnittlig intäkt/förening 3,1 2,9 2,7 3,7 3,5 3,4

Tabell 5

I dessa intäkter exkluderas ränte- och andra finansiella intäkter samt extraordinära intäkter

Rangordning föreningar utifrån omsättning 2008

Förening Not Serie 2008

Omsättning 2008

Omsättning

2007 Serie 2009

Mariehem SK Norrland 8 068 699 div 3 Div 2 Norrland

Skiljebo SK Norra Svealand 7 901 220 7 637 994 Div 2 N Svealand

Piteå IF Norrland 7 895 812 div 3 Div 2 Norrland

Gunnilse IF Västra Götaland 7 767 000 6 551 000 Div 2 V Götaland

Enskede IK Södra Svealand 6 920 759 6 317 573 Div 2 S Svealand

Sollentuna United FF Norra Svealand 5 642 846 div 3 Div 2 N Svealand Nyköpings BIS Östra Götaland 5 258 076 5 726 577 Div 2 S Svealand

7 (6) föreningar omsättning 5-10 mkr

Förening Not Serie 2008

Omsättning 2008

Omsättning

2007 Serie 2009

Smedby AIS Östra Götaland 4 898 208 4 321 360 Div M Götaland

Sölvesborgs GIF Södra Götaland 4 578 000 3 928 000 Div 3 SÖ Götaland

IK Frej Norra Svealand 4 491 178 4 458 783 Div 2 N Svealand

FC Gute Södra Svealand 4 473 218 5 518 044 Div 2 S Svealand

Västerås IK Norra Svealand 4 463 982 4 712 997 Div 2 N Svealand

Värmbols FC Södra Svealand 4 410 992 3 522 106 Div 2 S Svealand

Lärje/Angereds IF Västra Götaland 4 374 319 2 042 153 Div 3 NV Götaland

Lunds BK Södra Götaland 4 363 554 3 904 665 Div 2 S Götaland

Eskilstuna City FK Södra Svealand 4 112 262 4 535 848 Div 2 S Svealand

IK Oddevold Västra Götaland 4 107 546 3 626 669 Div 1 Södra

Sandvikens IF Norra Svealand 4 060 845 4 183 608 Div 2 N Svealand Kristianstads FF Södra Götaland 3 903 430 4 854 828 Div 1 Södra Karlslunds IF HFK Södra Svealand 3 658 563 div 3 Div 1 Norra

Ljungby IF Östra Götaland 3 517 958 3 586 184 Div 2 S Götaland

Markaryds IF Södra Götaland 3 483 776 div 3 Div 2 S Götaland

IFK Klagshamn Södra Götaland 3 412 715 div 3 Div 2 S Götaland

Karlskrona AIF Södra Götaland 3 349 451 2 375 274 Div 2 S Götaland

Kinna IF Västra Götaland 3 331 032 3 072 715 Div 2 M Götaland

(7)

Förening Not Serie 2008

Omsättning 2008

Omsättning

2007 Serie 2009

Rynninge IK Södra Svealand 3 287 023 3 585 934 Div 3 V Svealand

IFK Timrå Norrland 3 283 391 saknas Div 3 M Norrland

Ramlösa Södra FF Södra Götaland 3 091 439 2 518 603 Div 2 V Götaland Laholms FK Västra Götaland 3 054 679 3 142 981 Div 3 SV Götaland

Anundsjö IF Norrland 2 985 750 1 983 555 Div 2 Norrland

IFK Hässleholm Södra Götaland 2 955 050 3 940 700 Div 2 S Götaland

Lindö FF Östra Götaland 2 942 780 div 3 Div 3 NÖ Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland 2 918 491 2 942 694 Div 2 S Götaland Högaborgs BK Södra Götaland 2 915 446 2 793 618 Div 2 V Götaland

Kiruna FF Norrland 2 835 523 2 923 669 Div 3 N Norrland

IFK Luleå Norrland 2 700 149 2 799 495 Div 2 Norrland

Varbergs BoIS Västra Götaland 2 584 255 1 853 868 Div 2 V Götaland

Nybro IF Östra Götaland 2 556 428 div 3 Div 2 S Götaland

Hudiksvalls ABK Norra Svealand 2 478 696 2 342 118 Div 3 S Norrland

Umedalens IF Norrland 2 467 883 div 3 Div 2 Norrland

IK Tord Östra Götaland 2 425 753 2 554 772 Div 3 NÖ Götaland

GIF Nike Södra Götaland 2 384 300 2 072 134 Div 2 S Götaland

Melleruds IF Västra Götaland 2 383 068 2 062 310 Div 2 M Götaland

IK Sleipner Östra Götaland 2 312 000 2 251 027 Div 1 Södra

Syrianska IF Kerburan Norra Svealand 2 289 944 1 560 558 Div 1 Norra Linsdals IF Östra Götaland 2 260 299 2 134 615 Div 2 S Götaland

Myresjö IF Östra Götaland 2 244 931 2 396 281 Div M Götaland

Friska Viljor FC Norrland 2 098 870 2 494 266 Div 2 Norrland

Fässbergs IF Västra Götaland 2 096 897 1 862 068 Div 2 V Götaland

Råsunda IS Norra Svealand 2 035 103 div 3 Div 2 N Svealand

Söderhamns FF Norra Svealand 2 008 072 div 3 Div 2 N Svealand

44 (45) föreningar omsättning 2-5 mkr

Förening Not Serie 2008

Omsättning 2008

Omsättning

2007 Serie 2009

Vallentuna BK Norra Svealand 1 984 939 2 278 407 Div 2 N Svealand

BK Kenty Östra Götaland 1 952 653 1 582 932 Div M Götaland

Tenhults IF Östra Götaland 1 834 221 2 141 537 Div M Götaland

Annelunds IF Västra Götaland 1 714 870 div 3 Div 2 M Götaland

Infjärdens SK Norrland 1 699 741 saknas Div 2 Norrland

Linköpings FF Östra Götaland 1 665 000 1 149 000 Div M Götaland KB Karlskoga FF Södra Svealand 1 659 330 1 492 492 Div 2 M Götaland

Heby AIF Norra Svealand 1 647 000 1 761 841 Div 3 N Svealand

Akropolis IF Södra Svealand 1 426 828 1 506 723 Div 2 S Svealand Brynäs IF FK Norra Svealand 1 299 270 1 312 480 Div 3 S Norrland

Robertsfors IK Norrland 1 205 000 1 354 000 Div 2 Norrland

Jonsereds IF Västra Götaland 1 131 206 1 088 010 Div 2 V Götaland

Asmundstorps IF Södra Götaland 860 079 div 3 Div 2 V Götaland

IFK Holmsund Norrland 674 304 674 743 Spelar ej

Panellinios IF Södra Svealand 273 370 div 3 Div 2 S Svealand

Älvsjö AIK FF Södra Svealand 223 851 3 682 658 Div 2 S Svealand

16 (20) föreningar omsättning under 2 mkr

* S:a omsättning samtliga: 211 293 323

(8)

Förening Serie 2008

Omsättning 2008

Omsättning

2007 Serie 2009

Ahlafors IF Västra Götaland saknas 2 759 985 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland saknas div 3 Div 2 V Götaland

IFK Eskilstuna Södra Svealand sakns 2 623 648 Div 3 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand ingår i Hammarby ingår i Hammarby Div 2 S Svealand

Skellefteå FF Norrland saknas 2 843 333 Div 1 Norra

* Summa 5 (3) föreningar där uppgifter saknas per den 15 juni 2009 Tabell 3

Noter 1 Finansiella intäkter 2 908 tkr 2 Revisorsanmärkning

4 Flersektionsförening inklusive innebandy, gymnastik, handboll mm 6 Nedskrivning andelar dotterbolag

Division 2-föreningarnas kostnader

Kostnaderna i Division 2-föreningarna inklusive räntekostnader och kostnadsförda spelarköp uppgick 2008 till 215,3 mkr (193,5 mkr)

Den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick 2007 till 3,2 mkr (2,8 mkr).

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Summa kostnader 215,3 194,7 193,5 260,2 245,0 241,0

Genomsnitt per förening 3,2 2,8 2,8 3,7 3,5 3,4

Tabell 5

Rangordning efter kostnader samt tabellplacering, serievis

Norrland

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009

Mariehem SK Norrland 8 332 363 8 Div 2 Norrland

Piteå IF Norrland 7 801 898 3 Div 2 Norrland

IFK Timrå 2 Norrland 3 671 583 11 Div 3 M Norrland

Anundsjö IF Norrland 3 272 952 4 Div 2 Norrland

Umedalens IF Norrland 2 874 650 7 Div 2 Norrland

Kiruna FF Norrland 2 714 248 12 Div 3 N Norrland

IFK Luleå 2 Norrland 2 637 431 2 Div 2 Norrland

Friska Viljor FC 2 Norrland 2 125 453 6 Div 2 Norrland

Infjärdens SK Norrland 1 652 399 9 Div 2 Norrland

Robertsfors IK Norrland 1 223 000 5 Div 2 Norrland

IFK Holmsund Norrland 654 167 10 Spelar ej

Skellefteå FF Norrland saknas 1 Div 1 Norra

(9)

Norra Svealand

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009

Skiljebo SK Norra Svealand 7 883 957 2 Div 2 N Svealand

Sollentuna United FF Norra Svealand 5 889 885 3 Div 2 N Svealand

IK Frej 2,4 Norra Svealand 4 491 176 7 Div 2 N Svealand

Västerås IK Norra Svealand 3 948 317 8 Div 2 N Svealand

Sandvikens IF Norra Svealand 3 785 808 5 Div 2 N Svealand

Hudiksvalls ABK Norra Svealand 2 467 802 12 Div 3 S Norrland Syrianska IF Kerburan Norra Svealand 2 342 456 1 Div 1 Norra

Råsunda IS 2,4 Norra Svealand 2 242 705 9 Div 2 N Svealand

Vallentuna BK Norra Svealand 2 007 143 4 Div 2 N Svealand

Söderhamns FF Norra Svealand 1 909 318 6 Div 2 N Svealand

Heby AIF Norra Svealand 1 757 000 10 Div 3 N Svealand

Brynäs IF FK Norra Svealand 1 149 709 11 Div 3 S Norrland

Södra Svealand

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009

Enskede IK Södra Svealand 6 477 106 4 Div 2 S Svealand

Värmbols FC Södra Svealand 4 558 085 6 Div 2 S Svealand

FC Gute Södra Svealand 4 392 584 8 Div 2 S Svealand

Karlslunds IF HFK 1 Södra Svealand 3 993 088 1 Div 1 Norra Eskilstuna City FK Södra Svealand 3 852 844 2 Div 2 S Svealand

Rynninge IK Södra Svealand 2 785 199 11 Div 3 V Svealand

KB Karlskoga FF Södra Svealand 1 578 312 7 Div 2 M Götaland

Akropolis IF Södra Svealand 1 553 032 5 Div 2 S Svealand

Älvsjö AIK FF 2 Södra Svealand 877 862 9 Div 2 S Svealand

Panellinios IF Södra Svealand 374 166 10 Div 2 S Svealand

IFK Eskilstuna Södra Svealand saknas 12 Div 3 S Svealand

Hammarby TFF Södra Svealand ingår i Hammarby 3 Div 2 S Svealand

Östra Götaland

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009

Nyköpings BIS Östra Götaland 5 126 474 6 Div 2 S Svealand

Smedby AIS Östra Götaland 4 976 385 4 Div M Götaland

Linköpings FF 6 Östra Götaland 3 735 000 3 Div M Götaland

Ljungby IF Östra Götaland 3 427 403 10 Div 2 S Götaland

Lindö FF Östra Götaland 3 016 345 11 Div 3 NÖ Götaland

Nybro IF Östra Götaland 2 490 665 9 Div 2 S Götaland

IK Tord Östra Götaland 2 325 239 12 Div 3 NÖ Götaland

Myresjö IF Östra Götaland 2 233 535 2 Div M Götaland

IK Sleipner Östra Götaland 2 154 000 1 Div 1 Södra

Linsdals IF Östra Götaland 2 142 825 7 Div 2 S Götaland

BK Kenty Östra Götaland 2 116 509 5 Div M Götaland

Tenhults IF Östra Götaland 1 801 546 8 Div M Götaland

Västra Götaland

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009

Gunnilse IF Västra Götaland 7 719 000 2 Div 2 V Götaland

IK Oddevold Västra Götaland 4 253 621 1 Div 1 Södra

Lärje/Angereds IF Västra Götaland 4 251 694 12 Div 3 NV Götaland

Kinna IF 4 Västra Götaland 3 405 681 7 Div 2 M Götaland

Laholms FK 4 Västra Götaland 3 054 548 11 Div 3 SV Götaland

Varbergs BoIS Västra Götaland 2 575 902 4 Div 2 V Götaland

Melleruds IF 4 Västra Götaland 2 253 487 3 Div 2 M Götaland

(10)

Fässbergs IF Västra Götaland 1 990 996 9 Div 2 V Götaland

Annelunds IF Västra Götaland 1 252 549 10 Div 2 M Götaland

Jonsereds IF Västra Götaland 1 039 653 8 Div 2 V Götaland

Ahlafors IF Västra Götaland saknas 6 Div 2 V Götaland

Utsiktens BK Västra Götaland saknas 5 Div 2 V Götaland

Södra Götaland

Förening Not Serie 2008 Kostnader 2008 Tabellplacering Serie 2009 Sölvesborgs GoIF Södra Götaland 4 729 000 12 Div 3 SÖ Götaland

Lunds BK Södra Götaland 4 443 467 3 Div 2 S Götaland

IFK Klagshamn Södra Götaland 3 958 575 8 Div 2 S Götaland

Markaryds IF Södra Götaland 3 761 892 11 Div 2 S Götaland

Kristianstads FF Södra Götaland 3 720 883 1 Div 1 Södra

Karlskrona AIF Södra Götaland 3 701 245 4 Div 2 S Götaland

Ramlösa Södra FF 2,4 Södra Götaland 3 649 794 2 Div 2 V Götaland IFK Hässleholm 2 Södra Götaland 3 392 521 5 Div 2 S Götaland Högaborgs BK 2 Södra Götaland 3 054 730 10 Div 2 V Götaland

Höllvikens GIF Södra Götaland 2 849 281 7 Div 2 S Götaland

GIF Nike Södra Götaland 2 403 769 6 Div 2 S Götaland

Asmundstorps IF 2 Södra Götaland 1 044 327 9 Div 2 V Götaland

Tabell 6 Totalt 215 330 239

Noter 1 Finansiella intäkter 2 908 tkr 2 Revisorsanmärkning

3 Finansiella tillgångar 18 419 tkr

4 Flersektionsförening inklusive innebandy, gymnastik, handboll mm 5 Finansiella tillgångar 5 000 tkr

6 Nedskrivning andelar dotterbolag

(11)

Balanserat värde externa spelarförvärv Division 2 2008

2008 2007 2006 2005 2004

Bokfört spelarkapital 0,9 0,9 2,0 2,2 3,0

Antal fören. som balanserar utgifter spelarförvärv 4 4 5 6 12 Tabell 7

Det totala balanserade värdet av spelarförvärv i Division 2 uppgick den 31 december 2008 till 0,9 mkr (0,9 mkr).

I de fall spelarna är upptagna till värde i balansräkningen, skall de värderas till anskaffnings- värde och skrivas av över kontraktstiden, allt enligt SvFF s redovisningsregler för detta. De spelare som aktiveras skall genomgående vara externa spelarförvärv och det är inte fråga om att balansera kostnader för egna produkter. Dessa värderings- och avskrivningsprinciper följer för övrigt internationell praxis.

Föreningar som balanserar utgifter för spelarförvärv

Balanserat

värde tkr 2008 Balanserat

värde tkr 2007 Balanserat

värde tkr 2006 Balanserat

värde tkr 2005 Balanserat värde tkr 2004

Malmö Anadolu BI Div 1 0 905 Div 3 675

Karlskrona AIF 891 891 891 Div 3 891

IFK Malmö FK Div 1 Div 1 112 112 537

Höllvikens GIF 0 0 77 118 175

Ramlösa Södra 5 19

Skene IF Div 3 10 0 190 110

Nyköpings BIS 0 0 0 0 104

Rynninge IK 5 3 0 Div 3 98

Eskilstuna City FK 0 0 0 0 220

KB Karlskoga FF 30

Tabell 8

(12)

Eget kapital för föreningarna i Division 2

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till

40,6 mkr (9,9 mkr) den sista december 2008. I denna summa ingår eget kapital för Karlslunds IF HFK med 23,9 mkr. Av föreningarna i Division 2 redovisade 36 (37) föreningar ett positivt eget kapital, och 31 (32) föreningar ett kapitalunderskott.

Rangordning föreningar utifrån storlek på eget kapital (kr)

Förening Not Serie 2008

Eget kapital 2008

Eget kapital

2007 Serie 2009 Karlslunds IF HFK 3 Södra Svealand 23 938 977 div 3 Div 1 Norra Västerås IK Norra Svealand 3 077 605 2 561 939 Div 2 N Svealand Kinna IF 4 Västra Götaland 2 634 715 2 709 366 Div 2 M Götaland

Piteå IF Norrland 2 594 553 div 3 Div 2 Norrland

IFK Klagshamn Södra Götaland 1 681 714 div 3 Div 2 S Götaland Skiljebo SK Norra Svealand 1 632 235 1 614 972 Div 2 N Svealand Annelunds IF Västra Götaland 1 413 144 div 3 Div 2 M Götaland Sandvikens IF Norra Svealand 1 367 915 1 092 878 Div 2 N Svealand Enskede IK Södra Svealand 1 339 121 895 468 Div 2 S Svealand

Anundsjö IF Norrland 1 304 494 1 304 494 Div 2 Norrland

Sollentuna United FF Norra Svealand 1 163 572 div 3 Div 2 N Svealand

Mariehem SK Norrland 1 139 528 div 3 Div 2 Norrland

Kiruna FF Norrland 1 000 843 879 569 Div 3 N Norrland

Laholms FK 4 Västra Götaland 864 971 864 840 Div 3 SV Götaland

Heby AIF Norra Svealand 830 000 819 715 Div 3 N Svealand

IK Oddevold Västra Götaland 818 396 964 471 Div 1 Södra

Robertsfors IK Norrland 740 000 901 033 Div 2 Norrland

Gunnilse IF Västra Götaland 594 000 546 000 Div 2 V Götaland Söderhamns FF Norra Svealand 578 751 div 3 Div 2 N Svealand

Rynninge IK Södra Svealand 533 235 31 411 Div 3 V Svealand

Infjärdens SK Norrland 516 581 saknas Div 2 Norrland

Sölvesborgs GIF Södra Götaland 513 000 664 000 Div 3 SÖ Götaland

Umedalens IF Norrland 511 482 div 3 Div 2 Norrland

IK Frej 2,4 Norra Svealand 455 279 455 278 Div 2 N Svealand

Ljungby IF Östra Götaland 450 469 359 914 Div 2 S Götaland

Melleruds IF 4 Västra Götaland 433 829 304 248 Div 2 M Götaland

IK Tord Östra Götaland 311 626 211 113 Div 3 NÖ Götaland

Lindö FF 5 Östra Götaland 265 312 div 3 Div 3 NÖ Götaland

Lärje/Angereds IF Västra Götaland 248 528 125 903 Div 3 NV Götaland Fässbergs IF Västra Götaland 207 119 101 218 Div 2 V Götaland

Nybro IF Östra Götaland 186 469 div 3 Div 2 S Götaland

Asmundstorps IF 2 Södra Götaland 144 505 div 3 Div 2 V Götaland

Linsdals IF Östra Götaland 127 122 9 648 Div 2 S Götaland

Syrianska IF Kerburan Norra Svealand 113 177 165 690 Div 1 Norra Värmbols FC Södra Svealand 106 370 366 796 Div 2 S Svealand Eskilstuna City FK Södra Svealand 68 047 -191 371 Div 2 S Svealand

* 36 (37)Summa föreningar som har positivt eget kapital.

(13)

Förening Serie 2008 Eget Kapital

2008 Eget kapital

2007 Serie 2009 Jonsereds IF Västra Götaland -18 903 -110 455 Div 2 V Götaland Älvsjö AIK FF 2 Södra Svealand -28 386 37 403 Div 2 S Svealand

IFK Holmsund Norrland -48 430 -68 568 Spelar ej

Råsunda IS 2,4 Norra Svealand -71 585 div 3 Div 2 N Svealand

Smedby AIS Östra Götaland -118 740 -40 564 Div M Götaland

GIF Nike Södra Götaland -119 300 -99 382 Div 2 S Götaland

Tenhults IF Östra Götaland -120 809 -153 486 Div M Götaland Höllvikens GIF Södra Götaland -122 369 -191 579 Div 2 S Götaland Akropolis IF Södra Svealand -124 931 1 272 Div 2 S Svealand Högaborgs BK 2 Södra Götaland -163 667 -24 383 Div 2 V Götaland

Lunds BK Södra Götaland -216 707 -136 794 Div 2 S Götaland

Brynäs IF FK Norra Svealand -220 184 -369 745 Div 3 S Norrland Panellinios IF Södra Svealand -242 296 div 3 Div 2 S Svealand

Myresjö IF Östra Götaland -265 445 -276 841 Div M Götaland

Markaryds IF Södra Götaland -306 245 div 3 Div 2 S Götaland

BK Kenty 2 Östra Götaland -306 944 75 091 Div M Götaland

Hudiksvalls ABK Norra Svealand -350 286 -361 180 Div 3 S Norrland Varbergs BoIS Västra Götaland -394 205 -402 559 Div 2 V Götaland Vallentuna BK Norra Svealand -432 325 -410 122 Div 2 N Svealand

FC Gute Södra Svealand -442 178 -522 812 Div 2 S Svealand

Friska Viljor FC 2 Norrland -450 885 -424 302 Div 2 Norrland KB Karlskoga FF Södra Svealand -613 406 -694 424 Div 2 M Götaland Karlskrona AIF 2 Södra Götaland -623 433 -271 639 Div 2 S Götaland

IFK Timrå 2 Norrland -661 132 saknas Div 3 M Norrland

IFK Luleå 2 Norrland -673 315 -736 033 Div 2 Norrland

Ramlösa Södra FF 2,4 Södra Götaland -803 297 -244 941 Div 2 V Götaland Linköpings FF 6 Östra Götaland -833 000 1 237 000 Div M Götaland IFK Hässleholm 2 Södra Götaland -966 460 -528 989 Div 2 S Götaland Nyköpings BIS Östra Götaland -1 020 552 -1 152 154 Div 2 S Svealand Kristianstads FF Södra Götaland -1 076 159 -1 258 706 Div 1 Södra IK Sleipner Östra Götaland -1 488 000 -1 645 853 Div 1 Södra

* Summa 31 (32) föreningar som har negativt eget kapital.

* S:a eget kapital samtliga: 40 583 110

Förening Serie 2008 Eget Kapital

2008 Eget kapital

2007 Serie 2009

Skellefteå FF Norrland saknas -230 926 Div 1 Norra

IFK Eskilstuna Södra Svealand Saknas -1 559 678 Div 3 S Svealand Ahlafors IF Västra Götaland Saknas -340 691 Div 2 V Götaland Hammarby TFF Södra Svealand ingår i Hammarby ingår i Hammarby Div 2 S Svealand

Utsiktens BK Västra Götaland Saknas div 3 Div 2 V Götaland

* Summa 5 (3) föreningar där uppgifter saknas per den 15 juni 2009

Tabell 9

Noter 2 Revisorsanmärkning

3 Finansiella tillgångar 18419 tkr

4 Flersektionsförening inklusive innebandy, gymnastik, handboll mm 5 Finansiella tillgångar 5000 tkr

6 Nedskrivning andelar dotterbolag

(14)

Sammanfattning

Föreningarna i Division 2 redovisade 2008 ett sammantaget resultat uppgående till -1,1 mkr (+3,7 mkr). I årets resultat ingår ett överskott från spelaromsättning (spelarförsäljningar minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som avskrivningar balanserade spelarförvärv samt spelarin- och uthyrning).

Den genomsnittliga intäkten, exklusive ränteintäkter och extraordinära intäkter, per förening uppgick till 3,1 mkr (2,9 mkr)

Den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick till 3,2 mkr (2,8 mkr) inklusive räntekost- nader.

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till

40,5 mkr (9,9 mkr). Notera dock att största delen av det egna kapitalet härrör sig till nyuppflyt- tade Karlslund IF HFK. Drygt hälften av föreningarna har positivt eget kapital.

Av föreningarna i Division 2 redovisar 36 (37) föreningar ett positivt eget kapital, och 31 (32) ett kapitalunderskott. Fyra föreningar har ett eget kapital över 2 mkr och för tre (fyra) förening- ar är kapitalunderskottet större än 1 mkr. Allmänt sett är de flesta föreningarna underkapitali- serade.

Idrottsverksamhets särart är att man i verksamheten har att arbeta parallellt med såväl verk- samhetsmål i form av sportsliga elitmål och sociala idrottsliga breddmål, som ekonomiska mål.

Styrningen för att hitta balansen mellan dessa mål är inte lätt. Detta kan också vara en viktig förklaring till att föreningarna har svårt att bygga upp ett eget kapital. Kostnadsbesparingar leder lätt till sämre förutsättningar att nå verksamhetsmålen, vilka hos bl.a. många supporters ofta får den största uppmärksamheten.

Man kan också uttrycka det som att skillnaden mellan företagsverksamhet och ideell före- ningsverksamhet är att i ett företag är verksamhetsinnehållet ett medel för att nå målet eko- nomiska överskott till ägarna, medan det i en ideell förening är ekonomin som är medlet för att nå målet ett bra verksamhetsinnehåll (som kan mätas såväl som elitlags tabellposition som den sociala breddverksamhetens kvalitet och kvantitet).

Svenska Fotbollförbundet

Birgitta Roos

References

Related documents

Bästa målvakt: Modou Jawo, IK Frej, Norra Svealand Bästa back: Ibrahim Koroma, Motala AIF, Östra Götaland Bästa mittfältare: Goran Zdravkov, Skellefteå FF, Norrland Bästa

Viktiga händelser under året Den mycket torra sommaren 2013 med- förde stora problem för vattenförsörjning- en på södra Gotland varför ett stopp inför- des för nyanslutningar

Företrädesemission av preferensaktie serie C: BRIO emitterar med företräde för BRIOs befintliga aktieägare 46 666 660 preferensaktier av serie C med 10 röster per aktie,

Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den er- sättning som

Direktsändning Handbolls-VM avgörs i Frankrike 11-29 januari 2017.. Kommentatorer: Markus Sjöman,

Den totala försäljningen, beräknad i lokala valutor, för SKF-koncernen gick upp 3,5% under fjärde kvartalet och 5,2% under hela året. I Europa var försäljningen oförändrad

Koncernens rörelseresultat, exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter, förbättrades och uppgick till 0,0 (-5,6) Mkr för kvartalet.. Inklusive den positiva

Frånräknat nationella medel så är den främsta orsaken till överskottet mins- kade kostnader för bland annat läkemedel och sjukvårdsmaterial till följd av inställd produktion

Skulle lag nedflyttas från högre till lägre division, där föreningen eller kvarterslaget förut är representerat, nedflyttas även laget i denna division, om det inte är

De damallsvenska föreningarna redovisade den sista december 2005 ett samlat eget kapital uppgående till 4.288 tkr (2004: 4.369 tkr), vilket motsvarade en soliditet upp- gående till 7

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till.. 14,7 mkr (40,6 mkr) den sista

SvFF arrangerar därför en presskonferens där Michel Platini, tillsammans med Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell, kommer att närvara.. Presskonferensen äger rum

* Mindre organisatoriska förändringar; Midcorp flyttad från Stora Företag & Institutioner till Kontorsrörelsen, Sparandeorganisationen flyttad från Kapitalförvaltning

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill, återköpta aktier (baserat på aktiekursen vid respektive tidsperiods slut) samt uppskjuten skatteskuld överstigande

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Maskinen, som tas i bruk våren 1993, kommer att användas för att utveckla nya produkter och för att producera pigmentbestruken vit topp liner.. För att

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar

Rivning och återvinning tas ej upp pga att det är osäkert om det ska göras och att kostnader så långt fram i tiden inte påverkar