Ung på nätet. - Projektägare Folkhälsocentrum. Projekttid

Full text

(1)

Ung på nätet

- Camilla Häggström, projektledare.

- Projektägare Folkhälsocentrum. Projekttid 171001-180930

- Huvudsyfte, kartlägga ungas utsatthet på nätet (mobbning, näthat

etc.) och hitta metoder och verktyg för att förebygga ungas utsatthet

på nätet.

(2)

Mobbning är ett samhällsproblem som drabbar ca 60 000 barn & unga varje år i Sverige, ca 13 000 av dem är kontinuerligt utsatta (Friends).

De mest otrygga platserna enligt Friends är:

1. Toaletter 2. Omklädningsrum 3. Nätet

Mobbning i skolan och mobbning på nätet hänger ofta ihop. Med nätet

ständigt närvarande kan det kännas svårt för den som är mobbad att hitta

fredade zoner.

(3)

Syfte

Projektet kan delas upp i tre delsyften

1) Kartlägga hur det ser ut i Norrbotten idag

Kartlägga ungas utsatthet på nätet (mobbning och näthat etc).

via sammanställning av hälsosamtal, egen enkät och samtal med unga.

2) Informera och förebygga

Genom att träffa och informera unga i olika forum. Jobba med schyssta förebilder som möter de unga.

3) Skapa långsiktiga verktyg och metoder för hur vi ska jobba med att förebygga ungas utsatthet på nätet.

(4)

Målgrupp, pilotkommuner och samarbetspartners

Målgrupp:

Unga (årskurs 6 och upp till gymnasiet huvudsaklig målgrupp)

Vuxna som möter unga (skolor, föräldrar, skolhälsovård, ungdomsmottagningar, civila samhället såsom Vildakidz, tjejjourer och idrottsföreningar).

Extra fokus på att nå barn som lever under socioekonomiskt utsatta miljöer.

Pilotkommuner:

Boden och Piteå finansierar. Aktiviteter planeras även i Luleå och i Malmfälten.

Samarbetspartners i Norrbotten:

Skolor, vården tex ungdomsmottagningar och BUP, tjejjourer, VildaKidz, Polisen,

Länsstyrelsen, kommuner (Boden och Piteå finansierar), UMO/YOUMO, RISE, Svenska Kyrkan och idrottsföreningar såsom exempelvis Luleå Hockey, Luleå Basket och BC Luleå.

(5)

Aktiviteter, ett axplock

• Träffar och informationsinsatser riktade till unga både på skolor och på andra mötesplatser. Bygga vidare på redan befintliga strukturer. Ska ske i samverkan med andra aktörer.

• Har utformat en enkät för att fånga in ungas röster, skulle uppskatta att testa den på några klasser, finns intresse? (åk 6 upp till gymnasiet)

• Minst två föreläsningar för föräldrar kring hur de kan stötta sina barn kring vad som händer på nätet, mobbning och näthat.

• Genomföra konferens/utbildningsinsats för vuxna som möter unga i sin

verksamhet där externa aktörer bjuds in för att skapa medvetenhet/kunskap om

(6)

• Projektet kommer genomföra minst fyra aktiviteter i samverkan med VildaKidz.

Vildakidz kan hjälpa oss nå en målgrupper som vi annars kan ha svårt att nå.

• Trycka upp informationskort med ”bra att ha” information till unga med adresser dit man vända sig för att få råd och stöd t.ex. UMO, Bris, Friends,

Barnombudsmannen och Rädda Barnen.

• Ta fram en informationsfilm som är riktad till unga och vuxna, skapad av unga.

Filmen ska präglas av medskapande. Filmer ska användas i ett informerande och utbildande syfte och en handledning kommer att medfölja.

o Tanken är att filmen ska komplettera SAM:s verksamhet och bli ett verktyg i SAM:s verktygslåda.

(7)

Ni är viktiga i vårt arbete, vad ska vi ta med oss och vad kan vi göra för er?

Skulle uppskatta att komma och träffa er personligen för att få er input;

oFånga upp signaler ni får via era samtal med unga.

oHöra vad ni tycker vi bör ta med oss in i arbetet.

oVill gärna få veta vad ni skulle behöva för stöd från oss? Tex i form av utbildningsinsatser eller likande.

Lämnar ut en adresslista där ni kan lämna era kontaktuppgifter om ni vill att jag ska ta kontakt med er!

(8)

Tack för mig!

Mina kontaktuppgifter:

Camilla Häggström, Folkhälsocentrum camilla.haggstrom@norrbotten.se

072-72 217 50 19

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :