• No results found

Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information/

tilläggsansökan Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker/ Musikpedagog (YH)

Urvalsprovet hålls onsdag 14 augusti kl 09.00

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD

Urvalsproven inleds kl 9.00 i teorisal 3, K230.Ta med penna och suddgummi samt identitetsbevis.

Obs! De som redan har en högskoleexamen i musik, kandidat eller magister examen,

är befriade från teoretiska delen av urvalsprovet. Sänd i så fall in kopia på intyg/betyg på förhand till studerandeservice.

För den som önskar finns en kompgrupp till förfogande. Noter för kompgruppen bör sändas in i den aktuella tonarten uppkopierade i 4 exemplar senast måndag den 12 augusti. Notera sänds på post till adressen ovan i detta brev.

Ytterligare detaljerad information om urvalsproven hittar du här: https://www.musikhuset.fi/novia/

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 19.08. Du får även ett resultatbrev till din e-post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

På frågor om urvalsprovet gällande urvalsprovet svarar Marcus Söderström +358 44 780 5851, marcus.soderstrom@novia.fi

Behöver du övernatta i samband med urvalsprovet kan du ta kontakt med de logialternativ som finns listade på baksidan av detta infobrev. Där hittar du också info om reseförbindelser. Resor och eventuell övernattning bekostar du själv.

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

(2)

Information Urvalsprov Musiker (YH)

Musikpedagog (YH)

Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar - http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi . https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kokkola-pietarsaari (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad) Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

www.no via. fi

References

Related documents

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Syventymiskohteessa kirkkomusiikin opiskelija saavuttaa edellytykset toimia työssä Suomen evanke- lis-luterilaisessa kirkossa.. Perinteisten pääaineiden urkujensoiton,

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att