• No results found

Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Information/

tilläggsansökan Urvalsprov Musiker (YH) Musikpedagog (YH)

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker/ Musikpedagog (YH)

Urvalsprovet hålls onsdag 14 augusti kl 09.00

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD

Urvalsproven inleds kl 9.00 i teorisal 3, K230.Ta med penna och suddgummi samt identitetsbevis.

Obs! De som redan har en högskoleexamen i musik, kandidat eller magister examen,

är befriade från teoretiska delen av urvalsprovet. Sänd i så fall in kopia på intyg/betyg på förhand till studerandeservice.

För den som önskar finns en kompgrupp till förfogande. Noter för kompgruppen bör sändas in i den aktuella tonarten uppkopierade i 4 exemplar senast måndag den 12 augusti. Notera sänds på post till adressen ovan i detta brev.

Ytterligare detaljerad information om urvalsproven hittar du här: https://www.musikhuset.fi/novia/

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 19.08. Du får även ett resultatbrev till din e-post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

På frågor om urvalsprovet gällande urvalsprovet svarar Marcus Söderström +358 44 780 5851, marcus.soderstrom@novia.fi

Behöver du övernatta i samband med urvalsprovet kan du ta kontakt med de logialternativ som finns listade på baksidan av detta infobrev. Där hittar du också info om reseförbindelser. Resor och eventuell övernattning bekostar du själv.

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

(2)

Information Urvalsprov Musiker (YH)

Musikpedagog (YH)

Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar - http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi . https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kokkola-pietarsaari (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad) Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

www.no via. fi

References

Related documents

Den konstnär som utnämndes till hovmålare i början av 1700-talet kunde känna sig lyckligt lottad. Han var privilegierad eftersom utnämningen inte bara var en hedersbevisning

På vissa ställen måste man gå en lång väg för att kunna komma till automaten och här skulle det vara till en fördel att få en skylt med en hänvisning för att lättare

I uppsatsen förekommer en rad olika föremål som av författaren klassificerats som just vapen, dessa är: svärd, spjut, pilspetsar, yxor, vapenknivar samt sköldar.. Enbart den

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föremål från museets samlingar kan användas för att belysa idag aktuella ämnen och perspektiv, samt att undersöka hur genusproblematik

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi. En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som

och man har kommit fram till att viruset skulle dö på cirka två minuter vid en temperatur över 21 grader med relativ luftfuktighet på 80 procent och direkt exponering för

Störst andel examinerade som anger att de året efter examen har arbete som huvudsaklig sysselsättning och att arbetet helt eller till största delen överensstämmer med

Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här undersökningen har avgränsats både med

I innledningen til sin bok, Ibsen i russisk åndsliv, skriver Martin Nag: »Jeg har komponert avhandlingen 1 tre hoveddeler, konsentrert omkring den betydning

- Då du räknar om till poäng omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Syventymiskohteessa kirkkomusiikin opiskelija saavuttaa edellytykset toimia työssä Suomen evanke- lis-luterilaisessa kirkossa.. Perinteisten pääaineiden urkujensoiton,

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

För betyget Godkänd krävs att studenten har fullgjort de obligatoriska momenten samt i redovisningen av sittarbete visat god färdighet, kunskap och förståelse enligt