Sjukgymnast - alla kontakttyper Sjukgymnast alla kontakttypsgrupp Personaluppdrag Kontakttyp klartext Kontakttyp JIII Beskrivning Kommentarer

Full text

(1)

Sjukgymnast - alla kontakttyper – Sjukgymnast alla kontakttypsgrupp

20110115 Personaluppdrag Kontakttyp klartext Kontakttyp JIII Beskrivning Kommentarer

Sjukgymnastik Mottagningsbesök SGsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

Sjukgymnastik Telefonkontakt öppenvård

SGsjg TelefonÖV Telefonkontakt i öppenvård mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Registreras även när annan person företräder patienten

Telefonkontakten ska ersätta ett besök.

Företrädare kan vara närstående, vårdnadshavare, god man, förvaltare, hemtjänstpersonal

Patientadministration sjg Patientadm För- och efterarbete till patientkontakt, exempelvis rapportering, skriva remisser och intyg. I patientadministration ingår även brevkontakt, telefonkontakt av administrativ art, samt möten mellan hälso- och

sjukvårdspersonal eller hälso- och

sjukvårdspersonal och myndighetspersoner om patientens vård, där patienten ej deltar.

Sjukgymnastik Hembesök ordinärt boende

SGsjg Hembesök orbo Öppenvårdsbesök i patientens bostad (ordinärt boende) eller motsvarande, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal

Sjukgymnastik Hembesök team

ordinärt boende

SGsjg hembesök team orbo

Öppenvårdsbesök i hemmet (ordinärt boende), där en patient möter ett vårdteam.

Sjukgymnastik Mottagningsbesök grupp

SGsjg Mottbesök grupp

Öppenvårdsbesök på mottagning, där fler än en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

Sjukgymnastik Mottagningsbesök team

SGsjg Mottbesök team Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter ett vårdteam.

Sjukgymnastik Besök annan plats SGsjg Besök anpl Öppenvårdsbesök på annan plats (ex skola, arbetsplats, Försäkringskassan), där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal

Bassängträning Mottagningsbesök BAsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och

(2)

sjukvårdspersonal.

Bassängträning Mottagningsbesök grupp

BAsjg Mottbesök grupp

Öppenvårdsbesök på mottagning, där fler än en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

hemsjukvård sjukgymnastik

Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende

HGsjg HSVbesök orbo Besök, där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvård ges i patientens bostad (ordinärt boende) eller motsvarande. Ansvaret för de medicinska åtgärderna är

sammanhängande över tiden.

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig

verksamhet (LSS) och dagverksamhet (SoL).

hemsjukvård sjukgymnastik

Telefonkontakt hemsjukvård

HGsjg HSVtelefon Telefonkontakt i hemsjukvård mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Registreras även när annan person företräder patienten

Telefonkontakten ska ersätta ett besök.

Företrädare kan vara närstående, vårdnadshavare, god man, förvaltare, hemtjänstpersonal

hemsjukvård sjukgymnastik

Hemsjukvårdsbesök team ordinärt boende

HGsjg HSVbesök team orbo

Besök, där en patient möter ett vårdteam och hälso- och sjukvård ges i patientens bostad (ordinärt boende) eller

motsvarande. Ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden.

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig

verksamhet (LSS) och dagverksamhet (SoL).

Hemrehabilitering sjukgymnastik

Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende

RSsjg HSVbesök orbo Besök, där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal och när hälso- och sjukvård ges i patients bostad (ordinärt boende) eller motsvarande. Ansvaret för de medicinska åtgärderna är

sammanhängande över tiden.

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig

verksamhet (LSS) och dagverksamhet (SoL).

Hemsjukvård som är inriktad på rehabilitering och där patienten har behov av rehabilitering från flera professioner

(3)

Hemrehabilitering sjukgymnastik

Telefonkontakt hemsjukvård

RSsjg HSVtelefon Telefonkontakt i hemsjukvård mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Registreras även när annan person företräder patienten

Telefonkontakten ska ersätta ett besök.

Företrädare kan vara närstående, vårdnadshavare, god man, förvaltare, hemtjänstpersonal

Hemsjukvård som är inriktad på rehabilitering och där patienten har behov av rehabilitering från flera professioner

Hemrehabilitering sjukgymnastik

hemsjukvårdsbesök team ordinärt boende

RSsjg HSVbesök team orbo

Besök, där en patient möter ett vårdteam och hälso- och sjukvård ges i patientens bostad (ordinärt boende) eller

motsvarande. Ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden.

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig

verksamhet (LSS) och dagverksamhet (SoL).

Hemsjukvård som är inriktad på rehabilitering och där patienten har behov av rehabilitering från flera professioner

Avbokat besök sjg Avbokat besök Patienten avbokar överenskommet besök Patienten uteblivit sjg Patienten uteblivit Patienten kommer ej till överenskommet

besök

Dagsjukvård Mottagningsbesök DGsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

Dagsjukvård Telefonkontakt öppenvård

DGsjg TelefonÖV Telefonkontakt i öppenvård mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Registreras även när annan person företräder patienten

Telefonkontakten ska ersätta ett besök.

Företrädare kan vara närstående, vårdnadshavare, god man, förvaltare, hemtjänstpersonal

Dagsjukvård Mottagningsbesök team

DGsjg Mottbesök team Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter ett vårdteam.

Dagrehab ingår i dagsjukvård

Dagsjukvård Hembesök ordinärt

boende

DGsjg Hembesök orbo Öppenvårdsbesök i patientens bostad (ordinärt boende) eller motsvarande, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal

Dagrehab ingår i dagsjukvård

(4)

Dagsjukvård Besök annan plats DGsjg Besök anpl Öppenvårdsbesök på annan plats (ex skola, arbetsplats, Försäkringskassan), där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal

Dagrehab ingår i dagsjukvård

Dagsjukvård Mottagningsbesök grupp

DGsjg Mottbesök grupp

Öppenvårdsbesök på mottagning, där fler än en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

Dagrehab ingår i dagsjukvård

Dagsjukvård Hembesök team

ordinärt boende

DGsjg hembesök team orbo

Öppenvårdsbesök i patientens bostad (ordinärt boende) eller motsvarande, där en patient möter ett vårdteam

Avbokat besök sjg Avbokat besök Patienten avbokar överenskommet besök Patienten uteblivit sjg Patienten uteblivit Patienten kommer ej till överenskommet

besök sjukgymnastik

specialistvård

Mottagningsbesök SSsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

sjukgymnastik specialistvård

Mottagningsbesök grupp

SSsjg Mottbesök grupp

Öppenvårdsbesök på mottagning, där fler än en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

sjukgymnastik specialistvård

telefonkontakt öppenvård

SSsjg TelefonÖV Telefonkontakt i öppenvård mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Registreras även när annan person företräder patienten

Telefonkontakten ska ersätta ett besök.

Företrädare kan vara närstående, vårdnadshavare, god man, förvaltare, hemtjänstpersonal

Patientadministration sjg Patientadm För- och efterarbete till patientkontakt, exempelvis rapportering, skriva remisser och intyg. Brevkontakt ingår, telefonkontakt av administrativ art, samt möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal och

myndighetspersoner om patientens vård, där patienten ej deltar.

Bassängträning Specialistvård

Mottagningsbesök BSsjg Mottbesök Öppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

Bassängträning Specialistvård

Mottagningsbesök grupp

BSsjg Mottbesök grupp

Öppenvårdsbesök på mottagning, där fler än en patient möter en hälso- och

sjukvårdspersonal.

(5)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :