Landareal: 430 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

16

8 8

Döda 25 36 Riket 16 16

Kv Tot

Födda 29 16 Kommunen 8

Födda och döda 2013 Utrikes födda 2013

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto -8 -2

till utlandet 2 6

Därav 18–24 år 47 58

till övriga kommuner i länet 65 65

till övriga län 71 75

Antal utflyttningar 138 146

73 72

från utlandet 14 16

Därav 18–24 år 27 32

Antal inflyttningar 130 144

från övriga kommuner i länet 43 56 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2013

Antal barn/person Män Kvinnor

-16 -8 -2

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

-20

2013 5 174

4 831 9 645 2012 5 200 -26 1

2011 5 245 -19 -15 -7

Antal (1000) 3 3 5 4 814

-5 -19 -7

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

-14

80– 5 9 7 4 6 5 2010 5 284

15 14 2009 5 314 -26 1

2008 5 350 -27 -22 30

65–79 20 18 19 14

-37 4 -29

45–64 28 28 28 25 25 25

-35

25–44 20 19 19 26 25 26 2007 5 371

7 7 2006 5 433 0 -47

2005 5 516 -25 2 19

20–24 6 5 6 7

-9 2 0

16–19 5 6 5 5 4 5

-6

7–15 10 10 10 10 9 10 2004 5 520

8 8 2003 5 528 -30 -4

Tot M Kv

0–6 7 6 6 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003–2013

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

014 höst

Folkmängd 31 december 2013

Flyttnings-

Kommunen Riket

2014

Ödeshög

Landareal: 430 kvkm Invånare per kvkm: 12

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

1,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 204 155

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling -346 -201

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 54 50

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 572 376

till övriga kommuner i länet 368 221

SCB 2014 höst

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

226 175

från övriga kommuner i länet 172 125

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

79 76 77

82 78 80

Pendling 2012

81 78 79

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

59 57 58

943

77 73 75 Antal i åldern 16 år och däröver

2 048 1 246

81 76 79 Off. förv. o service 331 943 331

2 192 2 379 2 189

81 77 79 Näringsl., övr. org. 2 054 1 249

43 15 43

51 50 50 Riket, 1 000-tal 2 385

89 49

Länet Off. förv. o service 15

94 104 92

83 77 80 Näringsl., övr. org. 91 50

499 78 404

83 78 81 Länet, 1 000-tal 106

1 213 639 898 533

86 81 84 Off. förv. o service 109

Kommunen 1 322 1 138 976 937

69 58 64 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2012 Förvärvsarbetande efter sektor 2012

122 252 2 834 2 749 5 583

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 1 1 3 129

100 100 100 100 100 100

1 1 2 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 2 1 1 1

34 41 38 34 44 39

45 48 49 44 47

Eftergymnasial utbildning 17 28 22

13 15 11 13

Gymnasial utbildning 59 57 58 50

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 22 14 18 14 12

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2013

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 0 0 3 2

Samtliga partier 20 15 23 12

Vänsterpartiet 0 1 0 1

Sverigedemokraterna 1 0 1 0

Miljöpartiet de gröna 1 1 1 1

Socialdemokraterna 6 5 3 3

Folkpartiet liberalerna 1 0 1 0

Kristdemokraterna 4 4 8 3

3 2 4 1

Centerpartiet 4 2 2 1

Antal lägenheter

2006 2010

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

192 282 161 123 353 405

Källa: Arbetsförmedlingen

11 8 10

Antal 20–64 år 100 94 194 10 002 8 290 18 292

3 3 3

Därav 20–24 år 11 7 9 11 9 10

4 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 4 4 4

7 6 6

Öppet arbetslösa 4 4 4 3 3 3

oktober 2014

20–64 år 7 7 7 8 7 7

201 020 177 640 378 660

12 9 11

Antal 20–64 år 104 83 187 10 635 8 959 19 594

3 3 3

Därav 20–24 år 17 12 15 13 11 12

4 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 4 3 3 4 4 4

7 6 7

Öppet arbetslösa 4 4 4 4 3 4

20–64 år 7 6 7 8 7 8

M Kv Tot

oktober 2013

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

8 6

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

15 23 19

Totalt 69 221 12 106 20–64 år 5

60–64 år

10– 8 0 0 1 55–59 år 10 16 13

9 8

5–9 15 2 1 2 Riket

13 18 16

2–4 27 25 6 8 20–64 år 6

1 19 194 5 95 60–64 år

55–59 år 11 19 15

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2012 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2013

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

014 höst

Arbetstillfällen 2012

Näringsgren

Kommunen

0 10 20 30

Män Kvinnor

0 10 20 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 937 100 100 100 1 138

5

Okänd bransch 33 4 1 1 37 3 1 1

30 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 85 9 5 5 94 8 5

15 17 16

Vård och omsorg 235 25 30 28 322 28

Utbildning 166 18 17 16 170

10

Civila myndigheter och försvaret 29 3 6 7 46 4 6 7

1 1

Företagstjänster 28 3 10 10 39 3 10

1 1 2

Fastighetsverksamhet 47 5 1 1 49 4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 5 1 1 2 8

4

Information och kommunikation 2 0 2 2 11 1 2 2

2 2

Hotell och restauranger 69 7 3 4 56 5 4

8 11 12

Transport 14 1 2 2 22 2

Handel 67 7 10 12 96

1

Byggverksamhet 8 1 1 1 12 1 1 1

7 6

Energi och miljö 0 0 0 1 0 0 0

4 1 1

Tillverkning och utvinning 99 11 7 6 128 11

Jordbruk, skogsbruk och fiske 50 5 1 1 48

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 976 100 100 100 1 322 100

Okänd bransch 18 2 1 1 18

5

Personliga och kulturella tjänster, m.m 55 6 3 4 50 4 3 4

6 5

Vård och omsorg 21 2 5 5 42 3 5

2 4 5

Utbildning 38 4 6 5 43 3

Civila myndigheter och försvaret 20 2 4 5 29

2

Företagstjänster 26 3 12 12 60 5 12 12

1 2

Fastighetsverksamhet 36 4 2 2 34 3 2

1 5 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 4 0 1 2 2 0

Information och kommunikation 7 1 4 5 18

8

Hotell och restauranger 21 2 2 3 19 1 2 3

12 13

Transport 55 6 7 7 95 7 7

12 12 12

Handel 75 8 12 13 128 10

Byggverksamhet 126 13 12 12 160

19

Energi och miljö 4 0 1 2 9 1 1 2

4 3

Tillverkning och utvinning 286 29 23 19 418 32 23

Jordbruk, skogsbruk och fiske 184 19 4 3 197 15

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – män

1

Totalt 1 913 100 100 100 2 460 100 100 100

4 4

Okänd bransch 51 3 1 1 55 2 1

15 17 16

Personliga och kulturella tjänster, m.m 140 7 4 4 144 6

Vård och omsorg 256 13 17 16 364

6

Utbildning 204 11 11 10 213 9 11 10

11 11

Civila myndigheter och försvaret 49 3 5 6 75 3 5

3 2 2

Företagstjänster 54 3 11 11 99 4

Fastighetsverksamhet 83 4 2 2 83

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 9 0 1 2 10 0 1 2

3 3

Information och kommunikation 9 0 3 4 29 1 3

5 5 5

Hotell och restauranger 90 5 3 3 75 3

Transport 69 4 5 5 117

7

Handel 142 7 11 12 224 9 11 12

1 1

Byggverksamhet 134 7 7 7 172 7 7

22 16 13

Energi och miljö 4 0 1 1 9 0

245 10 3 2

Tillverkning och utvinning 385 20 16 13 546

Jordbruk, skogsbruk och fiske 234 12 3 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2014 höst

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker

5 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 6 # Byggnads- och anläggningsarbetare

7 # Dataspecialister 8 # Fordonsförare 9 # Byggnadshantverkare

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Övrig kontorspersonal

# # Drift- och verksamhetschefer

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Grundskollärare

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Städare m.fl.

# # Sjuksköterskor

# # Chefer för mindre företag och enheter

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Lager- och transportassistenter

SCB 2014 höst

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2012

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 714 806 100 100 100 47 53

100 0

Totalt 20 yrken 470 539 66 67 66 47 53

Ingenjörer och tekniker 20 0 3 0 1

90 10

Övriga maskinoperatörer och montörer 15 6 2 1 1 71 29

Maskinoperatörer, grafisk ind., pappersvaruind. 19 2 3 0 1

77 23

Växtodlare inom jordbruk och trädgård 18 3 3 0 1 86 14

Chefer för mindre företag och enheter 17 5 2 1 1

58 42

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 4 27 1 3 2 13 87

Drift- och verksamhetschefer 18 13 3 2 2

100 0

Förskollärare och fritidspedagoger 1 31 0 4 2 3 97

Byggnads- och anläggningsarbetare 35 0 5 0 2

69 31

Fordonsförare 40 4 6 0 3 91 9

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 31 14 4 2 3

98 2

Byggnadshantverkare 41 5 6 1 3 89 11

Maskinförare 47 1 7 0 3

17 83

Montörer 38 10 5 1 3 79 21

Köks- och restaurangbiträden 9 43 1 5 3

26 74

Grundskollärare 9 43 1 5 3 17 83

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 14 39 2 5 3

22

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 15 43 2 5 4 26 74

5 95

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 68 19 10 2 6 78

Vård- och omsorgspersonal 11 231 2 29 16

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2012

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Byggnads- och anläggningsarbetare

Dataspecialister Fordonsförare

Byggnadshantverkare

Förskollärare och fritidspedagoger Övrig kontorspersonal

Drift- och verksamhetschefer

Grundskollärare

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Städare m.fl.

Sjuksköterskor Chefer för mindre företag och enheter

Chefer för särskilda funktioner Lager- och transportassistenter

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, Ödeshögs kommun

Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48

599 80 ÖDESHÖG 0144-35000 kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2014 höst

E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 185 792

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100 Särskilt riktade

insatser

Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,86

Kultur därav till kommun 20,65

Total skattesats 31,69

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,02 Skatteunderlag, kr/inv 174 246

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

155 751 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 84

Infrastruktur Genomsnitt i länet

94 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 32,30

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2013 Kommunalskatt 2014

därav till kommun 21,63 Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 122 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta uppgifter för 2013. Se Definitioner.

25 25

med barn 27 22 16

Riket 308 246 274 utan barn 30

0 3

Länet 303 236 266 Ensamstående kvinnor

Kommunen 290 222 254 med barn 0

Riket 318 244 282 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 51 42 40

0 5

Länet 301 228 266 med barn 14 11 11

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 279 217 249 utan barn 0

Antal

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Sammanräknad förv.inkomst 2012 Ekonomiskt bistånd 2013

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp.

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte. 1) 1 oktober 2012.

Källa: Skolverket Källa: SoS och Trafikanalys

40

6–12 år 0 0 0

1–5 år 6 3 3 Färdtjänsttillstånd 2012 25 51 25

Pedagogisk omsorg,

Särsk. boendeformer 1) 0 15 10 16

19 27

6–12 år 165 44 56

Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) 0 36

M Kv M Kv

Förskola, 1–5 år 187 79 84

Inskrivna barn Kommunen Riket Kommunen Riket

Antal % %

Förskoleverksamhet och Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre skolbarnomsorg 2013

Andel (%) av alla i resp. grupp

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :