SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. spikab. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

Full text

(1)

design som utvecklar

spikab

sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR D E S I G N KONTORET

(2)
(3)

Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1

02 Uppdraget 2

03 Arbetsprocessen 3

04 Analys 4

04.01 Moodboard 4

04.02 Konkurrensanalys 5

04.03 Kreativa tekniker 6

05 Konceptförslag 7

05.01 Infogat ljus 7

05.02 Vind- och insynsskydd 7

05.03 Flexibilitet 7

05.04 Nya material 8

05.05 Problemet 9

05.06 SWOT analys 10

05.07 Passbits förslag 11

05.08 Nya deisgnförslag 12-13

05.09 Konceptval 13

06 Resultat 14

06.01 Passbit kryssmodul 14

06.02 Kritiska mellanrum 15

06.03 Modul Horisont 16-17

06.04 Modul Folklig 18-19

06.05 Vindskydd/ insynsskydd/rumsavskiljare 20-21

07 Rekommendationer 22

07.01 Hemsidan 22

08 English summary 23

(4)
(5)

När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående.

I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesign- kontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommar- designkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna

samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor.

Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av SVID. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten.

Sommardesignkontoret Jokkmokk/ Älvsbyn 2009 består av en grupp på sex studenter från hela Sverige med anknytning till design i utbildningen. Kompetensen består av två industridesigners, två designingenjörer, en landskapsarkitekt och en interaktionsdesigner.

Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångs- punkt och resultat av sommarens arbete.

www.designarenanord.se www.svid.se

01 Om Sommar- designkontoret

(6)

Bakgrund

Spikab startade 1987 i Älvsbyn av bröderna Lars-Göran och Ulf Öhlund. Företaget tillverkar bland annat stolpar och altanprodukter i trä som säljs via bygghandlare i Sverige och har sedan några år tillbaka även försäljning direkt till kund via deras hemsida. En populär produkt är Kryssräcket, ett modulärt prefabricerat altanräcke i två storlekar. 450 mm och 600 mm, som kunden utifrån sina önskade mått kan få visualiserat på ett lätt och överskådligt sätt via ett uträkningsprogram på företagets hemsida.

För att alla mått ska kunna tillgodoses kompletteras standardmodulerna med passbitar för att fylla eventuella tomrum och ge räcket en helhet.

Uppdraget

Spikab vill utveckla sitt sortiment inom altanprodukter enligt sin modulprincip som gör det enkelt för kunden att montera räcket. Företaget vill genom design och nya modullösningar erbjuda en större valmöjlighet för kunden och slå sig in på en större marknad.

Mål

Målet med projektet är att ge Spikab en idébank med nya designförslag på altanräcken, insynsskydd och integrering av nya material. Vi vill även erbjuda en helhet i formspråket på befintliga kryssräcket gällande passbitar.

02 Uppdraget

(7)

En moodboard kring Spikabs kärnvärden och ledord gjordes, detta för att kunna jämföra och utvärdera arbetet och få det i rätt riktning mot de värden och känslor som företaget vill utstråla i sina tjänster och produkter.

En konkurrentanalys gjordes av altanräckeproducenter och återförsäljare med syfte att hitta eventuella luckor i utbud, få inspiration kring material och tillverkning.

En diskussion och analys kring typiska svenska husstilar i kombination med altanräcken fördes innom gruppen. De olika uttrycken i arkitekturen kunde överföras till

designelement i altanlösningar och insynsskydd.

En moodboard kring moderna designelement i både formgivning och bruksföremål togs fram. Därefter genomfördes en brainstorming kring hållbara och miljövänliga material som skulle kunna infogas i altanräcken och insynsskydd, detta för att ge ett nytt uttryck i en annars materialmässigt konservativ marknad.

Genom en SWOT analys (Strenght, Weakness, Opportunities, Threat) analyserades den befintliga kryssräckemodulen. Visualisering kring räckets

sektioner med olika mått gjordes och genom förslag på passbitar kunde två olika helhetsuttryck presenteras.

Förslag på modulära lösningar och olika fästanordningar skissades till idébanken. Vid

delpresentation med företaget valdes fyra koncept för utveckling. Dessa utvecklades och miljöbilder på de nya förslagen togs fram för att ge en tydlig bild över hur det skulle se ut i verkligheten.

03 Arbetsprocessen

(8)

Robust Miljövänlig

Virkeskvalité 04 Analys För att lättare applicera de värden som Spikab står för

gjordes en moodboard. Dessa värden är Miljövänlig

• Robust

Virkeskvalité

Spikab har även ledorden• Flexibla längder

• Enkel montering

Många möjligheter

• 04.01 Moodboard

(9)

Vid konkurrensanalysen jämfördes olika tillverkares och återförsäljares altanräcken. Då få av

konkurrenterna erbjuder modern design på räcken i sitt sortiment anser vi att det finns en efterfrågan inom det segmentet. De flesta konkurrenter har frästa profiler såsom Wermlandsprofilen, Nårdingrå trä och Krosjöstrands Snickeriprodukter. Jämfört med andra tillverkare har Spikab en egen dimension på sina spjälor vilket ger en möjlighet att utveckla nya altanlösningar som ingen annan har. Valmöjligheten till fler altanräcken med modern design är attraktivt för kunderna, då det finns olika uttryck på hus vill de även att räcken ska ha passande uttryck.

MONTERINGSINSTRUKTION RÄCKE www.deckinabox.se

EN SCA PRODUKT

04.02 Konkurrensanalys

(10)

Nya moduler

infoga nytt material

sittyta i modul

othello bitar att bygga på

ojämna sektioner

nya kombinationer av befintliga spjälor nya funk-

tioner

större storlekar stora ramar man

själv bygger på med spjälor

svarvat

Hållbart Miljövänligt Underhållsfritt

glas armeringjärn

spalje

sten

frostat

mönster segelduk

trä

ljus

led möbelhakar för

lätt byte av modul

Genom olika brainstorming sessioner kom förslag på olika uttryck och material upp. Vi har valt att fokusera på material som är hållbart, miljövänligt och i stor mån underhållningsfritt. Utifrån dessa krav kom förslag på infogning av bland annat armeringsjärn som ger ett fint uttryck då det är rostigt.

04.03 Kreativa tekniker

(11)

05 Konceptförslag Koncept på hur ljus kan användas, främst LED lampor i ändstolparna till modulerna, ger ett mervärde åt

staketet. Belysning ger ett harmoniskt uttryck eftersom det kan framhäva staketet, verandan eller växtligheten utanför.

Förslag på vridbara, skjutbara och vinklade vindskydd, detta är praktiskt som temperaturreglerare.

05.01 Infogat ljus

05.02 Vind- och insynsskydd

Förslag på moduler som är lätta att flyttta och bygga ut.

05.03 Flexibilitet

(12)

Strand

Frost

Västkusten

Spartansk

Kvadrat

Moduler med andra material än trä infogade i lösningar.

“Västskusten” består av segelduk eller kapellväv som är spänd mellan öppningar i modulen. “Strand” har stenar som är trädda på metallvajrar. “Frost” är ett insynsskydd av frostat glas och “Spartansk” innehåller armeringsjärn.

05.04 Nya material

(13)

I dagsläget säljs kryssräckemoduler i två bredder, 450 mm och 600 mm. Spikab erbjuder lösningar vid alla mått men vid ojämnamått bryts mönstret av modulerna med hålrum vilket gör att enhetligheten försvinner.

Spikab löser detta med hjälp av spjälor i hålrummen, så detta inte överskrider 100 mm, detta är ett

säkerhetskrav så att barnhuvuden inte kan fastna.

Luftspalter mellan kryssmoduler och stolpe som är mindre än 41 mm ger även det en oregelbundenhet i räckets utförande och en ökad modulkänsla i

sektionerna, detta påminner om balkonglådors placering.

A

B

En flexibel passbit med millimeteranpassning är då önskvärd. I utförande A överskrider luftspalten 100 mm, då har en extra spjäla satts in intill modulen. I utförande B har även en extra spjäla satts in för att inte överskrida 100mm regeln.

05.05 Problemet

(14)

Analysen benar ut styrkor, svagheter, möjligheter och hot med det befintliga kryssräcket och modulprincipen.

Strenght

Modularitet ger många kombinationer

Känslan av att göra sitt eget staket

• Tidssparande för kunden

Enkelt att göra för den händige

• Bra att kunna få en bild på sitt

potentiella staket Fin design

Weakness

Begränsad ihopsättning

Ej anpassad för alla mått

• Ej orginalitet i uttrycket

Symmetrin i räckena upphävs vid passbitar

Threats

Kan bli för tekniskt avancerat för ihopsättning

Ny produkt kan verka skrämmande

• För krångligt att beställa sitt staket, mycket

att ta reda på Opportunities

Kan ge en större frihet för användaren

gällande designelement

Vid bättre passbitar fås ett mer

enhetligt uttryck

Kan erbjuda kunden en valfrihet vid

variation av andra moduler Kan få annorlunda uttryck med

infogning av andra material Eget uttryck

• 05.06 SWOT analys

(15)

05.07 Passbits förslag Lösningsförslagen på passbitarna till kryssräcken innehåller två förslag: A och B som visar hur lösningen blir vid mellanrum som är mindre än 10cm och större än 10cm. Förslagen är utvecklade för att undvika att kryssmoduls mönstret avbryts.

Förslag B: Ger en ny typ av design till kryssräcket som ger ett modernare stil.

Uttrycket är välkomnande, luftigare och känns mindre inramat.

Förslag A : Horisontella linjer håller ihop formen, vilket ger ett harmoniskt intryck.

(16)

Graf

Spikrak

Spegel Randig

Mix

Spikab vill i största mån behålla sina dimensioner på materialet (41x41mm) som är förhållandevis unikt på marknaden. Dessa förslag är baserade på Spikabs befintliga material och tillverkningsmetoder.

Folklig

Dragspel

Horisont

05.08 Nya designförslag

(17)

Graf

Kulle Berg

Fjäder Sol

Kryssa Nät

Ruta

Spikab fick välja fyra koncept för vidarutveckling.

Koncepten som valdes var passbits förslag A till 05.09 Konceptval

(18)

Mellanrum på var sida om modulerna tills mått 941 erhålls, lister används för att få bort mellanrummet.

Minimimått på horisontliggaren 41 mm, vid mindre mått används listerna

avstånd mellan spjälor lika stora

1187-1349 1350

1187-1289

passbitsmoduler 1085-1187

983-1002

900 Mellan 900- 981 982

06 Resultat Med hjälp av en passbit som medger enhetlighet i kryssräckena kan formspråket förbättras och därmed ge ett mer attraktivt räcke.

06.01 Passbit kryssmodul

(19)

Lösningsförslag för kritiska mellanrum mellan modul och stolpe. Förslaget bygger på två olika koncept (A och B). A bygger på ett spår i modulens ena sida, då två olika storlekar på passbitar kan lösa 1-41 mm glipa med hjälp av muttrar.

Förslag B löser också 1-41 mm glipa men här fräses ett större spår ut ur kvalitetsstolpen. Mellanrummen regleras med mutter och bricka som ger millimeteranpassning. En gummilist kan även användas, denna är elastisk och kan pressas till rätt dimention. Alla tre förslagen tar bort springan som stör helheten.

A

20x 20 41x 20

41x 20 41x 41

Lösning för mellanrum 1-20 mm Lösning för mellanrum 21- 41 06.02 Kritiska mellanrum

Kvalitetsstolpe Passbit

(20)

709 138 x 3

450

Godstjocklek 41 x 41 [mm]

Modulen utgår från en 600 mm modul men kan även göras i 450 mm då den i princip har liknande uppbyggnad som Kryssmodulen. Därför kan samma kryss som finns i Kryssmodulen användas till båda storlekar.

06.03 Modul Horisont

(21)
(22)

450

709 200360

122 83 x 2 Godstjocklek 41 x 41 [mm]

709 200360

155 100 x 2 Godstjocklek 41 x 41 [mm]

600

Modulen går att göra i både 450 mm moduler samt i 600 mm. Godstjockleken på alla delar är 41x 41, den är alltså baserad på Spikabs vanliga dimensioner både i modulmått och godstjocklek.

06.04 Modul Folklig

(23)
(24)

06.05 Vindskydd/

insynsskydd/

rumsavskiljare

Rumsavskiljaren Enhet ger en avskiljning av uteplats mot växter och buskage. Denna lite luftigare variant av insynsskydd bygger på de befintliga kryssmodulerna som Spikab har, samt en ny modul i utförande 450mm eller 600mm beroende på vilket mått som väljs på

kryssmodulen. Den nya modulen består av två respektive tre lodräta spjälor, den kan även klyvas diagonalt för att få mjukare övergång och avslut mellan nivåer.

Vindskyddet/ insynsskyddet Ven består av 1200mm moduler med 13 vågräta tätt placerade spjälor av 41x 41mm. Luftspalten mellan spjälorna gör att en del av vinden kommer igenom så att inga vindvirvlar bildas bakom skyddet. Modulerna är byggda så att spjälorna ser ut att löpa genom hela skyddet. Det blir ett enhetligt och stilrent intryck. Vens moduler kan även klyvas på

diagonalen så att en mjukare övergång mellan nivåerna erbjuds.

Ven

Enhet

(25)

Ven

(26)

Idèbanken kan användas under en lång tid när nya uttryck är önskvärda. Det kan vara positivt att i sitt sortimentet ha några designförslag som kan anses vara för extrema för medelkunden då de kan ge ett mervärde som gör att kunden väljer just er som leverantör. Helhetsintrycket av produkterna höjs.

Måtten och/eller proportionerna på modulerna kan vara felaktiga då de inte är modellerade med mått. Dock är modulernas mönster proportionerligt enligt det tänkta mönstret.

Hemsidan www.spikab.se känns trevlig, med bra färgval och tydliga bilder.

Modulverkstaden är ett passande namn på beräkningprogrammet. En “banner” för

uträkningsprogrammet är också bra, den gör reklam och länkar till modulverkstaden. Den bör vara synlig på alla hemsidans sidor.

Det kan även vara fördelaktigt för kunden att få specifika konstruktions manualer för varje måttspecifikation som skrivs in i uträkningsprogrammet när passbitar blir aktuella. Videofilmer som visar hur kunden ska sätta ihop sina inköpta moduler anser vi vara fördelaktiga att ha på hemsidan.

Det skulle vara bra att vid “välja län” ha en sverigekarta som är klickbar som länkar kunden rätt.

07 Rekommendationer

07.01 Hemsidan

(27)

Background

Spikab started in 1987 in Älvsbyn by the brothers Ulf and Lars-Göran Öhlund. The company produces wood products such as balcony railings and poles. Their products are sold through dealers in Sweden and by their homepage www.spikab.se. A popular product is

“Kryssräcket”, a modular prefabricated balcony railing that comes in two sizes 450 mm or 600 mm.

All dimensions on the balcony should be able to be solved by complement-pieces to the standard modules.

Gaps between the modules can be filled with extension.

The problem is to make extension that are flexible and fits the designelements of “kryssräcket“.

The mission

Through new design and new module solutions the company want to offer a wider range of attractive products and to become more competitive on the market.

The goal

The goal of this project is to provide Spikab an idea bank with new design proposals for the modular balcony railings, wind-break and integration of new materials. To offer a wholeness in the form language of the existing “kryssräcke“, based on solving the gaps between the modules that appears in custom balcony measurement.

The result

A solution to the problem with extension were developed to the “Kryssräcke”. Two new modular balcony railings were designed to fit the production methods of Spikab. Also two new wind-breaks were designed to fit the formlanguage of Spikabs products.

08 English summary

(28)

Gruppen har bestått av Ida Sundell och

Linda Karlsson.

09 Projektteam

Projektledare Lena Allheim

lena.allheim@centek.se

Handledare David Larsson

david@davidlarsson.com

Handledare Jon Håkansson

jonhakansson73@hotmail.

com

(29)

09 .01 Studenter SDK 2009

Ida Sundell

Civilingenjör, Ergonomisk design och produktion, produktutveckling.

ida.sundell@gmail.com Tove Falk

Landskapsarkitekt tove.falk@gmail.com

Linda Karlsson Industridesigner lindis.k@hotmail.com

Johannes Sjödin Industridesigner johannes.sjodin@gmail.

com

Filip Lundeholm

Civilingenjör, Interaktion och design

filip@lundeholm.se

David Eriksson Civilingenjör, Teknisk design

maxdaviseriksson@gmail.

com

(30)

sommardesignkontoret är en unik satsning från sViD, stiftelsen svensk industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag och kommu- ner.

spikab startade 1987 i Älvsbyn av bröderna Lars-Göran och Ulf Öhlund. Företaget tillverkar bland annat stolpar och altanprodukter i trä som säljs via bygghandlare i sverige och har sedan några år tillbaka även försäljning direkt till kund via deras hemsida.

En populär produkt är kryssräcket, ett modulärt prefabricerat

altanräcke, som kunden utifrån sina önskade mått kan få visualiserat på ett lätt och överskådligt sätt via ett uträkningsprogram på företagets hemsida. För att alla mått ska kunna tillgodoses kompletteras

standardmodulerna med passbitar för att fylla eventuella tomrum och ge räcket en helhet.

Målet med projektet är att ge spikab en idébank med nya

designförslag på altanräcken, insynsskydd och integrering av nya material. Vi vill också erbjuda en helhet i formspråket på befintliga kryssräcket gällande passbitar.

sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

sViDs lokalkontor i Norrbotten Centek

977 75 Luleå 0920-491775

www.designarenanord.se www.svid.se

Sommardesignkontoret

Luleå/Boden 2008

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv och att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm

Sommardesignkontoret

Luleå/Boden 2008

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv och att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm

Sommardesignkontoret

Luleå/Boden 2008

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv och att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm

Sommardesignkontoret

Luleå/Boden 2008

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv och att öka kunskapen om design bland företag och kommuner.

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm 08 - 406 84 40 www.svid.se

designarena nord är ett pro-

jekt i norrbotten som drivs

av centek vid luleå tekniska

universitet på uppdrag av

svid, stiftelsen svensk in-

dustridesign. syftet är att

öka intresset för industriell

design som verktyg för att

höja företagens konkurrens-

kraft och möjligheter att nå

nya marknader. och på så sätt

öka tillväxten i norrbotten.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :