• No results found

O P E N S T O C K H O L M

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O P E N S T O C K H O L M"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

STYRKETÄVLINGEN FÖR ”ALLA”

G y m n a s t i c s v s . o t h e r s p o r t s

Å K E S H O V S H A L L E N

Lördag den 10 dec

kl 11.00-15.00

Välkomna!

O P E N 2 0 1 6

S T O C K H O L M

(2)

INBJUDAN

Välkomna till All Star Open 2016 – Styrketävlingen för alla!

Datum: Lördag 10 december 2016

Tider: Förträning/uppvärmning 11.00-11.55 Tävling 12.00-14.30

Prisutdelning 14.45

Plats: Åkeshovs Gymnastikhall, Stockholm

Arrangör: All Star Gymnastics

Tävlingsklasser: Flickor klass 1-5 samt veteranklass Pojkar klass 1-5 samt veteranklass

Domare: Står arrangören för

Tävlingsledare: Sara Rumbutis

Anmälan: Senast 2 dec till ASG:

tavling@allstargymnastics.se

Anmälningsavgift: 250kr/gymnast. Faktureras av All Star Gymnastics efter anmälningstidens utgång. OBS! Efter anmälningstidens utgång faktureras startavgift för alla anmälda såvida man inte kan uppvisa läkarintyg.

Boendeförslag: Scandic Bromma 08-517 517 00 www.scandichotels.se/bromma Bromma Flyghotell 08-26 26 20 www.flyghotellet.se

PM: PM skickas ut 7 dec.

Frågor: info@allstargymnastics.se Sara: 070 - 56 141 66

Välkomna!

All Star Gymnastics

(3)

Bedömningskriterier till ”All Star Open” vt -16

Klassindelning

Flickor, F1 och pojkar, P1 f. -08 och senare Flickor, F2 och pojkar, P2 f. -07, -06 Flickor, F3 och pojkar, P3 f. -05, -04 Flickor, F4 och pojkar, P4 f. -01, -02, -03 Flickor, F5 och pojkar, P5 f. -00 och tidigare

Damer, FV och herrar, PV Ej aktiva tävlingsgymnaster tävlar enligt Klass 3.

Följande övningar tävlar man i:

1. Löpning 20 meter på tid.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV 2. Stillastående längdhopp.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV

3. Repklättring 5m från startposition sittande på matta. Klättring utan benhjälp - max 10,0 p, med fothjälp max. 4,0 p samt med benhjälp max. 7,0 p.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV

4. Piksittande i golvbarr.

F1, F2, F3, FV, P1, P2 Piksittande i ringar

P3, P4, P5, PV

Kippar på låga holmen (Utföres med utsving efter första kippen) F4, F5

5. Benlyft i ribbstol under 30 sek, 180° krävs för 10,0 p. 90° ger max. 5,0 p.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV

6. Grupperat hängande på barrholme. Maxtid 70 sek för full poäng.

F1, P1

Uppdragningar på barrholme (chins), under 30 sek.

F2, F3, FV, P2, P3, PV

Överkastningar på höga barrholmen, under 30 sek.

F4, F5

Uppdragningar i ringar (jättehäv). Ingen tidtagning.

P4, P5

(4)

7. 10 stycken armhävningar på tid.

Fötter på bänk och händer på golv, näsa mot skumgummibit.

F1, F2, P1, P2

Armhävningar med klapp, under 20 sek.

Fötter på bänk och händer på golv, bröstkorg mot skumgummibit (10cm hög).

F3, F4, F5, FV

Armböjningar (dips) i herrbarr, under 20 sek.

P3, P4, P5, PV

8. Grupperat stödjande på golvbarr.

F1 (maxtid 55 sek), P1 (maxtid 70 sek), P2 (maxtid 90 sek) Brytningar från stående.

F2 (max 6 st.), F3 (max 11 st.), FV (max 11 st. ), P3 (max 6 st.), PV (max 6 st.) Brytningar från sittande i golvbarr.

F4 (max 5 st.), F5 (max 7 st.), P4 (max 7 st.), P5 (max 11 st.) 9. Handstående – fritt/samlat/stillastående

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV

10. Brutalbänk 30 sek – med snodd bakom nacke som måste hållas med båda händerna.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV 11. Spagat med höger och vänster ben samt i tvärspagat.

Poängen som ges är ett medelvärde på alla spagater.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV 12. Brygga.

F1, F2, F3, F4, F5, FV, P1, P2, P3, P4, P5, PV

(5)

Domartillägg

Rep 5m

Notera tid med hundradelar. Fothjälp noteras med ett F i resultatkolumnen.

Benhjälp noteras med ett B. Fri repklättring har ingen bokstav.

Halva repet noteras med ett H på tidsdelen om den tävlande ej klarat helt rep.

Tillägg på upp till 5 sek kan användas vid felaktig start (att man ställer sig upp eller hoppar t.ex.)

Stillastående längdhopp Två försök, det bästa gäller.

Övertramp bestraffas med 20 cm minus.

Grupperat stödjande

Ett försök. Tiden stoppas när den tävlande tar stöd mot golv/matta.

Idealiskt utförande: krum rygg, raka armar och knäna passerar ej armarna.

Brytningar

Inga brytningar med frånskjut från golvet godkänns.

Alla brytningar måste visa handståendefas.

Vid 3 missar i rad bryts övningen.

Brytningar från matta ger ½ poäng och ingen möjlighet till bonus.

Avdrag 0,1 böjda ben/armar

Avdrag 0,3 kraftigt böjda ben/armar Avdrag 0,5 vid fall

P3 och F2 max 5 st matta / 6 st golv F3 max 10 st / 11 st

F4 max 5 st till sittande / 5 st fritt upp och ner P4 och F5 max 6 st till sittande / 7 st fritt upp och ner P5 max 10 st till sittande / 11 st fritt upp och ner

Benlyft

Antal 180° benlyft under 30 sek räknas. 90° lyft markeras i rätt kolumn och ger halv poäng.

Vid böjda ben dras 1-2 tiondelar per styck.

Brygga

Idealiskt utförande har raka samlade ben och raka armar med maximal axelpress bakåt.

Spagat

Snitt på tre olika spagater (höger, vänster samt split/tvär/bred) blir grenresultatet.

För högsta poäng får man visa spagaterna från 10 cm matthöjd.

Grupperat hängande

Ett försök i övertagshängade och gruppering. Hakan får inte stödja mot holmen.

Armhävningar

Händer på golv och fötter på bänk gäller i samtliga klasser.

Mun, näsa eller haka måste ta i skumgummit varje gång.

Avdrag på upp till 1,0 poäng kan användas vid felaktig kroppshållning.

(6)

Armhävningar med klapp

Antal armhävningar med följande handklapp under 20 sek Tydlig klapp med kontroll.

Armböjningar i herrbarr

Antal dips i herrbarr under 20 sek.

Löpning 20 m

Starta klockan när gymnasten börjar springa. Två försök.

Pikerat sittande P1 och F1 max 35 sek P2 och F2 max 45 sek F3 max 55 sek

P3 i ringar, max 25 sek P4 i ringar, max 30 sek P5 i ringar, max 35 sek

Långkippar Avdrag enl COP Måste utföras i följd.

F4 max 20 st F5 max 25 st

Uppdragningar i ribbstol eller barrholme

Antal chins 30 sekunder. Haka ska upp till holmhöjd för att övningen ska räknas.

Uppdragningar i ringar

Antal jättehäv utförda från hängande i ringar. Ingen tidtagning

Överkastningar

Antal utförda överkastningar under 30 sek. Den tävlande får pendla för att komma upp, men nedgången till hängande måste ske så lodrätt som möjligt och utan sving.

Idealiskt utförande sker utan pendling.

Handstående

Antal sekunder i samlat, stillastående handstående.

Två försök är möjligt om den tävlande faller/missar balans innan 5 sek.

Brutalbänk

Antal hängande situps under 30 sekunder.

Den tävlande hänger i knäveck på holme med en plint bakom ryggen.

Armbågarna måste toucha knän eller lår närmast knäna. En snodd ska hållas bakom nacken med båda händerna.

References

Related documents

[r]

Men, eftersom vår applikation till stor del bestod av att flytta data och hantera minnesmängder större än 512 bytes, avrådde vår handledare oss starkt från detta.. Rådet var

By focusing research on how interaction between policy practice and market practice can shape sustainable markets, I need to develop new relationships with policy practitioners and

SSE is also the only Swedish member of two collabora- tions among top business schools worldwide, the Global Alliance in Management Education (CEMS) and the Partnership

Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för hur protokoll och andra handlingar bland annat delges alla medarbetare via intranätet och att de fackliga företrädarna även delges

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden flyttar målplaneringsdagen den 22 augusti till den 29 augusti, samt att flytta nämndens

Remiss från Skolinspektionen – yttrande över ansökan från Magelungen utveckling AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Gävle

Anders Jansson (M) tackar för en bra statusrapport, men efterfrågar en ny status- rapport vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i december 2015. Rolf Hammar, ekonomichef, tar till

Kommuner är skyldiga att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och om- sorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och

Att utse Tord Wallén (S) som representant från Omvårdnadsnämnden till ledamot i kommunens

Enligt reglemente för Omvårdnadsnämnden skall avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid för- fall för denne av

Bakgrunden var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare gruppbostäder och gruppboenden dels behovet av anpass- ning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse från

Rolf Hammar, ekonomichef, redogör för rubricerat ärende och de justeringar som gjorts i enlighet med de synpunkter som framkom när ärendet behandlades tidi- gare i dag

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

Förslaget till nytt Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun utgår från barnkonventionen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den

The role played by the Holocaust in genocide poli- tics is further emphasized by the case studies of the Cambodian and Rwandan genocide and the usage of the Holocaust in relation

Från intervjuer med multisjuka och deras anhöriga om behov och problem fram- kommer många viktiga fakta och förbättringsområden för hemtjänst och hälso- centraler. 

Regionfullmäktige rekommenderar medlemmarna att inför verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Gävleborgs län överförs från landstinget

Förslag till Gävle kommuns Tillgänglighetsprogram 2011 har utformats av Hanna Lidström tillsammans med Sören Norman, Kommunledningskonto- ret och Helena B

De har samrått om ramp vid badet i Boulognerskogen, en plan för ombyggnad av två lekplatser per år för att förbättra säkerhet och till- gänglighet finns. När

AU rekommenderade styrelsen att avslå förslaget om förändrade ansvarsområden vid Recentiorsfesten då AU menar att detta är en föreningsfest som är frikopplad från insparken