Specialtecken och stilar på Macintosh Dagnegård, Eva

26  Download (0)

Full text

(1)

LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00

Specialtecken och stilar på Macintosh

Dagnegård, Eva

1987

Document Version:

Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Citation for published version (APA):

Dagnegård, E. (1987). Specialtecken och stilar på Macintosh. (Technical Reports TFRT-7354). Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

(2)

Specialtecken och stilar

?e

Eva l)agnegårcl

nu.nöR REERENsBrBLrorErcr

på Macintosh'"

a

â

lfn A]üAs Ef

(3)

Departrnent of Autornatic Contrel Lund

Institute

of Technoiogy

P.O. Box 118

5-22100 Lund Sweden

Docu¡'¡¡ent n¿¡ge

INTERNA{, N.ÐPORT D¿te of issue

Apriì 1987 Document Nu¡¡Èrer

culr ÐN : ru'r'FÐ2/(TFRT.73þ4)/1-23/( 1sB?)

Author(s)

Ðva Ðagnegård

Supervi'sor

Spoasaring otganiætir.n

Title and subtitle

Specialtecken och stilar Macintosh (Special characte¡s and fonts on the Macintosh)

Abstræt

This is a guide io help the Macintosh-user to frnd the special characters available in ordinary fonts as well a.s

the special fonts Sgrnåol and Zapf Dingbats.

Overviews of three different fonts are given. They are followed by tables showing exactly what keys to press in order to get a certain character. The tables are applicable to Macintosh Plus. Finallly, some examples of different ordinary text fonts and sizes are giverì.

Key wor:Is

system and/or index terms zny)

S upple me ntary b iblio graphical inform,at io n

L95N ¿nd key titÌe ISBN

Language Swedish

Nu.rnbe¡ o[ pages 23

Recipient's nates

Security clæsifrcation

The reporà may be ordeted frorn úåe Department o{ .lutonatic Cont¡o| or borcoued ihraugh the L/njr.ersiôy Library 2, Ðox 7û7û, 5-221 OS Lund, Sweden Telex; 33248 lubbis lund.

(4)

Specialtecken och stilar

på Macintosh*

Eva Dagnegård

Institutionen för Reglerteknik, I-unds Tekniska Flögskola

April

1987

(5)

Tryckt hos Reprocentralen, Lunds Universitet, Lund 1987

Rapporten framställd med Macintosh'"

ocñ ôriginalet utskrivet Apple LaserWriter'u Teckningar: Eva Dagnegård.

COIIEN: LUTFDZ/ (TFRT-7354) / 7-23 / Q9B7)

(6)

Inledning

Med en laserskrivare kopplad tiu din Macintosh har du tillgang

till

flera teckensnitt och symboler. Det är dock svårt att hitia de tecken som inte. är standard tangentbordet

-

i ú-menyn

unden 'Tangentbord' får

du

inte rnycket hFilp. Dåirför hai detta häfte tillkommit.

Först kornmer tre sidor med översikt av tecknen. Därefter följer nycklar som visar var och hur du far frarn de oxika tecknen. sist visas exennpetr några olika teckensnitt, teckenvarianter och storlekar.

Följande sidor hjälper dig att hitta de specialtecken som finns, dels i vanliga teckensnitt deis i teckenuppsättningaffra symbol oc}' zapf Ðingbats. Tecknens angivna piaceringargäIle, ior, Macintosh Plus.

obsen¡era:

En del tecken ska behandlas som accenter. Det innebär att man-far trycka två ganger på tangenten i fråga för att tecknet ska skrivas

ut.

(Om ett tecken rruiklig"r, åir aãcent,

dvs ska stå ovanför ett annat tecken, trycker

**

först accent-tecknet och därefter det andra tecknet" )

'f

(7)

Oaersikt

Vanligu textstilar

teekensnitt för vanlig text,'t ex Times, Helvetica, courier

etc, finns bokstâverna

a-ö, é

och

ti

(gemena och versaier), siffrorna

0-9

sarnt tecknen

2 \ ! 'o # $ % & / ( )

=+?r*<

samtliga markerade tangentbordet.

Med lnjrilp av alternativ-tangenten har man också títrlgång

till

följande tecken:

àJ ça

s

TM

f

ÇlNo

æ

Saæ

lN tt

I=Y

@<

\{ }

/'. ,\

ï1

/ AU

,/\

\./

ï uo

ÈTï

a

./

t

l

Fr o

t

ûno

+

@

@

Ø

Ç

E

I

^ ß

4

f

ct

oco

t

I

e

*

Í

I

samt fast blanktecken.

Y

tl

%o, fl

Â

+ 1 Æ,Ø

CE

, o

t

E

tt

\A ¿

5

(8)

sp ¡,

Fl

ú)ç

AB 12 AM

OE !V

Èl :a

/ ...

r0y

7E e p 5 67 e+)

II@P EOr

?*

Vo&,

1

TI f

O.?.öc

=, +Y

91 0

@x

,fo

nr qK

OTÐGJ

8 9 0 HI ùK

():

Øê

+= rJo

] .".

u->

IV J{

Lr l-

-)

t

OJ f+

TMZ

Ì )

I

I

r

{

I

I

j

I

I

l

rl3n 1r^l

€ lel

@@( (

ú v >

L{)

|

Symbol

Oaersikt

(+

rM

x

v

v

3

X

N

Y

#

â

#

ô

o

ç

4

^

o

Z

l

a

oo

J

t

i I

6

(9)

Oaersikt

,i

¡11 .51 :,1.,t

;f

I

.lal

:l

;i

;l :i if 'l

;i rli"

il

1t'ti

1

li

;1

rlt1

tl t, i 1

ZapÍ Dingbats

q0#{+#*ä(Xtq;í+*

oortriluftava*

) I I t t [ â ßs@+g

\øacoo+,/r'XIXX+

@#++.&{,++**t

*******):(X*X

*ìß**ÐtK) ( ) ) ( *

f r.rt + + S s,-Þ< ? Ka

Ø Þ+xt f 6l O?O

t*rØ@@@))@@l

eàù@@Ø@@çØg@

9 q E @ E @ 6l @ e Ø @

: 3 )i< I * 5 r @ O >> f

( ->>

+>)O1t, ) \r>

Èrug>+@@ö3>r@@_>

àØ+@Ð.)q5ö+>r)Ð

7 1

(10)

Vanlig" textstilar

Med ALTERNATIV-tangenten nertryckt

1 2

.(

4

tr

6

1

B

9 0

3

f,

ø

t

l

t

a

o

ä

o

â ü

o

æ ø

o î

t

f

n

o

p q

r

S

t

u

V

Td

X Y

Z

O

TE

@

ß

+

I

tl

{

T

Y

$

a

b

d

e

f

g h

I

l_

)

k

t

m

à

J

t-,5

a

TM

f

@

^

''|ï

o

+\

+

@

oo

{

l

,, mellanslag fast bl-anksteg

Tecknen ^, - och " behandlas som aecenter.

I

(11)

Vanlig" textstilar

Med både SKIFT- och ALTERNATry-tangenter nertryckta

NI

ru

I

#

$

%

&

/

) È

i

ï

I

+

Ò

o

A

ö

E

ü

?

*

Ia

C

Æ,

P

a

R

S

T U

V

X

Y

Z

û

il

0

A

/

ù^

E

-L¡ -¡'

A

B

C D E

F

LJ

H

r

J

K

L

M

Y

ç

o

Voo

fl

:

.r Ø

U

ú

i

o

(

{r (

, ), ,

(E

a c

a

Tecknet

-

används som minustecken, tecknet

-

som tankstreck.

CC

I

(12)

SymboI

Normalläge

1 2

3

4 5

6 1

B

I

0

1

2

3

4

5 6 7

I

9 0 a

o

ä

O

ô

ü

n

o

p q

T

S

t

u

V

vr

X

v

Z

AV

CT

p

Y"

ô

t

0

v q

o

TT

e p

G

T,

1)

o

ú) FÞ

v

Ç

b

C

.l

e

f

q h

II

I

<+

+

3

f ,

I

J

k

I

m

1¡J

ç

K

x

tr

a

Tecknet ++ behandlas som accent.

10

(13)

!

SymboI

Med SKlFT-tangenten nertryckt

AN

il

#

$

%

&

/ (

V

#

l

Vo

8L

II

I

(

) Ä

A

ö

11

ü

N

o

P

a

R

S

T U

V

X Y

Z

o

II

@

P

T

Y

ç

o

Ë¡¿tl

Y

Z

B

C D

E

F

G

H

r

J

K

L

M

A

B

X L

E

f

H

ù

K

^

M

?

*

?

*

I

,a a

,

o a

a

behandias som accent Tecknet

77

(14)

Symbol

Med ALTERNATIV-tangenten nertryckt

a n å5

n

1

2 3

4

5 6 1

B

o

0

ä

o e

u b o

C# p

+

f o

oo

t t

o

X

d

e

f

g h

i

)

k

I

m

ð

â

a

v

I

f

Ø

ø

91

@

q

r

S

t

u

V

hI

X

v

Z

J

ê

ï

+

,,

l

aa

t

oc I

(r

@

t

l

{

Ì

1

a

Tecknen

I, -

och <- behandlas som accenter 72

-) - mell_anslag

(15)

I

Symbol

Med både SKIFT- och ALTERNATTv-hngenterna nertryckta

Ät

AU

TM

ê .t,

=)

)

-)

J

{

I

J

ú

V

TI

Thí

Z.

:)

N

o

P

a

R

S

T U

V

X

Y

Z

(

a a

V

@

@

(

(

0

A

B

C D

E F

G

H

r

J

K

L

M

A

I

€)

I

)

il

#

$

%

&

/

(

t-

r

L

./

) ö

E

ü

/2

?

*

\)

tt

fa

a c

mellans1ag,

13

@

(16)

Symbol

Med både SKIFT- och ALTERNATIV-tangenterna nertryckta kan nedanstående tecken byggas upp.

nedre delen saknas!

ltadavståndet måste rninskas

-

i MacWrite kryssar rnan för

6 rader

/tum -

och kan erhålIa fölande resultat.

ttt+) l

De höga tecknen har skrivits med hi¿ilp av tabbar.

I

I

)

I

I

J

(

I

\.

t-

I

L

r

I

J

r

I

1

I

Y T

!

#

$

&

o

U Å

To

)

É,

) C

I

L

I

B

i

74

(17)

t-

1 2 3 4

5

6 1

B

9 0

co o+

,/

r'

X

I

x

,(

+

@ a

o

a

ö

e u

+

t

t

n

o

p q

r

S

t

u

V

hT

X

v

Z

tr tr

I

t

a

b

C

d

e

f

q h

i l

a

k

t

m

æ

@

*

*

*

#

\?,//¡\

Oa-\?,/

/a\

I

>a-qb /¿\

Zapf Dingbats

Normalläge

I

t

Ú

A V

)

a

*

*

o

7

â

r€

@

+

g

\

tu

I

Í

a

I

I ,f

Tecknet

ô

behandlas som accent.

15

(18)

ZapÍ Dingbats

Med SKlFT-tangenten nertryckt

+

ÂÞ-

+ B* o( AÞ<

o*

.& D*o) K

+ FX S*,

Ø

+

*

Ttr

!

il

#

$

z

&

/

(

a

E

ü

?

* *

* ,'\

L'

G H

I

J

K

L

Þ

*ucr +

*

VT

ìtw+

)

E

t

I

Ia

a

* a

* *

YT

ålK

Z

*M

Tecknet

*

behandlas som accent.

L6

.\

(19)

L 2 3 4 5 6 1

B

9 0

Ø

@

I

o

Ço

>i<

*

*

6

@

Ø

I

@

@

@

d

¿

@

x

Ø

@

@

o

mellanslag

a

o

ä ö

e

u

))

f

9

n

o

p q

Y

S

t

u

V

VV

X

v

¿r.7

ZapÍ Dingbats

Med ALTERNATIV-tangenten nertryckt

o

@

e

¿ù

@

@

Ø

@

@

@ T

)

a

b

d

e

f

g h

i

f

a

k

I

rn

6 o

?

@

I

*

g

Ø

@

Í

I

+

5

I

3

Tecknen *,

t

och O behandlas som accenter

17

(20)

Zapf Dingbats

Med både SKIFT- och ALTERNATTv-tangenterna nertryckta

>+

J B >r

(

cOP@ö+

-> D

+ F' Sä

O>

r

Ä+

!

w

#

$

z

&

/

4.

nrG) T e

Ð Ð

>)

o

fa

a a

\

gM,,nlZ

'¡+

r'

H

I

J

K

L

? t(

18

(21)

,7

Exempel på teckensnitt

flthens

Laserskrivaren gär det mojligt

att

välja bland många olika teckensnitt. Texten kan varieras med

fetstil

och &ursiv

stil.

Storlekar finns från

I till

Z{ punkter och ånnu storne.

H E ED E F'E H IJK L[n n0p QR ST UV W X yZâ n 0

abcdef

ghijkknnopqrstuvruxgzåää

l ZgqS6?BgB

Avqnt Gorde

Loserskrivqren

ligt

ott

vqljq

blond môngo

oliko teckensniff,

Te

rieros meci fetstir

och

kuÉiv stít,

Storlekqr finns frôn 9 ti

ABCDEFGI-JIJKLMNOP

|24

nkter nnu större,

obcdefghijklmnopqrstuvwxyzÖöö

123456Tgq}

Bookrnan

Lasers btand

manga oLika

tecken tsttl

och lcrirsiu st¿[. Storleka-r

finns från I till

24 och större.

ABCDEFGHIJKLMNO

abcdefghijklmnopqrstrww:<yzåäö

l2g4bGZBgO

Couri.er

Laserskrivaren gör det

jJ_igt att väIja bland

många

ol-ika teckensnitt. Texten kan varieras

med,

fetstil och kursiv stil-" Storlekar finns från

9

tilt 24 punkter och ännu större.

AB cDEF GH r JKLMNop eRS Tuvwxy z-Aaö

abcdefghijkJ_mnopqrstuvwxyzåäö

I234567890

79

(22)

Helvetica

Laserskri¡raçn gör det möjligt att välja bland månEa olika teckensnitt. Texten kan varieras med

fetstii

och kursiv stit.

Storlekar finns från 9 ttll 24 nkter och nu större.

ABCDEFGHUKLMN

abcdefghijklmnopqrsturrwxyzàäö 1 234567890

Los Angeles

LaserskrÌvaren

gor

del mojligt al't vatja

brand många

olika'teckensnilt.

Tex'ten kan

varieras

med f

eÌstil

och

kursiv sfil, storlekar f

inns

från

9

r¡il 24 punkler

och Gtnnu

slorre.

4ßCD€.f GH tJKLlvt NO?QRSTU VWXyZÅAO

abcdef ghi j kl mno pc¿rs't

uvwxyzåaO

I Z 3t+56? SgO

N Helvetica Narrow

Laserskrivaren gör det möjligt att välja bland många olika teckensnitt. Texten kan varieras med fetstil och kursiv sfiT. Storlekariinns från 9 tú|24 punkter och ännu större.

ABC D EFG H IJ KLM NOPQRSTUVWXYZAÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuwrxyzåäö 1234S67890

New Centur¡r Schoolbook

Laserskrivaren gör det möjligt

att

välja bland många olika teckensnitt. Texten kan varieras med

fetstil

ochkuisiu stil.

Storlekar finns från

I till

24 punkter och ännu större.

AB CDEF GHIJKLMNOPQRSTU\.TMTYZAÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuwrrxyzâäo

t2B4567BgA

New York

Laserskrivaren gör det möjligt att välja bland många olika teckensnitt. Texten kan varieras med fetstit och kursiv

stil.

Storlekar finns från 9 Ell24 punkter och ännu större.

abcdefghijklmnopqrsruvwxyzãäö 1234567890

20

(23)

,7

Patr

atino

Laserskrivaren gör det möjligt att välja bland många olika teckensnitt. Texten kan varieras med

fetstil

ochkursia stil.

Storlekar finns fuän9 tLlIzA punkter och ännu större.

ABC DEFGF{IIKLMNOPQRSTUVWX Y Z AÄO abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâäö 123456789A

Times

Lasersk¡ivaren gör det möjligt att v¿ilja bland många olika teckensnitt.

Texten kan varieras med fetstil och kursiv stil. Storlekar finns från 9 ti1724 punkter och åinnu större.

AB CDEFGHIIKLMNOPQRS TUVryXy 7, Ã AO abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Vøninu"

î-asørsk"rivwrø¡t Eor d,øt twi|f{,r.qt wlt,

vilLjø

btnnd, tw&.wgw ohí.h's. tp*þøwswltt,. Tøxtew kr,;w vwríøçøs tweÃ.

tøfsflÍ,

acfu

Ã,ursív stí[..

Etnr[,ehnr f Lruws

[r&w

E

biII24

punh,,tzr

och

äwww

störrø.

AßDDEFc+NLTrcUfiNDPQR"8T\IVwx$?-ÅÂo

øbcú,øJEÍúiblrwrwpqrstwvwxa¡zÅ.izö

t?64567599

Zopf Cfr.øncery

Løsersfo'íaøren gör

let

möjtigt

øtt

aî$ø

6tønl

møn96. ofiÇo.

tecfursnitt. te4len

Løn aøríeras

nelfetstí[

ocft dursizt stí[.

ø6c@g[tíjftfmnopqrstuua,,ryzåïw

L234567890

27

(24)

Exempel teckenvarianter

Text skriven med normal stil Text skriven med fet stil

TFext

slkmven nned fet dhånig

sffiX

Text skrf,ven med fet f,hâ[f,g skuggadl

Text skriven med normal stil

Tert skriven med fet stil

llext skruven

mned

fet

nhâlug

stnl

Text skntven mned fet thâ0[g skuggad

Text skriaen

med

kursia stil

Text skríoen med kursío fet stil

Tfext

skrzøen

mned

kursiw fet ikålig stål

Twt med

[kwrs,ûw

fet ökñil,ög stkwggød

Tert skriven med kursiv stil

Text skriven med kursiv fet stil

Teffi skntwen mM kursrtv fet tkâlng sffil

Teffi mM kwnstv tut thâfutg skwggad

22

(25)

Exempel på teckenstorlekar

Detta är skrivet med 9 punkter

Detta är skrivet med 10 punkter

Detta är skrivet med

12

putnkter

Dêtta är skrivet med L4 punkter

Detta är skrivet med 18 punkter

Detta är skrivet rned 24 P

Detta är

Detta

(26)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :