• No results found

Socialförvaltningen ANSÖKAN Enligt alkohollagen (2010:1622) för servering/provsmakning av alkoholdrycker

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Socialförvaltningen ANSÖKAN Enligt alkohollagen (2010:1622) för servering/provsmakning av alkoholdrycker"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialförvaltningen ANSÖKAN

Enligt alkohollagen (2010:1622) för

servering/provsmakning av alkoholdrycker

Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr

Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738

361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro

991-1868 Ansökan av-

ser

Nytt tillstånd/ägarskifte

Gemensamt serveringsområde Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning

Sökande

Namn Orgnr/personnr

Adress Telefonnr

Postnummer Postadress Faxnr

E-postadress Mobilnr

Restaurang-

nummer

10-siffror

Serverings-

ställe

Namn

Gatuadress Postnummer Postadress

Serverings- lokaler

Lokaler/plats som alkoholservering skall ske

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslo-

kalen Antal sittplatser i bordsavdel-

ning/matsal

Serveringens

omfattning

Året runt Årligen under perioden (fr o m – t o m) Under perioden (fr o m – t o m) Alkoholdrycker

Starköl Vin

Spritdrycker Jästa drycker

Servering till

Allmänheten Pausservering Dryckesprovning Slutet sällskap Catering

Serveringsti- der

Serveringstider utöver normaltider (11.00-01.00) som ansöker

Inomhus Utomhus

Övriga upplysningar GDPR

Underskrift

Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum

Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen .

Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen Läs mer på

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd