• No results found

Vårdval gav sämre hörselvård i Östergötland Intervju med Susanna Ahlström, vice distriktsordförande i HRF Östergötland och ledamot i HRFs förbundsstyrelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vårdval gav sämre hörselvård i Östergötland Intervju med Susanna Ahlström, vice distriktsordförande i HRF Östergötland och ledamot i HRFs förbundsstyrelse"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Transkribering av inslag i ”Förmiddag i P4 Kalmar”, 2018-10-17:

Vårdval gav sämre hörselvård i Östergötland

Intervju med Susanna Ahlström, vice distriktsordförande i HRF Östergötland och ledamot i HRFs förbundsstyrelse

Reporter:

– I de lokala nyheterna här i Kalmar har det handlat om att den styrande majoriteten i landstinget vill införa vårdval, och det för att korta köerna till utprovning av hörapparat. Och det här är något som oroar Hörselskadades Riksförbund. De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre. Bland annat pekar man på att länet har sjunkit i det nationella kvalitetsregistrets undersökningar efter det.

– Och nu har jag med mig Susanna Ahlström, vice ordförande i styrelsen för Hörselskadades Riksförbund i Östergötland. Hej Susanna!

Susanna Ahlström:

– Hejsan!

Reporter:

– HRF menar att vårdkvaliteten i hörselvården har sjunkit i Östergötland sedan man införde vårdval där. Hur ser situationen ut för de som behöver hörselvård i Östergötland, enligt dig?

Susanna Ahlström:

– Här i Östergötland har vi haft vårdval sedan 2013. Ofta får man komma på första besöket i tid. Men det är ju så att en hörselutredning, det är ganska många besök som går åt. Första besöket inom 60 dagar, men därefter är det lite längre väntan.

– Vi har regiondriven hörselvård på tre platser i länet och vi har de privata alternativen på två orter, med en filial på ett ställe. Så för de här små kommunerna, som Kisa, Åtvidaberg och Finspång så har det faktiskt blivit en försämring. Där finns inte hörselvård. Det fanns ett privat alternativ i början, men de fick inte ekonomin att gå ihop och fick sluta – och efter det så har de ingenting.

Reporter:

– Vad tycker du om det?

Susanna Ahlström:

– Jag tycker att det är förskräckligt tråkigt. Man införde ju det här för att korta köer. Och, ja, det gör man ju – till det första besöket. Men det är ganska många hörselskadade här i Östergötland, som inte når vården på det sätt som det var tänkt.

Reporter:

– Tror du att samma sak skulle kunna hända i Kalmar län?

Susanna Ahlström:

– Jag tror att risken finns. Absolut. Det vi saknade här i Östergötland, innan man införde vårdvalet, det var ju en ordentlig konsekvensanalys. Vad händer om vi inför vårdval? Eller också titta på: Hur blir det om vi fortsätter med den vården vi redan har? Vad finns det för olika möjligheter?

(2)

– Det här gjordes inte, utan det bestämdes att vårdval ska införas. Och vi var med i de diskussionerna och pratade om hur det skulle utföras, men jag känner inte att det blev riktigt så som det var tänkt.

Reporter:

– Vad skulle du rekommendera landstinget i Kalmar län att göra för att undvika den här situationen som har blivit i Östergötland?

Susanna Ahlström:

– För det första ska man dra lärdom av de andra områdena i Sverige som har vårdval. Det är prio ett.

Men också titta på kvalitetsregistret – vad är det som har hänt? Att man gör en konsekvensanalys och tittar på lite olika alternativ. Och att man drar nytta av den statistik och fakta som HRF har. Och vi här i Östergötland är gärna med och bidrar med den kunskap vi har. Och att man inte drar på någonting snabbt, bara för att driva igenom. Det här måste man tänka igenom!

Reporter:

– Tror du att det finns risk för det, att man drar på någonting snabbt: ”Nu ska vi genomföra det här, pam bom, med en gång”?

Susanna Ahlström:

– Jag tror att risken kan finnas att man gör det, ja.

– Det är en så komplex situation med hörselvård. Det handlar inte om att gå in i en affär och skaffa sina hörapparater. Om man jämför med glasögon där jag faktiskt kan gå in i en affär och få ett par glasögon, och plötsligt så ser jag. När det gäller hörselvård så är det en så mycket större apparat, som kräver rehabilitering. Det är också en del som blir svårt när man inte har en sammanhållen

hörselvård. Man behöver möjlighet att få träffa hörselpedagog, kurator… Och det här är svårt när man inte har det sammanhållet, utan det finns olika aktörer

Reporter:

– Så rådet från dig till politikerna är ”Tänk efter före”? Det är det som det handlar om, egentligen?

Och ta det lugnt.

Susanna Ahlström:

– Absolut. Ja.

Reporter:

– Susanna Ahlström, vice ordförande i styrelsen för Hörselskadades Riksförbund i Östergötland – tack för att du var med i P4 Kalmar!

Susanna Ahlström:

– Tack så mycket!

./.

References

Related documents

Befolkning i Östergötland har ökat de senaste decennierna, vilket ökar förutsättningen för att alla medborgare ska kunna få del av en god kommersiell och offentlig service.. Men

ras inte Svar/kommentar/hänvisning till annat dokument Allmänna villkor accepteras och uppfylls (kapitel 6 i Regelboken). Listningsreglerna accepteras (kap 7

Barn och ungas tillgång till kultur i skolan – Arbeta vidare tillsammans kring påbörjade insatser och samarbeten när det gäller Skapande skola, läsfrämjande insatser, skolbibliotek

I områden på landsbygden i Östergötland kan en övergång ske från gles linjetrafik till förbeställda resor för att säkerställa möjligheter att resa för kunder där

Såsom dellikvid för denna fick han den gamla kyrkans altartavla 1 (se nedan s. Krönpartiet samt en del ornament ha bevarats i den nuvarande kyrkan och beskrivas i

hus med torn vid ena gaveln och en tre- eller femsidig, smalare, utskjutande byggnadsdel för kor och eventuellt sakristia vid den andra. De få kyrkor som inte har korutbyggnad har

Conclusion: Our findings and analysis suggest that several positive effects are associated with the different conflict types in family firms and that the family dimension of

Kalmar län har landets bästa hörselvård, visar kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.. Men nu kan vårdkvaliteten raseras, om

Användaren använder detta bevis för att styrka behörighet till information i organisation B... Utmaningar

Kopplingen mellan landstingsfullmäktiges mål kring god ekonomisk hushållning och den utvärdering som görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk

tid 15.00 – 17.00 Från 17.00 dISKuSSIon, MIngEl oCH BuFFé anmälan SEnAST En (1) VECKA FÖrE dATuM FÖr SEMInArIET,.. VIA

Vid verksamhetsövergång skall Leverantören till ny utförare eller till Landstinget överlämna alla handlingar som berör verksamheten och som omfattas av detta avtal och som inte

För det fall Landstinget hyr ut lokal till Leverantören gäller att Landstinget och Leverantören i särskild ordning överenskommer att hyresrätt till lokal eller lokaler, i

För det fall Regionen hyr ut lokal till Leverantören gäller att Regionen och Leverantören i särskild ordning överenskommer att hyresrätt till lokal eller lokaler, i vilka

För det fall Regionen hyr ut lokal till Leverantören gäller att Regionen och Leverantören i särskild ordning överenskommer att hyresrätt till lokal eller lokaler, i vilka

För det fall Regionen hyr ut lokal till Leverantören gäller att Regionen och Leverantören i särskild ordning överenskommer att hyresrätt till lokal eller lokaler, i vilka

Med andra ord måste det någonstans finnas ett hopp och en tro i dessa människor, och när de själva tror att de greppar efter halmstrån kan det istället vara härligheter som

Jag passade även på att delta på skolans familjemattekväll för förskoleklass och årskurs 1 elever och deras vårdnadshavare, där jag visade hur skolans årkurs tre elever och

Då en av utgångspunkterna för förslaget är att reseavdraget ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och samtidigt bidra

Inför samrådet ska VU lämna skriftlig information om den planerade verksamheten till LST och MHN (se bilaga 1 för vad som bör ingå i informationen).. VU bör i ett tidigt

Kulturarrangemang som handlar om minnen av vardagsliv: Minnen från 50 talet Kulturarrangemang som handlar om minnen av vardagsliv: Minnen från 50-talet, Mins ditt Johannelund, Barn

Region Östergötland Summa 6 3540.. Bengtsson Eva Summa

[r]