Tal i bråkform

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 49

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 25

Tal i bråkform

1 a) Skugga eller måla 1 3.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

2 a) Skugga eller måla 1 4.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

3 a) Skugga eller måla 3 4.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

4 a) Skugga eller måla 2 5.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

5 a) Skugga eller måla 5 9.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

6 a) Skugga eller måla 3 10.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

7 a) Skugga eller måla 2 3.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

8 a) Skugga eller måla 3 4.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

9 a) Skugga eller måla 4 5.

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

10 a) Skugga eller måla 3 8 .

b) Hur stor andel är sedan vit? _____

(2)

HEJ © LIBER AB 50

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 25

FACIT

Tal i bråkform

1 b) 2 3

2 b) 3 4

3 b) 1 4

4 b) 3 5

5 b) 4 9

6 b) 7 10

7 b) 1 3

8 b) 1 4

9 b) 1 5

10 b) 5 8

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :