Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-09-27 1 (29)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/189

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.Miettinen@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-04

Plats Kolabacken

Tid 18:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Mathias Karlsson (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gordh, Emma, Bygglovschef Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-09-27 2 (29)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/189

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista 3. Närvaro

4. Meddelanden till nämnden 2018-10-04

5. Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2018 6. Redovisning av delegeringsbeslut för juni och juli 2018 7. Uppföljning av överklaganden

8. Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare 9. Svar på remiss, mobilitetsstrategi

10. Yttrande till mark- och miljödomstolen - Höllviken 9:122 11. Årsrapport - kontroll av luftkvalitet

12. Vattenprogram 2018

13. Information om badsäsongen 2018

14. Lilla Hammar 15:34 - Brädgårdsvägen 20, föreläggande att vidta åtgärder i livsmedelsanläggning

15. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 16. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

17. Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, ansökan om bygglov för takterrass med terrassdörr 18. Höllviken 12:98 - Badvägen 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 19. Ljunghusen 5:76 - Vikensvägen 5D, ansökan om marklov för trädfällning

20. Ljunghusen 6:57 - Elvabovägen 50, rättelseföreläggande

21. Åkarp 4:27 - Vattle Byväg 5, ansökan om bygglov för ändrad användning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :