• No results found

fram i samarbete med Svenska Fårklipparförbundet.•

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "fram i samarbete med Svenska Fårklipparförbundet.•"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

• 2018 Informationsfoldern Ull och Skinn lanseras. Fokus på korsningsullen. Senare på året tas även foldern Klippning och Ullskörd fram i samarbete med Svenska

Fårklipparförbundet.

• 2019 startades Vinnovaprojektet ”Cirkulära Yllekläder” i samarbete med LRF och Smart Textiles, Högskolan i Borås. Klädföretagen Filippa K och Röjk Superwear var

samarbetspartners. Målet var att ta fram hållbart producerade ylleplagg av svensk ull.

• 2020 Swedish Wool Initiative och samarbete med Svenska Fårklipparförbundet med att utforma en ullhanteringskurs

huvudsakligen inriktad på försäljning av ull till industrin.

• 2021 AxFoundation i samarbete med SF tar SWI till nästa nivå. LCA, infrastruktur och kvalitetssäkring är i fokus.

(2)

Årlig svensk ullproduktion fördelad på raser och korsningar

Totalt ca 1 200 ton Bara 37% av den Svenska ullen

används och förädlas

Nära 75% skulle

kunna användas

till kläder och

inredning

(3)

Var finns ULLEN du söker?

Siffrorna i cirklarna är

ungefärlig ullmängd i ton

(4)

Här finns fårklippare och här samlas

den svenska ULLEN in!

(5)

Här förädlas svensk

ULL!

(6)

Fördelar för den svenska ullen

• Världsmarknadspriset på ull stiger.

• Många företag, speciellt inom klädindustrin, ser sig om efter annat än merinoull.

• Vi har ett brett utbud av fårraser = många olika ulltyper som ger en mängd olika användningsområden.

• Vi har värden och fördelar som inte andra länder har, men som vi måste bli bättre på att kommunicera ut:

Svenska får bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald.

Sverige har hög djurvälfärd och några av världens strängaste djurskyddsregler.

Här är det lag på att antibiotika aldrig får användas i förebyggande syfte.

Under sommarhalvåret betar svenska får och lamm och under vintern hålls de fritt i flock i välventilerade byggnader.

Svenska får badas inte i insektsdödande medel, vilket är vanligt i hela världen utom i Norden.

Kastrering utan bedövning, mulesing och svanskupering, som förekommer i en del ullproducerande länder, är förbjudet i Sverige.

Svenska fårgårdar är också mindre djurtäta, till skillnad från många större gårdar ute i

världen.

(7)

Utmaningar med svensk ull

• Stor okunskap om både får, ull och fibrer i alla led (från producent och förädling till konsument).

• Ullskörd – vem ska skörda och hur? Stor brist på fårklippare över hela landet. Utan fårklippare ingen ullskörd!

• Många små fårbesättningar med stora avstånd. Hur kan vi

använda oss av befintliga ullstationer och var/hur skapar vi nya?

• Kan fårklipparen också vara en ullinsamlare och ullförmedlare?

• Vad är ullkvalitet? Olika för olika produkter, t.ex. trädgård, isolering, stoppning och kroppsnära plagg.

• När, hur och var finns förädlingsindustrin? Många mellanled saknas eller är otillräckliga i dagsläget. Produktionstänk?

• Ideér för att utveckla ullen saknas inte men många faktorer måste tas med för att dessa ska kunna bli verklighet. Dialog över

”gränserna” och

erfarenhetsutbyte är viktigt!

• Vi måste leverera det som efterfrågas! När ullen blir ekonomi så blir den också intressant som resurs.

References

Related documents

Stockholm 1935, s.. ÄLDRE SVENSK BRÖDKULTUR. Detta svenska kornområde är på 1500-talet direkt anknutet till det norska, som i sina sydliga delar även har havre, och då i större

Historiskt har konfirmationen i Svenska kyrkan haft många olika betydelser allt från tillträde till nattvardsbordet, till en aktiv bekännelsehandling men också betydelsen

Det framkommer också att många hörande ute i samhället tar för givet att döva personer helst använder sig av papper och penna och dem har svenska som sitt första språk.. Många

Svensk idrottare utomlands och medium: Denna tabell visar hur många artiklar i de två kvällstidningarna som handlar om svenska idrottare utomlands och i vilka delar av världen de

Vi kan också konstatera att det finns många kunder i den svenska bankbranschen som framför sitt missnöje inte bara till banken utan också till sekundär part (familj och

Precis som resten av världen står Vellinge kommun inför olika utmaningar men här finns också många styrkor och möjligheter.. Därför har Vellinge kommun under 2020 och 2021 jobbat

Givet riskerna och sårbarheterna i det svenska finansiella systemet innebär fortsatt ekonomisk och politisk osäkerhet i omvärlden ännu större risker för svensk ekonomi.. En

Svensk passiv har flera olika former (s-passiv, vara- och bli-passiv). S-passivens dominans i svenska är också en tydlig skillnad mellan svenska och de andra nordiska språken. I