Protokol o zkoušce tlakem Technická univerzita v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Protokol o zkoušce tlakem Technická univerzita v Liberci

Katedra materiálu FS,Studentská 2,461 17 Liberec 1

Vstupní údaje

Datum testu : 25.3.2014

Název materiálu :

Číslo vzorku :

Typ vzorku :

Vypo č tené údaje

Zkouška Fmax N 1 3015.97

Příčnik - mm

Síla - N 0.073 0.133 0.193 0.253 0.313 0.373

3100.0

2533.4

1966.9

1400.3

833.8

[1]

Figure

Updating...

References

Related subjects :