• No results found

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Teachers meeting the challenges of the Swedish school system"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

gothenburg studies in educational sciences 444

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system

Agents within boundaries Anna Toropova

gothenburg studies in educational sciences 444

ISBN 978-91-7963-014-0 (print) ISBN 978-91-7963-015-7 (pdf) ISSN 0436-1121

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system. Agents within boundaries.

There are many factors that may contribute to explaining variation in teacher quality, which is the key to the schools’ success. These factors include not only teacher characteristics, but also conditions of the teachers’ work. This dissertation investigates the relationship between the aspects of teacher professional competence and school environment in their relative contribution to student and teacher outcomes in Sweden and other Nordic countries. Realist social theory serves as an underlying theoretical framework to analyze the meaning of the links between teacher agency and the structures of the educational system.

The results demonstrate a positive relationship between the Swedish teachers’

coursework in mathematics, teaching experience and eighth-grade student achievement in mathematics. At the same time, teacher pedagogical skills cannot be easily captured by student assessments of instructional quality. Furthermore, the empirical evidence indicates that job satisfaction of the Swedish eighth-grade mathematics teachers is dependent on the perceived adequacy of workload, opportunities for collegial cooperation, professional development, and student behaviour. There is also support for male teachers’ job satisfaction being more affected by collegial cooperation, whilst student discipline being more important for teachers with low self-efficacy beliefs.

Finally, the empirical findings indicate that bullying is relatively frequent in Swedish schools compared to other Nordic countries, and that bullying is also associated with lower student achievement in mathematics. The results imply that, among the Swedish schools and teachers, there are, in some cases, underutilized opportunities to enhance school climate and thus reduce bullying incidents and their negative consequences, such as a lowered student academic performance.

Anna T or opo va TEA CHERS MEETING THE CHALLENGES OF THE SWEDISH SCHOOL SYSTEM

Anna Toropova has previously worked in the non-governmental education sector in Ukraine, assisting with the implementation of the Ukrainian Standardized Testing Initiative. Her research interests lie in the area of teacher professional competence and its impact on student learning, as well as in the study of factors associated with teacher and student well-being.

References

Related documents

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Syftet eller förväntan med denna rapport är inte heller att kunna ”mäta” effekter kvantita- tivt, utan att med huvudsakligt fokus på output och resultat i eller från

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

Rapporten, som även är ett inspel till den svenska exportstrategin, beskriver hur digitalisering har bidragit till att förändra och, i många fall, förbättra den kinesiska