Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022

1

Utfärdad den 18 november 2021 Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2022:

1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 64 öre per styck.

2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 44 öre per styck.

3. Skatt på röktobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.

4. Skatt på snus tas ut med 468 kronor per kilogram.

5. Skatt på tuggtobak tas ut med 517 kronor per kilogram.

6. Skatt på övrig tobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linnea Westman (Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:949.

SFS 2021:1076

Publicerad

den 24 november 2021

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :