• No results found

Filmburkar - Hur ser de ut inuti?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Filmburkar - Hur ser de ut inuti?"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Filmburkar - Hur ser de ut inuti?

Grupparbete: Använd alla dina sinnen för att lista ut hur det hänger ihop. Förstå det vi inte kan se.

Om grupparbetet: Kräver förarbete av läraren.

Tid: 30 minuter

Instruktion:

1. Du får två identiska filmburkar (med samma bokstav på locket), vilka vardera innehåller 6 tandpetare och ett okänt antal brickor. Brickorna hänger på en eller flera tandpetare.

Filmburkarna får inte öppnas.

2. Använd först endast en av burkarna.

3. Hur många brickor finns i filmburken?

a. Väg den okända burken

b. Väg en tom burk inklusive tandpetare men utan brickor.

c. Väg en ensam bricka.

d. Beräkna antalet brickor i burken.

Visa beräkningsgången med förklaringsrubriker!

4.Utan att öppna filmburken ska man bestämma hur det ser ut inuti burken. En bricka kan sitta runt en eller två av tandpetarna eller vara lös i burken.

a. Finns det någon lös bricka (som inte sitter runt någon tandpetare)? Skaka och lyssna.

b. Drag successivt ut tandpetarna i logisk ordning och lyssna, om någon bricka faller av.

Redovisa resultatet för de olika tandpetarna!

5. Nu har man en första uppfattning om var brickorna finns, men… En bricka kan

[Type here]

www.krc.su.se

(2)

faktiskt sitta runt två korsande tandpetare.

Använd den andra filmburken för att ta reda på detta. Notera slutresultatet!

[Type here]

www.krc.su.se

(3)

FACIT

Lös 1 2 3 4 5 6 1&4 2&5 3&6

A x x x x

B x x x

C x x x x x

D x x

E x x x

F x x x x

G x x x

H x x x

I x x

J x x x x

K x x x

L x x x

M x x x x x

N x x

O x x x

P x x x

Om våg saknas eller tiden inte tillåter vägning, kan man meddela följande:

Massa av burk + 6 tandpetare (g): 6,30 Massa av en bricka (g): 0,70

Massa av försöksburk (g): A B C D E F G H

9,10 8,40 9,80 7,70 8,40 9,10 8,40 8,40

I J K L M N O P

7,70 9,10 8,40 8,40 9,80 7,70 8,40 8,40

[Type here]

www.krc.su.se

References

Related documents

This paper presents quantitative measurements of heat release and fluoride gas emissions during battery fires for seven different types of commercial lithium-ion batteries..

Potential interactions between exposure, i.e., duration of breastfeeding and timing of introduction of infant formula and complementary foods, and the presence of atopic heredity

DU processor, 61 encoded value AC, 26 DC, 26 encoder hardware/software implementation, 56 architectural overview, 57 performance, 58 pipeline, 57 pipeline, 57 software

Att centerpartiet med sådan energi och mälmedvetenhet gjort just folkpensionärerna till föremäl för sitt - förlät uttrycket - bondfångeri, får nog till stor del

När ni bestämt er för Statkrafts klimatsmarta fjärrvärme- alternativ lämnar ni över värmeproduktionen till oss.. Det som behövs i er fastighet är en fjärrvärmeväxlare och

Han berättar att han inte vet vad specialpedagogiken är till för och att han tycker det hade varit bättre att vara flera lärare eller speciallärare som är

Ta till exempel Lovisa i 11-årsklassen; som näst bästa tjej hade hon 153 st 03-tjejer efter sig och med bara två killar framför sig så slog hon ytterligare 154 killar i den

Ansvar för inköp av lös konst hanteras av konstutskottet som utgår ifrån Reglementet för konstutskottet, senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-02-11.. Vid inköp

Dessa har främst uttryckt förvåning kring hur ett en ingång till en utbildning som leder fram till en legitimation inom hälso- och sjukvård kan vara så spretig och oreglerad,

50 % lägre investering – allt som behövs är ett hål i bordet + 230V -sedan är det klart för ett aktivt möte.. Flytta bara bordet och ställ det där

Kompetensanalys: Analysera kompetensbehov på kort och lång sikt (Skills assessment and skills anticipation).. Nuvarande

Generellt så visar resultatet att informanternas inställning till inomhusvistelse i samband med en kärnkraftsolycka påverkas av deras förtroende för myndigheter,

Enligt en lagrådsremiss den 10 oktober 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. Förslagen har inför

Stämningen i San Francisco är unik och stadens läge på 43 branta backar ut till Stilla havet gör det till en magnifik syn - speciellt med Golden Gate- bron i förgrunden.. Njut

Försäkringen ersätter inte heller stöldbegärlig egendom, pengar, värdehandlingar eller resehandlingar som förvaras i incheckad resväska.. Försäkringen gäller inte för skada

”Jag skall be att få berätta en sak, som kanske kan komma er på andra tankar. Innan jag gifte mig, var jag med i en dansklubb. Vi höllo mycket ihop och hade ovanligt

SYFTET med försöket har varit att prova ett nytillverkat installationsverktyg för enkelt U-rör samt att verifiera möjligheterna till kontinuerlig installation av

För att komma ifrån flamskyddsmedel i lös inredning, exempelvis soffor och madrasser skulle ett barriärmaterial innehållande naturligt flamskyddade material vara

[r]

[r]

z beyder konjugat Om en algebraisk ekvation med reella koefficienter har en linje-reell. lösning z 0 har den också lösningen z

[r]

Materialet som vi passerat under veckorna 9 till 16 är stort men på prov 2 kommer vi att fokusera på det som varit mer eller mindre nytt