SEKTION A-A SEKTION B-B

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SEKTION A-A

SEKTION B-B

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

TYPSEKTIONER

886095

1:200

2 36 T 04 01

A1

RASTPLATS OCH SKIDBACKSVÄGEN VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

SEKTIONSRITNING

CIVIL ANNA KEISU

12703303 MATS VESTERLUND

RASTPLATS

E10

RASTPLATS KIRUNA

2019-03-11

GRANSKNINGSHANDLING

VÄGPLAN

VN886095VP, ankomst 2019-03-08, ver 2, jobb 22

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :