• No results found

Välkommen till informationsmöte Vi planerar att förbättra situationen för oskyddade trafikanter i Röstånga och öka tätortskänslan. Nu bjuder vi in till informationsmöte.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Välkommen till informationsmöte Vi planerar att förbättra situationen för oskyddade trafikanter i Röstånga och öka tätortskänslan. Nu bjuder vi in till informationsmöte."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Väg 108/13 Röstånga, tätortsåtgärder

Februari 2019

Besöksadress: Björkhemsvägen 17 Kontaktperson:

291 25 Kristianstad Maria Lund, projektledare

Telefon: 0771–921 921 Telefon: 010–123 35 19

www.trafikverket.se maria.a.lund@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress:

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921 www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

www.datainspektionen.se

Välkommen till informationsmöte

Vi planerar att förbättra situationen för oskyddade trafikanter i Röstånga och öka tätortskänslan. Nu bjuder vi in till informationsmöte.

Korta fakta om projektet

Vad: Tätortsåtgärder.

Varför: Förbättra situationen för oskyddade trafikanter, öka tätortskänslan och tillgänglighetsanpassa en busshållplats.

Nuläge: Vi tar fram en vägplan (planering).

Byggstart: Hösten 2021.

Läs mer på

www.trafikverket.se/rostanga

Genom den lokala föreningen ”Röstånga tillsammans”

bjuder Trafikverket in intresserade till ett infor- mationsmöte. Då berättar vi om våra planer för att förbättra situationen för oskyddade trafikanter, öka tätortskänslan och tillgänglighetsanpassa

busshållplatsen Friluftsbadet.

Tid: Torsdag 7 mars 2019, klockan 18.30 Plats: Midgårdsskolans matsal, Röstånga Vi kommer att informera om

 projektets tidsplan

 de åtgärder som vi föreslår

 vägplansprocessen.

Vi bjuder på kaffe. Varmt välkommen!

References

Related documents

• Kan krävas för ändrad användning, ex att bygga om sjöbod till gäststuga eller festlokal. • Kan krävas för anläggande av campingplats eller

 Ett godkänt extra prov har en kompenserande effekt om man t.ex. behöver extra poäng till ett underkänt obligatoriskt prov..  Extra prov är aldrig till nackdel för

• Att få gehör för idéer och kunna skapa eller få hjälp att skapa ett affärsfall [business case] – förtydliga hur en innovation ska skapa värde för kund och företaget.

Diplomater , som nume- ra tycks mera spela rollen av arrangörer av möten än att själva vara förhandlare, har gjort iakttagelsen, att förhandlare från väst med en viss

Processen kring bostäder, nuläge och planer för 2017 Pernilla Dufström, chef, teknik- och fastighetsförvaltningen.. Lidingö stads integrationsarbete och volontärers verksamhet

▪ *injektering innebär att man trycker ut, vanligtvis en cementblandning, för att täta sprickor i berg eller jordvolym för att förhindra genomströmning av vatten.

För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan på- verka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i projektets närområde.. Ändamålet med insamlingen

Att elektrifiera sträckan mellan Kimstad och Skärblacka är en del av arbetet med att öka kapaciteten på järnvägen.. Det kommer att göra skillnad både lokalt och på hela

Ersätta befintliga vägar med nya säkra vägar av likvärdig standard..

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Ovanstående är enligt Svefakturas standard och är huvudalternativet men anläggning- ID kan även tolkas av oss i nedanstående fält i Svefaktura

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Mindre kommuner kan dock sakna kompetens att göra goda analyser av skadedata och kan vara i behov av stöd i arbetet med att analysera dessa, medan det i större

• Vid positivt provsvar: stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom. • inklusive två dagar då du varit feberfri och känt

Deltagarna svarar något motsägelsefullt, på fråga 2 instämmer man eller instämmer helt att man fått tillräcklig info och att info var tillräckligt uttömmande , medan svaren

I tisdags presenterades bildandet av en ny politisk majoritet i Uddevalla bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. På måndag den 22 juni

o OBS: om provet i lång matematik är godkänt kan man inte BYTA till kort matematik, men man kan lägga till det korta provet (som extra utöver de 5 prov som utgör examen).. Vad

Ett alternativ för att kunna ge bättre utvecklingsförutsättningar för be- byggelse runt Alunda, skulle vara att använda lokalvägnät samt den gamla sträckningen av väg