Energipriserna under tredje kvartalet lägre än under motsvarande kvartalet året innan 1)

Download (0)

Full text

(1)

Energipriser

2020, 3:e kvartalet

Energipriserna under tredje kvartalet lägre än under motsvarande kvartalet året innan

1)

Korrigerats 11.12.2020.

Under tredje kvartalet 2020 var energipriserna, med undantag av skogsflis, lägre än under motsvarande kvartal året innan. Prisnedgången varierade efter energikälla. Den största förändringen har skett i priset på råolja.

2)

Bränslepriser vid elkraftverk

Energi 2020

(2)

Innehåll

Tabeller

Tabelbilagor

Tabellbilaga 1. Energiskatter, försörjningsberedskapsavgifter och oljeskyddsavgifter ...3

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2020...5

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2020...5

Figurer Figurbilagor Figurbilaga 1. Importpriser på olja ...6

Figurbilaga 2. Konsumentpriser på de viktigaste oljeprodukterna ...6

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion...7

Figurbilaga 4. Bränslepriser vid elkraftverk ...7

Figurbilaga 5. Pris på elektricitet enligt konsumenttyp...7

Figurbilaga 6. Månadsmedelvärdena för spot-priserna vid elbörsen Nord Pool Spot ...8

(3)

Tabelbilagor

Tabellbilaga 1. Energiskatter, försörjningsberedskapsavgifter och oljeskyddsavgifter

Elektricitet Bränslen1)

Datum

Produktion Förbrukning

Import Vatten- kraft Kärn- kraft Elektricitet, II5) Elektricitet, I4)

Torv Naturgas Sten-

kol11) Tung

brännolja Flytgas

Lätt brännolja12) Diesel-

olja3) Motor- bensin, blyfri2)

c/kWh

€/MWh

€/t c/kg

c/l Punktskatt10)

- - -

- -

0,34 0,17 2,69

0,34 -

0,34 16,82

21,53 1.1.1990

- - -

- -

0,35 0,18 2,83

0,35 -

0,35 17,49

26,57 1.1.1991

- - -

- -

0,35 0,18 2,83

0,35 -

0,35 17,49

28,26 1.1.1992

- - -

- -

0,35 0,18 2,83

0,35 -

0,35 17,49

31,62 1.8.1992

0,10 - 0,10

0,25 0,25

0,70 0,35 5,61

1,12 -

1,41 19,17

39,52 1.1.1993

0,10 - 0,10

0,25 0,25

0,70 0,35 5,61

1,12 -

1,41 16,65

39,52 1.7.1993

0,22 0,03 0,35

- -

0,35 1,09 11,30

1,98 -

2,05 17,29

40,05 1.1.1994

0,37 0,07 0,40

- -

0,59 0,94 19,53

3,12 -

3,02 27,50

45,12 1.1.1995

0,37 0,07 0,40

- -

0,59 0,94 19,53

3,12 -

3,02 27,50

51,85 1.1.1996

- - -

0,40 0,40

0,71 1,19 28,42

3,72 -

4,88 27,50

51,85 1.1.1997

- - -

0,24 0,56

0,71 1,19 28,42

3,72 -

4,88 27,50

51,85 1.4.1997

- - -

0,34 0,56

0,82 1,40 33,40

4,34 -

5,50 30,02

55,22 1.1.1998

- - -

0,42 0,69

1,51 1,73 41,37

5,40 -

6,37 30,02

55,22 1.9.1998

- - -

0,44 0,73

1,59 1,82 43,52

5,68 -

6,71 31,59

58,08 1.1.2003

- - -

0,44 0,73

- 1,82 43,52

5,68 -

6,71 31,59

58,08 1.7.2005

- - -

0,22 0,73

- 1,82 43,52

5,68 -

6,71 31,59

58,08 1.1.2007

- - -

0,25 0,87

- 2,016 49,32

6,42 -

8,35 36,05

62,02 1.1.2008

- - -

0,69 1,69

1,90 8,94 126,91

18,51 -

15,70 36,05

62,02 1.1.2011

- - -

0,69 1,69

1,90 8,940 126,91

18,51 -

15,70 46,60

64,36 1.1.2012

- - -

0,69 1,69

4,90 11,38 131,53

18,93 -

15,99 46,60

64,36 1.1.2013

- - -

0,69 1,89

4,90 11,38 131,53

18,93 -

15,99 49,31

66,61 1.1.2014

- - -

0,69 2,24

3,40 15,36 153,24

21,84 -

18,39 50,26

67,45 1.1.2015

- - -

0,69 2,24

3,40 17,34 177,36

25,08 24,82

21,05 50,26

67,45 1.1.2016

- - -

0,69 2,24

1,90 17,34 177,36

25,08 24,82

21,05 50,26

67,45 1.3.2016

- - -

0,69 2,24

1,90 18,53 189,84

26,83 26,54

22,52 52,67

69,57 1.1.2017

- - -

0,69 2,24

1,90 19,78 202,69

28,64 28,32

24,04 52,67

69,57 1.1.2018

- - -

0,69 2,24

3,00 20,57 200,58

27,23 27,90

24,53 52,67

69,57 1.1.2019

- - -

0,69 2,24

3,00 20,57 200,58

27,23 27,90

24,53 59,13

75,28 1.8.2020

Energiinnehållsskatt8)

- - -

- -

- 3,00 54,54

8,79 -

7,70 -

50,36 1.1.2011

- - -

- -

- 3,00 54,54

8,79 -

7,70 30,70

50,36 1.1.2012

- - -

- -

- 4,45 47,10

7,59 -

6,65 30,70

50,36 1.1.2013

- - -

- -

- 6,65 47,10

7,59 -

6,65 31,65

51,20 1.1.2015

- - -

- -

- 6,65 47,10

7,59 8,50

6,65 31,65

51,20 1.1.2016

(4)

Elektricitet Bränslen1)

Datum

Produktion Förbrukning

Import Vatten- kraft Kärn- kraft Elektricitet, II5) Elektricitet, I4)

Torv Naturgas Sten-

kol11) Tung

brännolja Flytgas

Lätt brännolja12) Diesel-

olja3) Motor- bensin, blyfri2)

c/kWh

€/MWh

€/t c/kg

c/l

- - -

- -

- 5,94 72,37

9,72 -

8,00 -

11,66 1.1.2011

- - -

- -

- 5,94 72,37

9,72 -

8,00 15,90

14,00 1.1.2012

- - -

- -

- 6,93 84,43

11,34 -

9,34 15,90

14,00 1.1.2013

- - -

- -

- 6,93 84,43

11,34 -

9,34 18,61

16,25 1.1.2014

- - -

- -

- 8,71 106,14

14,25 -

11,74 18,61

16,25 1.1.2015

- - -

- -

- 10,69 130,26

17,49 16,32

14,40 18,61

16,25 1.1.2016

- - -

- -

- 11,48 139,91

18,78 17,53

15,47 19,90

17,38 1.1.2017

- - -

- -

- 12,28 149,56

20,08 18,74

16,54 19,90

17,38 1.1.2018

- - -

- -

- 12,94 147,81

18,67 18,09

16,90 19,90

17,38 1.1.2019

- - -

- -

- 12,94 147,81

18,67 18,09

16,90 34,57

21,49 1.8.2020

Energiskatt7)

- - -

0,69 1,69

1,90 - -

- -

- -

- 1.1.2011

- - -

0,69 1,69

4,90 - -

- -

- -

- 1.1.2013

- - -

0,69 1,89

4,90 - -

- -

- -

- 1.1.2014

- - -

0,69 2,24

3,40 - -

- -

- -

- 1.1.2015

- - -

0,69 2,24

3,40 - -

- -

- -

- 1.1.2016

- - -

0,69 2,24

1,90 - -

- -

- -

- 1.3.2016

- - -

0,69 2,24

3,00 - -

- -

- -

- 1.1.2019

Försörjningsberedskaps avgifter

- - -

- -

- - 1,48

0,32 -

0,39 0,39

0,72 1.7.1984

- - -

0,013 0,013

- 0,084 1,18

0,28 -

0,35 0,35

0,68 1.1.1997

- - -

0,013 0,013

- 0,084 1,18

0,28 0,11

0,35 0,35

0,68 1.1.2016

Oljeskydds avgifter6)

- - -

- -

- - -

0,037 -

0,031 0,031

0,28 1.1.1990

- - -

- -

- - -

0,050 -

0,042 0,042

0,038 1.1.2005

- - -

- -

- - -

0,150 -

0,126 0,126

0,113 1.1.2010

- - -

- -

- - -

0,000 -

0,000 0,000

0,000 1.3.2020

Bränslen inom elproduktionen skattefria sedan 1.1.1997.

1)

Reformulerad, sedan 1.1.1993, också svavelfri sedan 1.9.2004. Fossilt bränsle.

2)

Svavelfri, svavelhalt < 50 ppm sedan 1.7.1993, svavelhalt < 10 ppm sedan 1.9.2004. Fossilt bränsle.

3)

Skatteklass I: övriga 4)

Skatteklass II: industri och yrkessmässiga växthus 5)

Uppbörden av oljeskyddavgiften har avbrutits till kapitalet i oljeskyddsfonden har fallit under 5 miljoner euro.

6)

Punktskatt innehåller i energiskatt.

7)

Energiinnehållsskatt infår i punktskatt.

8)

Koldioxidskatt ingår i punktskatt.

9)

Punktskatt innehåller energiinnehållsskatten, koldioxidskatten och energiskatten.

10)

Punktskatt för stenkol är in värmeproduktion. In CHP produktion är accis mindre.

11)

Fossilt bränsle. Savelfri.

12)

(5)

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2020

Årsförändring -%

Pris €/MWh1) Energikälla3)

–3,7 36,5

Stenkol (moms. 0 %)2)

. .

Naturgas (moms. 0 %)4)

5,4 22,2

Skogflis (moms. 0 %)5)

–0,9 16,2

Frästorv, (moms. 0 %) Inkluderar punktskatter.

1)

Stenkol preliminärt pris.

2)

Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen 3)

Publiceringen av priset på naturgas har avbrutits tillsvidare.

4)

Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 3:e kvartalet.

5)

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2020

Årsförändring -%

Pris €/MWh1) Energikälla2)

–28,3 71,0

Lätt brännolja (moms. 24 %)

–1,1 137,1

Hushållsel, L2 ( moms. 24 %)

. .

Träpellet (moms. 24 %)4)

0,9 82,57

Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %)3) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab.

1)

Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen 2)

Priset på fjärvärme är från juli 2020.

3)

Publiceringen av priserna på träpellettar har avbrutits tillsvidare.

4)

(6)

Figurbilagor

Figurbilaga 1. Importpriser på olja

Källa: Tull

Figurbilaga 2. Konsumentpriser på de viktigaste oljeprodukterna

Källa: Olje- och biodrivmedelsbranschen rf (–11/2018), Statistikcentralen (12/2018–).

(7)

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

I priserna ingår punktskatter (moms 0 %). Energiinnehållskatt på naturgas och stenkol som används i samproduktionen av el och värme har minskat med 7,63 euro per MWh sedan början av år 2019. Källor: Tull, Energimyndigheten, Bioenergi rf, Statistikcentralen, FOEX Indexes Ab. Energimyndighet har publicerat det senaste naturgas pris i december 2019.

Figurbilaga 4. Bränslepriser vid elkraftverk

Elproduktionsbränslena är skattefria. Källor: Tull, Energimyndigheten, Bioenergi rf, Statistikcentralen, FOEX Indexes Ab.

Energimyndighet har publicerat det senaste naturgas pris i december 2019.

Figurbilaga 5. Pris på elektricitet enligt konsumenttyp

(8)

Figurbilaga 6. Månadsmedelvärdena för spot-priserna vid elbörsen Nord Pool Spot

Källa: Nord Pool Spot

(9)

Energi 2020

Förfrågningar

029 551 3527 Virve Rouhiainen

Ansvarig avdelningschef:

Mari Ylä-Jarkko

energia@stat.fi www.stat.fi

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Figure

Updating...

References

Related subjects :