Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Full text

(1)

Kommun:

Plats:

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

PROTOKOLL

Dnr:

Länsstyrelsen i

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande:

• Bilaga 6 Fördelning av mandat

• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

TOMELILLA Skåne län

Val till kommunfullmäktige 2014-09-14

2014-09-15 — 10-03 201-22208-14

Kockum Fritid

Vid protokollet: Maja Wixenius Justerat: Leif Nyberin

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ tidigast dagen efter valdagen

och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

(2)

Länsstyrelsen i Bilaga 1

Röster och mandat för partierna

Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

TOMELILLA, Hela kommunen: 41 mandat

Röster Personröster Mandat

Parti antal % antal %

Moderaterna 1 434 17,29 385 26,85 7

Centerpartiet 1 461 17,62 562 38,47 8

Folkpartiet liberalerna 245 2,95 65 26,53 1

Kristdemokraterna 139 1,68 35 25,18 1

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 229 26,87 658 29,52 11

Vänsterpartiet 282 3,40 60 21,28 1

Miljöpartiet de gröna 451 5,44 138 30,60 2

Sverigedemokraterna 1 835 22,12 617 33,62 9

Feministiskt initiativ 38 0,46 0 0,00

SPI Välfärden 170 2,05 37 21,76 1

Övriga partier 10 0,12 0 0,00

Summa giltiga röster 8 294 2 557 30,83

Ogiltiga röster 150 1,78

(varav blanka 141 1,67)

Summa avgivna röster 8 444

Röstberättigade 10 362 Valdeltagande 81,49 %

(3)

Bilaga 2

Valda ledamöter och ersättare

Länsstyrelsen i Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Mats Andersson 1 Liv Wiktorsson Tillberg

Per-Martin Svensson 2 Ewa Carnbrand

Lars Ottoson 3 Bo Claëson

Marianne Åkerblad 4 Gunnel Andersson

Margith Svensson Carl Malmqvist Lars-Ove Hägerroth Centerpartiet

Leif Sandberg 1 Anette Olsson

Anette Thoresson 2 Magnus Nilsson

Bengt Högborg 3 Siv Nilsson

Lena Persson 4 Fatlum Avdulahu

Anders Larsson Christer Yrjas Lena Eriksson Håkan Jönsson

Folkpartiet liberalerna

Anders Albäck 1 Carina Persson

2 Conny Thoresson Kristdemokraterna

Bo Herou 1 Susanne Balczar-Herou

2 Stig Johansson Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Sara Anheden 1 Jan-Erik Andersson

Torgny Larsson 2 Helén Bladh

Ida Bornlykke 3 Ronnie Axelsson

Anders Throbäck 4 Ann Persson

Anne-Maj Råberg 5 Johannes Litzing

Per Skoog 6 Britt-Marie Liljeholm

Inger Åbonde Sejdi Karaliti

Tina Bergström Darrell Peter Boström

Heléne Hall Vänsterpartiet

Britta Berg 1 Figge Bergquist

2 Ida Abrahamsson Miljöpartiet de gröna

Lotta Hedström 1 Sven Gunnarsson

Sofia Thomsen 2 Kerstin Bohne

(4)

Sverigedemokraterna

Jerker Ottosson 1 Marie-Louise Olsson-Nilsson

Håkan Malmgren Linus Mattisson

Jonny Wohlin 1 Marie-Louise Olsson-Nilsson

Kent Å Olofsson 2 Christian Stridh

3 Tina Malm 4 Linda Bergqvist 5 Anders Rosengren

Per Gustafsson 1 Marie-Louise Olsson-Nilsson

Eva Olsson 2 Christian Stridh

Sven-Ingvar Svensson 3 Tina Malm

Magnus Evergren 4 Linda Bergqvist

5 Tommy Falk SPI Välfärden

Ann Harrysson 1 Arne Lilja

2 Britt-Marie Bomgren

(5)

Länsstyrelsen i Bilaga 3

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

List- Röster

Partibeteckning nummer per lista Totalt

Moderaterna 1 434

0001-05653 1 180

0001-90000 254

Centerpartiet 1 461

0004-07216 1 344

0004-90000 117

Folkpartiet liberalerna 245

0003-06560 189

0003-90000 56

Kristdemokraterna 139

0068-08111 112

0068-90000 27

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 229

0002-05868 1 881

0002-90000 348

Vänsterpartiet 282

0005-07196 217

0005-90000 65

Miljöpartiet de gröna 451

0055-08492 340

0055-90000 111

(6)

Sverigedemokraterna 1 835

0110-06979 1 359

0110-11621 16

0110-11622 2

0110-11623 7

0110-11624 1

0110-11626 7

0110-11627 3

0110-11628 6

0110-11629 10

0110-11630 1

0110-11631 1

0110-11632 5

0110-11633 1

0110-11634 2

0110-11635 2

0110-11636 5

0110-11637 2

0110-11638 4

0110-90000 401

Feministiskt initiativ 38

0532-90000 38

SPI Välfärden 170

0107-08570 153

0107-90000 17

Övriga partier 10

Giltiga röster 8 294

Ogiltiga röster 150

(varav blanka 141)

Summa 8 444

(7)

Bilaga 4

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Länsstyrelsen i Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-05653 Antal personröster

1. Mats Andersson 79

2. Per-Martin Svensson 64

3. Lars Ottoson 59

4. Marianne Åkerblad 16

5. Margith Svensson 14

6. Carl Malmqvist 8

7. Lars-Ove Hägerroth 18

8. Liv Wiktorsson Tillberg 1

9. Ewa Carnbrand 16

10. Bo Claëson 7

11. Gunnel Andersson 4

12. Sander Dijkstra 8

13. Lennart Johansson 2

14. Bertil Fredlund 1

15. Carola Lindgren 16

16. Gunilla Malmqvist 4

17. Ade Inarwanty 3

18. Bertil Berndt 2

19. Mikael Brorsson 30

20. Jozsef Donath 2

21. Anders Beckman 9

22. Kjell Berkestedt

23. Lena Berndin 11

24. Pia Turtiainen

25. Birgitta Brorsson 5

26. Ulf Larsson 2

27. Elizabeth Nilsson 4

Summa: 385

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-07216 Antal personröster

1. Leif Sandberg 249

2. Anette Thoresson 29

3. Bengt Högborg 37

4. Lena Persson 13

5. Anders Larsson 27

6. Christer Yrjas 11

7. Lena Eriksson 5

8. Håkan Jönsson 13

9. Anette Olsson 12

10. Lars Jeppsson 2

11. Magnus Nilsson 27

(8)

12. Siv Nilsson 13

13. Fatlum Avdulahu 57

14. Eva Gustafsson 2

15. Gunvor Olsson 11

16. Jan-Erik Broomé 4

17. Fredrik Nilsson 11

18. Maria Mickelåker 7

19. Nesib Haskic 9

20. Tobias Högborg 5

21. Jonas Gustavsson

22. Carina Ivarsson 3

23. Lars Topphem 5

24. Berit Danielsson 5

25. Annette Björk 2

26. Jan Berntsson

27. Bengt Björkman 3

Summa: 562

Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0003-06560 Antal personröster

1. Anders Albäck 26

2. Carina Persson 6

3. Conny Thoresson 2

4. Ulrika Steiner 2

5. Hans-Eric Jonsgården 7

6. Maria Överling 15

7. Inga-Brita Melin 1

8. Karin Ahrland

9. Anders Cederberg 6

Summa: 65

Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0068-08111 Antal personröster

1. Bo Herou 25

2. Susanne Balczar-Herou 2

3. Stig Johansson 3

4. Helene Nilsson 3

5. Annika Johansson 2

Summa: 35

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-05868 Antal personröster

1. Sara Anheden 222

2. Torgny Larsson 57

3. Ida Bornlykke 45

4. Anders Throbäck 48

5. Anne-Maj Råberg 38

6. Per Skoog 15

7. Inger Åbonde 1

8. Sejdi Karaliti 60

9. Tina Bergström Darrell 9

10. Peter Boström 11

11. Heléne Hall 14

12. Jan-Erik Andersson 12

13. Helén Bladh 10

14. Ronnie Axelsson 14

15. Ann Persson 6

(9)

17. Britt-Marie Liljeholm 6

18. Göran Ottervald 1

19. Janet Rörstam 22

20. Axel Olsson 5

21. Karin Arvidsson 5

22. Jakob Bornlykke 2

23. Besmire Karaliti 11

24. Hans Larsson

25. Gunilla Eriksson 2

26. Ewe Olsson 5

27. Elsy Larsson 1

28. Walter Borggren

29. Eva Andersson 3

30. Kenth Bergström

31. Ulla-Christina Lindberg 2

32. Lars Bergström

33. Madeleine Grahn 2

34. Mikael Rosén 35. Anette Magnusson

36. Jörgen Henriksson 3

37. Margit Ohlsson

38. Leif Berglund 3

39. Ann-Sofie Lind

40. Radoslav Radic 4

41. Lena Bottner 1

42. Leif Norlin 43. Britt-Louise Lind 44. Kent Söderqvist 45. Lena Nilsson 46. Sune Ohlsson 47. Britt-Marie Olofsson 48. Åke Johnsson 49. Jörgen Nilsson 50. Torsten Lindgren

51. Staffan Malmqvist 1

52. Stig Persson

53. Bengt-Göran Johansson

Summa: 658

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-07196 Antal personröster

1. Britta Berg 11

2. Figge Bergquist 17

3. Ida Abrahamsson 13

4. Mona Nihlén 4

5. Linda Ekelund 6

6. Jonna Olsson 3

7. Moca Odesjö 2

8. Paul Hellfalk 9. Jessica Lundgren 10. Ingegärd Larsson

11. Jenny Schöldt 3

12. Christel Harvigsson

13. Anna Axelsson 1

14. Bengt Magnusson

Summa: 60

(10)

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0055-08492 Antal personröster

1. Lotta Hedström 54

2. Sofia Thomsen 29

3. Sven Gunnarsson 4

4. Kerstin Bohne 11

5. Mikael Holmberg 1

6. Zuzanne Ljungblad 8

7. Gerrit Hoogendoorn 2

8. Måna-Märta Nilsson 7

9. Franco Paglialunga 6

10. Karin Josephson

11. Sven-G Hultman 3

12. Laila Ljungblad 1

13. Mats Josephson

14. Paula Ode 4

15. Pelle Eckerman 2

16. Solveig Falk 2

17. Pernilla Linder Mirvéus 1

18. Gunilla Boström 3

Summa: 138

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-06979 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 114

2. Linus Mattisson 94

3. Jonny Wohlin 28

4. Jerker Ottosson 152

5. Per Gustafsson 76

6. Eva Olsson 8

7. Kent Å Olofsson 5

8. Sven-Ingvar Svensson 16

9. Magnus Evergren 23

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson 26

Summa: 542

Listnummer: 0110-11621 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Christian Stridh 16

Summa: 16

Listnummer: 0110-11622 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson

(11)

8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Birgitta Clarholm 2

Summa: 2

Listnummer: 0110-11623 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Tommy Falk 7

Summa: 7

Listnummer: 0110-11624 Antal personröster

1. Kent Gustafsson 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-11626 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Anders Rosengren 7

Summa: 7

Listnummer: 0110-11627 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Tina Malm 3

12. Linda Bergqvist 13. Julia Robertsson

Summa: 3

Listnummer: 0110-11628 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson

(12)

5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Fredrik Lundgren 6

Summa: 6

Listnummer: 0110-11629 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Tina Malm 10

Summa: 10

Listnummer: 0110-11630 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Linda Bergqvist 1

12. Tina Malm 13. Julia Robertsson 14. Christian Stridh

Summa: 1

Listnummer: 0110-11631 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Mikael Wörding 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-11632 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson

(13)

7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Christer Svensson 5

Summa: 5

Listnummer: 0110-11633 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Peter Edström 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-11634 Antal personröster

1. Julia Robertsson 2

Summa: 2

Listnummer: 0110-11635 Antal personröster

1. Tina Malm 2

Summa: 2

Listnummer: 0110-11636 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Linda Bergqvist 5

Summa: 5

Listnummer: 0110-11637 Antal personröster

1. Håkan Malmgren 2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Harriet Hemlin 2

Summa: 2

(14)

Listnummer: 0110-11638 Antal personröster 1. Håkan Malmgren

2. Linus Mattisson 3. Jonny Wohlin 4. Jerker Ottosson 5. Per Gustafsson 6. Eva Olsson 7. Kent Å Olofsson 8. Sven-Ingvar Svensson 9. Magnus Evergren

10. Marie-Louise Olsson-Nilsson

11. Peter Svensson 4

Summa: 4

SPI Välfärden (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0107-08570 Antal personröster

1. Ann Harrysson 9

2. Arne Lilja 4

3. Britt-Marie Bomgren 2

4. Lars-Erik Ottosson 2

5. Inga-Lill Themsen 3

6. Egon Hansson 5

7. Gun Fisker 7

8. Knut-Åke Pehrsson 5

9. Ingmar Fast 10. Bertil Nilsson

Summa: 37

(15)

Bilaga 5

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Länsstyrelsen i

Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen.

Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

Personröster

antal % av partiets röster i valkretsen Moderaterna

Mats Andersson 79 5,51

Centerpartiet

Leif Sandberg 249 17,04

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Sara Anheden 222 9,96

Miljöpartiet de gröna

Lotta Hedström 54 11,97

Sverigedemokraterna

Jerker Ottosson 152 8,28

Håkan Malmgren 114 6,21

Linus Mattisson 94 5,12

(16)

Bilaga 6

Fördelning av mandat

Länsstyrelsen i

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden.

Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,4 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämförelsetalet beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk (*) anger det parti, som har vunnit lottningen.

Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

Mandat-

nummer Partibeteckning Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,4 1 592,14

2 Sverigedemokraterna 1,4 1 310,71

3 Centerpartiet 1,4 1 043,57

4 Moderaterna 1,4 1 024,28

5 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 743,00

6 Sverigedemokraterna 3 611,66

7 Centerpartiet 3 487,00

8 Moderaterna 3 478,00

9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 445,80

10 Sverigedemokraterna 5 367,00

11 Miljöpartiet de gröna 1,4 322,14

12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 318,42

13 Centerpartiet 5 292,20

14 Moderaterna 5 286,80

15 Sverigedemokraterna 7 262,14

16 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 247,66

17 Centerpartiet 7 208,71

18 Moderaterna 7 204,85

19 Sverigedemokraterna 9 203,88

20 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 202,63

21 Vänsterpartiet 1,4 201,42

22 Folkpartiet liberalerna 1,4 175,00

23 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 171,46

24 Sverigedemokraterna 11 166,81

25 Centerpartiet 9 162,33

26 Moderaterna 9 159,33

27 Miljöpartiet de gröna 3 150,33

28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 148,60

29 Sverigedemokraterna 13 141,15

30 Centerpartiet 11 132,81

31 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 131,11

32 Moderaterna 11 130,36

33 Sverigedemokraterna 15 122,33

34 SPI Välfärden 1,4 121,42

35 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 117,31

36 Centerpartiet 13 112,38

37 Moderaterna 13 110,30

38 Sverigedemokraterna 17 107,94

39 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 106,14

(17)

40 Kristdemokraterna 1,4 99,28

41 Centerpartiet 15 97,40

(18)

Bilaga 7 Länsstyrelsen i

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats.

Skåne län

Val till kommunfullmäktige i TOMELILLA 2014-09-14

Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Mats Andersson 79 5,51

2 Per-Martin Svensson 1 180,00

3 Lars Ottoson 590,00

4 Marianne Åkerblad 393,33

5 Margith Svensson 295,00

6 Carl Malmqvist 236,00

7 Lars-Ove Hägerroth 196,66

Centerpartiet

1 Leif Sandberg 249 17,04

2 Anette Thoresson 1 344,00

3 Bengt Högborg 672,00

4 Lena Persson 448,00

5 Anders Larsson 336,00

6 Christer Yrjas 268,80

7 Lena Eriksson 224,00

8 Håkan Jönsson 192,00

Folkpartiet liberalerna

1 Anders Albäck 189,00

Kristdemokraterna

1 Bo Herou 112,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Sara Anheden 222 9,96

2 Torgny Larsson 1 881,00

3 Ida Bornlykke 940,50

4 Anders Throbäck 627,00

5 Anne-Maj Råberg 470,25

6 Per Skoog 376,20

7 Inger Åbonde 313,50

8 Sejdi Karaliti 268,71

9 Tina Bergström Darrell 235,12

10 Peter Boström 209,00

11 Heléne Hall 188,10

Vänsterpartiet

1 Britta Berg 217,00

(19)

Miljöpartiet de gröna

1 Lotta Hedström 54 11,97

2 Sofia Thomsen 340,00

Sverigedemokraterna

1 Jerker Ottosson 152 8,28

2 Håkan Malmgren 114 6,21

3 Linus Mattisson 94 5,12

4 Jonny Wohlin 1 429,00

5 Per Gustafsson 714,50

6 Eva Olsson 476,33

7 Kent Å Olofsson 357,25

8 Sven-Ingvar Svensson 285,80

9 Magnus Evergren 238,16

SPI Välfärden

1 Ann Harrysson 153,00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :