Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 1 av 8

Tid för justering 2010-10-30

Gunnar Thorell Sekreterare

Stig Hägerstrand Ordförande Sammanträde med styrelsen på:

Pepparvägen 9B, Hökarängen.

Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Närvarande ledamöter;

Stig Hägerstrand, ordförande Ola Janfjäll, ekonomiansvarig Gunnar Thorell, v. sekreterare Terje Gunnarsson

Hervor Holm Roger Johansson

P.A. Waern, sekreterare Agneta Haskel

Jörgen Johansson Marianne Atteskär Susanne Andersson Gunnel Nyman Gräff

Anmält förhinder:

Lennart Persson Einar Petander

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 2 av 8

§ 1.

Sammanträdet öppnas

Ordförande Stig Hägerstrand öppnade sammanträdet kl 18.30. Två ljus var tända, ett för Maude Roslund, revisor och kassör-utbildare som gått bort. Ett ljus också för Karl-Erik Hammerin, (delegationsordförande m.m. ) som dog av hjärtproblem i januari (minnestund 24/2 KL 11 ). Föreningen skickar blommor och uppmärksammar detta också på årsmötet.

Diskuterades om någon kan närvara vid minnesstunden för Karl-Erik - på vilket sätt (med föreningsflagga med sorgflor..) Ordföranden delade också ut en blomma till Marianne

Atteskär som ska sluta efter att ha arbetat i tio år för Sydost (hållt ordning på ca 70 LH:n), och nu var närvarande på sitt sista styrelsemöte (men kanske kan tänkas återkomma på annat sätt, senare). Marianne tackade och berättade att hon till att börja med ville ta hand om sin hälsa, kanske ta upp silversmide, läsa engelska.

§ 2.

Närvaro

Närvarande ledamöter och gäster, framgår av upprättad närvaroförteckning.

Det konstaterades vidare att styrelsen är beslutför.

Stig Hägerstrand och Gunnar Thorell justerar dagens protokoll.

§ 3.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4.

Årsmötet

Verksamhetsberättelsen. Stig informerade att PA har fått in underlag när det gäller

bostadspolitiken, boendedialogerna och om föreningsdelegationen Stockholmshem. Marianne har lämnat statistik när det gäller ombildningarna i bostadsföretagen och medlemsstatistik.

Statistik för LH:na (vilande-aktiva), samt statistik för förtroendevalda (481 personer 2010) och statistik över studierna.

Jörgen har koll på dialogen med Privaten och Farstastrand. Ola har material för dialogen och angående servicestationerna. Julmiddagen som vi hade för alla distriktsdelegationerna bör nämnas, .Susanne kan skriva om nya lokalen. Terje skriver om LH-konferensen (Cecilias material). Kan vi säga något om fadderverksamheten? Kanske i allmänna ordalag, att vi har börjat med den. Stig lägger också till några avslutande ord i VB.

Stig: la fram ett förslag: att vi bör ha ett aktivt årsmöte där deltagarna får jobba runt frågan om vad de vill åstadkomma, hur de vill bli verksamma. Olika stationer med innehåll av aktuella

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 3 av 8

frågor, ny lagstiftning. Terje: En bra idé / jag kan ta hand om det. Marianne: sa att det är viktigt att komma ihåg att numera är 50% av medlemskåren boende inom privaten/brf.

Alla medlemmar ska ha en personlig kallelse till årsmötet, ska vi i den också ta med en anmälningsplikt? Svar –Ja, men bara för dem som önskar få mat.

Marianne: Det är viktigt att underlaget för kallelsen kommer in i god tid till Cecilia så hon hinner med – tänk på att det kommer att skickas med B-post, det blir ju billigare men tar säkert 3 – 4 dagar.

Ola (i samband med årsmötets lunch) : vi har överskott på 230.000 (?) Terje: Vi bör ha en annons om årsmötet i Mitt i Söderort.

Marianne – Har skänkt en träväska för att användas till årsmötet: Där finns röstkort, stadgar, silvernålar, ljus och tanken är att styrelsen skall lägga i det övriga materialet som skall finnas med på årsmötet.

Stig – undrar hur ska e-postadresserna samlas in vid kallelsen? PA har lovat fixa ett litet program som gör det möjligt att registrera sin e-postadress via hemsidan. Terje – de kan skrivas in på en wordfil.

Fråga: Har någon haft kontakt med valberedningen. Hervor: ja, men Kristina har inte fått in några nomineringar.

Vem ska vara ordförande för årsmötet? Någon politiker? Kanske en moderat den här gången?

eller (enligt Terje) Gustav Fridolin MP? (kollar med honom).

§5

Tidigare protokoll

Förelåg. Samtliga protokoll från 2010 är nu underskrivna. Susanne: det skulle – enligt PA – finnas en pärm med underskrivna protokoll, men ingen kunde hitta den. I vart fall är allt nu underskrivet.

§6

Ekonomin

Ola. Budgetredovisningen (bifogas) kommer att finnas utlagd på årsmötet. I det exemplar som finns på detta möte ryms ett par felaktigheter – det ska t.ex. vara 560:- mer under Finansform 1. På Finansform 5 har vi fått in 16000 mer än beräknat (för serviceavgifter). Kostnad för telefon-internet har varit ganska hög på grund av flytt och ändringar.

Stig: fråga: hur mycket ska Sydost betala till LH Vävstolen för att använda den här lokalen (Pepparvägen 9)? Svar (Ola) LH har sagt sig vilja ha 9000:- per år, allt inkluderat. Terje och andra: det verkar lågt räknat om det också innefattar kaffe, läsk, mackor etc. Och hur ska det betalas? Terje: kanske enklast om vi t.ex. tar hand om LH:s el-kostnad + telefonkostnad (om de inte belöper sig till mer än 15.000:- per år). Då slipper man fakturering. Ta reda på hur stora dessa kostnader är, och återkom!

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 4 av 8

Ola gör en muntlig redovisning av ekonomin på årsmötet samt ser till att bokslut och revisionsrapporten finns upptryckt till årsmötesdeltagarna.

§7

Rapport från ordförande:

Förhandlingar med allmännyttan, ledningsmöte. Ny konsult (?)

Ordförandekonferens på Globen torsd 17 feb KL 18.00, för föreningarna i Stockholm. Vem kan gå / Gunnar T. går, (har inte gjort det förr) lyssnar av innehållet

§8

LH-stöd. Skarpnäck? Kan någon vara med på årsmötet för LH Huvudskär den 24/2, där pågår tydligen ombildningsförsök? Kontaktperson för LH är Lisbet Wall 0768-523463.

Gunnar T. tar detta.

Marianne: Då har alla LH:n som hitintills begärt fått hjälp med sina årsmöten

Marianne: Björkhagen 1 och Björkhagen 2 vill slå ihop sig – går det att magasinera möbler i lokalen på Skebokvarnsvägen. Viktigt isåfall att det upprättas en inventarieförteckning så att andra LH:n kan dra nytta av grejerna. (PA tror för övrigt att de kan ha haft för bråttom när det gäller idén om sammanslagning.)

LH Kilen har sänt in en skriftlig fråga: kan Sydost ordna så att LH:na i Farsta kan samnytta lokaler och annat? Det bör undersökas, ev. ordna möte ett möte med närliggande LH. Stig ska till LH Utös årsmöte han tar upp frågan med dom då, sen tar han kontakt med LH Kilen.

Marianne: Det har varit konflikter och missförstånd i Bordssaltet, Hökarängen. Eftersom de inte haft protokoll eller hållt årsmöte blev föreningen vilande. Rita och Birgitta Bergholm har försökt att förklarat för Robert Lindberg (upprörd) hur det har gått till och varför men det har inte lyckats. Den 17 februari hålls möte för medlemmarna på LH Hauptvägen/Preschtvägen och LH Bordssaltet, där man kommer att ta upp frågan om en sammanslagening av dessa LH.

Vill inte medlemmarna det så har ju Bordssaltet alla möjligheter att bilda en egen ny LH för sitt område. Så vi får avvakta och se vad medlemmarna beslutar på mötet den 17:de.

§9

LH-stöd. Enskede-Årsta-Vantör.

§10

LH-stöd. Farsta.

§11

LH-stöd akut.

Stig: Boendeinflytandeavtalet gäller vid ombildning i Stockholmshem – man har kvar lokalen och samrådet helt enligt köpeavtalet, där det står att alla ingående avtal fortsättningsvis

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 5 av 8

gäller.. Fråga: Gäller samma sak Svenska Bostäder och Familjebostäder? Vi måste ta reda på det! Problemet är att det blir så pass få hyresgäster kvar – d.v.s. svårt att bilda styrelse.

§12

Bostadspolitik.

Stig tog upp att nyvalda politiker i Farsta bör så snart som möjligt ställas inför frågan: Sätter ni igång att bygga nu? Stig vill skapa ett bostadspolitiskt nätverk genom de aktuella e- postadresser som kan samlas in. När det gällde de bostadspolitiska mötena som vi genomför under 2010 så verkade Politikerna tyckta om dessa – men medlemmarnasskara glesnade. Vi får fundera på varför.

§13 Bildning.

Vi måste ha en bildningsplan för Sydost. Finns inte nu. Det finn en för regionen. Det är det första vi måste ta tag i med den nya styrelsen och utse en person som ansvarar för

utbildningsinsatserna som vi tänker ha.

§14

Datacom.

Vi håller på att stoppa in en server i lokalen för att kunna klara av kurser. Vi har också upprättat ett trådlöst nätverk här (Hökarängen).

§15

Servicestationer.

Ola: när det gäller Rågsvedslokalen har vi tagit datorerna eftersom vi tänker ha datakurserna här (bara skärmarna är kvar i Rågsved). Bredbandet är kvar. Telefonerna har plockats med.

Terje: Varför har inte styrelsen blivit informerad? Jag har ju varit ombedd att planera och starta verksamhet för lokalen. Vi måste kommunicera i såna här angelägenheter!!

Vidare: Ola informerade om att kopiatorerna på LH:na börjar bli dåliga. Den firma vi har serviceavtal med nu verkar inte klara av att reparera dem. Vi ska byta firma. Men vi måste ändå ta ställning till om vi inte ska köpa in nya kopiatorer/skrivare/scanner (allt-i-ett) för ca 4-5000:- med 3 års garanti. Att leasa dem blir mkt dyrare. Vi har 10 stationer. Terje: tyckte det var bäst att en firma gör hela rasket, dvs med installationer och allt –samma märke på alla, så att det också blir samma toner! Så enkelt som möjligt för framtida service! Marianne:

ansåg att det behövdes göra ett underlag för styrelsen så att vi kan ta ställning och fatta ett beslut i frågan. Terje: tillade att Ola skulle begära att få en offert från ett lämpligt företag!

§16 Expen.

Det har varit full fart på verksamheten. Det hela har funkat bra. Hervor har städat. Ordinarie revisorer har varit här (inga ersättare). Det blev i stort sett köbildning med LH:na. Ersättarna är ju valda just för om det blir för stor arbetsbörda. Terje: Stig kan kanske prata med Lars-Åke Henriksson (om att använda ersättarna).

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 6 av 8

§17

Föreningsdelegation.

Stockholmshem. Hervor: Informerade om det välbesökta möte som de hade nyligen. Arbetet löper på som vanligt.

§18

Föreningsdelegation Familjebostäder.

Inget möte.

§19

Föreningsdelegation Svenska Bostäder.

Inget möte.

§20

Förhandlingsråd.

Jörgen: Informerade om att han var ute med Lambrini ( förhandlande ombudsman för Farsta och Vantör på privat sidan )i Ikanos bestånd i Högdalen och besiktade lägenheter. Ikano kräver 7% hyreshöjning. Konstaterade att Ikano gjort fel i den skriftliga kommunikationen med LH. De hade skickat rekommenderat brev angående stambyte – men sen har de inte kallat till något informationsmöte. Folk skrev på brevet på grund av att de kände sig trängda.

Ikano knackade sen dörr hos de som inte skrivit på. Vid diskussion om saken erkänner de att de så att säga gjort det hela baklänges Det är ett ungt gäng som jobbar på Ikano. Jörgen känner att det har blivit en orolig början! – risk för att de gör samma sak igen på kommande ombyggnader i deras bestånd (om vi inte markerar)? Marianne: tog upp att det finns ju ett ganska nytt boinflytandeavtal (sen 2 år tillbaka) med Ikano som de i detta fall inte verkar följt. De avtalet har skickats ut till de i styrelsen som haft med privata förhandlingar att göra samt till ordförande dessutom har de LH som funnits som aktiva när avtalet blev klart också fått en kopia på avtalet. Vad som är viktigt nu är att ta reda på hur ser det ut inom den närmsta framtiden, har Ikano upprättat någon plan för fortsättningen? Jörgen – nej ingenting är spikat, ingenting är bokat. Terje till Jörgen: Lambrini bör göra en inventering när det gäller

återstoden av områdets behov ( fler i Högdal, Askersundsgatan, Hagsätra Torg..)

§21

Sammanhållande föreningsdelegation. Inget möte bestämt.

§22

Presumtiva förtroendevalda. Inget på punkten för dagen.

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 7 av 8

§23 Miljön.

Agneta Haskel: Videgården är såld (BRF) – bara 4 gårdar är kvar. Ombildare kommer in i styrelserna. Miljömöte med olika delar av Stockholm, olika intresseområden tas upp – t.ex.

avfall. Inbjudan ska göras till alla LH-föreningars styrelser angående konferens om

avfallshantering. Miljömöten sker var tredje månad. De som leder dem verkar överhopade med olika uppgifter, men trevliga personer. I det stora hela, intressant.

§24

Kompletteringsval. Inget.

§25

Rapporter från dialogmötena.

Dessa ligger tillfälligt nere, kommer igång senare. Projektanställda (?)

§26

Övriga beslutsärenden.

Regionens LH-pott

Vi ger ett generellt bifaller till de LH som ansöker för stadgebunden verksamhet inom det privata beståndet – men när det gäller allmännyttan begär vi ”speciella skäl” för att bifalla, tex om det är väldigt få lgh i området.. de övriga LH i AN ska söka hos sitt bolag, och generellt kommer vi att avslå deras ansökningar.

Mariannes lämnade en sammanställning beträffande LH-potten Biläggs protokollet): De vi skulle ta ställning till i dag var ansökan från LH 1107 Kastanjegården och LH 3818

Trycklåset.

Beslutet blev; bevilja Trycklåsets ansökan samt att avslå Kastanjegårdens med motiveringen att de har hyresgästmedel från Svenska Bostäder och dessutom uppvisar ett saldo den 31 dec 2010 på lite drygt 33 000 kr.

LH Arkö

Terje: När det gäller Veikko R:s begäran i LH Arkö om ersättning på 1500:- (som han saknat kvitto för) kan det troligen lösas genom utbetalning av ett arvode för utfört arbete på LH- lokalen. Gunnar tar kontakt med Marianne så hjälper hon till att fylla i de papper som behövs.

§27

Remisser. Lennart har gjort klar en remiss för SB ang. Duggregnet i Björkhagen – byggande av ett åttiotal lägenheter. I stort sett har han godtagit förslaget från SB (med några tillägg och påpekanden).

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

2011-02-15 Nr / 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Box 42

121 21 Johanneshov Sid 8 av 8

§28

Omvärlden.

Terje: förhandlingarna rullar på. Det har förekommit skärmytslingar angående begreppet

”affärsmässighet” som ju kan tolkas på 2 ganska olika sätt (dels som ”korrekt, enligt regler”, dels som ”vinstgivande”. Frågan har gällt hur pass nitiskt man ska tolka begreppet

vinstgivande. Ska man som – i förekommande fall – kräva att varje enhet (lägenhet) ska vara vinstgivande. Dessutom har det varit kommentarer i tidningen om Reinfelts utspel när det gällt hyresrätterna i innerstan.

§29

Hemmafronten.

§30

Korrespondens.

§31

Stadgebunden verksamhet. (se tidigare)

§32

Nomineringar.

Jan Åke Skoog till ordinarie ledamot, Lars-Åke Henriksson som ordinarie revisor,

Björn Ericsson som revisorsuppleant, Rita Lundin till valberedningen,om hon själv vill. Stig återkommer när jag fått tag på henne. Vi har redan tidigare nominerat Terje som ordförande

§33

Ny fråga till nästa möte? Ingen

§34

Nästa möte: 15/3..

§35

Mötet avslutades med ordförandens tack till alla deltagarna!

Sekreterare: Gunnar Thorell Ordförande: Stig Hägerstrand

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :