• No results found

Då var det dags igen att nominera till kommande poster. Det poster att nominera till är följande, Nomineringsmöte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Då var det dags igen att nominera till kommande poster. Det poster att nominera till är följande, Nomineringsmöte"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Nomineringsmöte

12 januari 2022 Via teams

Kommunal Mitt Region Uppsala

Då var det dags igen att nominera till kommande poster.

Det poster att nominera till är följande,

 Sektionsstyrelse 2 ordinarie styrelseledamöter 2år

 Sektionsstyrelse 3 ersättare styrelse 1 år

 3 ordinarie avdelningens representantskap 1 år

 Ersättare avdelningens representantskap 1 år

 Fanbärare 1 år

Nomineringar skall vara inne senast 31/12 och skall skickas till gerd.claesson@akademiska.se

Den du nominerar skall vara tillfrågad och ha tackat ja till förfrågan. Alla nomineringar som inkommer efter sista nominerings datum kommer inte att registreras, Utan då får ni nominera den personen på årsmötet.

Kommunal Mitt Region Uppsala Akademiska sjukhuset ingång 16 | 751 85 Uppsala | Tfn 018-611 10 87, 010-442 88 47 | regiregionuppsala. mittmmunal.se | kommunal.se

(2)

References

Related documents

Personer som redan nu har uppdrag men av olika skäl inte vill komma ifråga för ny period ska underrätta valberedningen om detta snarast och senast den 8 mars 2019.. Ytterligare

Hrcc defumfTr Ratlins ex colloquiis m enfalibus, q u x ne quidem ipfe ciinfalnir, fed verba a d d u ö a citavit ex FitzSiinonis Rritannomachifl ; Colloqui* autein

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området

Det finns m˚ anga s¨ att, och flera olika program som kan anv¨ andas f¨ or att skapa en poster. Denna guide visar hur man kan anv¨ anda PowerPoint f¨ or att skapa postrar. Guiden ¨

Samtidig er det ikke tilladt at udstede sendetilladelse til en virksomhed, hvis den eller en virksomhed i samme koncern ejer andel i udgiveren af en avis eller den delvis eller

Med sex olika banor erbjuder Sätila Trail något för alla – från den korta Byslingan på 5 km, som man både kan gå och springa, till den ultimata utmaningen i form av.

nominera till vår tävling och läs sedan i gröna affärer om landets modernaste gårdar.. isst är lantbruk en

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

 Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn..  Beskrivning och fakta

In order to dialogically (in line with Linell, 1998) explore what meanings can be activated by scientific literacy test items, a research design was chosen in which students’ meaning

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

Vad gäller Företagets undersökningsplikt enligt 31 § köplagen bör nämnas att Företaget länge hade köpt svenskt nötkött från Leverantören och aldrig tidigare hade det

Eftersom det inte finns pekare till föregående element måste man utgående från det första elementet i listan hitta det, vars next -pekare pekar på samma element som cursor

Kerstin Gustavsson yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag med tillägget att beslutet skall gälla från och med 1 juli 2007. Kommunstyrelsen biträder Kerstin

Till er som inte är fullt organiserade- Tänk på att ställa frågan till era kamrater om fackligt medlemskap!. Tips att lyssna

Det innebär att du som är medlem i Kommunal kan lägga förslag på vilka personer som är medlemmar som ska ha de olika uppdragen.. Se

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.. Ta din chans

Falkenberg den 2 januari 2018 Nu är det dags för dig som är medlem i Kommunal sektion Falkenberg att nominera till sektionsuppdrag 2018.. Inkomna nomineringar ska faställas

Blanketten ska vara valberedningen tillhanda senast den 6/11 -2021 på fredrik.persson@kommunal.se eller Kommunal sektion Gullmarsplan, Gullmarsvägen 29, 120 39 Årsta. OBS om

Vem vill du ge förtroendet att arbeta i valberedningen för Kommunal sektion Region Uppsala!. Du får de här papperen för att du kan vara med

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.. Ta din chans

Den 19 januari 2021 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 31: a året i rad.. Den här gången genomförs