Inbjudan från Region Blekinge att lämna synpunkter på remissen Regional kulturplan för Blekinge 2022–2025

Download (0)

Full text

(1)

KONST- OCH KULTURAVDELNINGEN

Regional utveckling Lisa Andersson, 2020-12-08

Region Blekinge Besöksadress Telefon E-post Webbplats

Kultur och bildning Ronnebygatan 22 0768714538 region@regionblekinge.se www.regionblekinge.se

Regional utveckling Postadress Personlig e-post

Lisa Andersson 371 81 Karlskrona lisa.andersson@regionblekinge.se

Diarienummer 2020/00390

Inbjudan från Region Blekinge att lämna

synpunkter på remissen Regional kulturplan för Blekinge 2022–2025

Kultur- och bildningsnämnden har beslutat att skicka ut remissversionen av Regional

kulturplan för Blekinge 2022–2025, enligt bifogad sändlista. Utskicket innebär en möjlighet att lämna synpunkter på remissen. I remissvaren bör det tydligt framgå vilket kapitel eller avsnitt i remissversionen som synpunkten avser. Remissinstanserna avgör själva hur remissvaret ska hanteras inom respektive organisation. Utöver remissinstanserna i sändlistan är även övriga verksamheter och enskilda personer välkomna att inkomma med synpunkter.

Remisstiden sträcker sig mellan 14 januari – 14 april 2021.

Den slutgiltiga versionen av Regional kulturplan för Blekinge beslutas av Regionfullmäktige den 22 september 2021 för att därefter skickas till Statens kulturråd, som en del av underlag för statligt bidrag till regional kulturverksamhet i Blekinge.

Remissvaren ska sändas i elektronisk form (word-format eller pdf-format) till Region Blekinge - kulturochbildning@regionblekinge.se senast den 14 april.

Bakgrund: Den regionala kulturplanen är en del av den så kallade kultursamverkansmodellen, som innebär att regeringen har gett regionerna i uppdrag att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, enligt förordning 2010:2012. Som ett underlag för fördelning av de statliga bidragen tas en regional kulturplan fram. Kultursamverkansmodellen är tänkt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer och bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Region Blekinge har under 2020 arbetat fram en remissversion till Regional kulturplan för Blekinge efter samverkan med Blekinges kommuner och i samråd med kulturskapare och civilsamhället.

Kevin Ny

Kultur- och bildningsnämndens ordförande

(2)

KONST- OCH KULTURAVDELNINGEN

Regional utveckling Lisa Andersson, 2020-12-08

Region Blekinge Besöksadress Telefon E-post

Webbplats

Kultur och bildning Ronnebygatan 22 0768714538 region@regionblekinge.se

www.regionblekinge.se

Regional utveckling Postadress Personlig e-post

Lisa Andersson 371 81 Karlskrona lisa.andersson@regionblekinge.se

Sändlista

Karlshamns Kommun Karlskrona kommun Olofströms kommun Ronneby kommun Sölvesborgs kommun Länsstyrelsen Blekinge

Visit Blekinge Marinmuseum

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Blekinge Läns Bildningsförbund

Blekinge museum Blekingearkivet Filmregion Sydost Konst i Blekinge Musik i Blekinge

Regionteatern Blekinge Kronoberg Riksteatern Blekinge

Slöjd i Blekinge

Konstnärsnämnden Kungliga biblioteket

Nämnden för hemslöjdsfrågor Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet Riksteatern Statens kulturråd Svenska filminstitutet

Blekinge Bygdegårdsdistrikt Blekinge hembygdsförbund Dans i Blekinge

Ronneby folkteater

Sveriges konstföreningar Blekinge Teatersmedjan i Blekinge

Blekinge folkhögskola Jämshögs folkhögskola Litorina folkhögskola Valjeviken folkhögskola

ABF Bilda

Folkuniversitetet Ibn Rushd Kulturens Medborgarskolan NBV

Sensus

Studiefrämjandet

Studieförbundet Vuxenskolan

Karlshamns Riksteaterförening Karlskrona Riksteaterförening Riksteaterföreningen i Olofström Sölvesborgs Riksteaterförening

Danscentrum Syd Författarcentrum Syd Ideell kulturallians

KLYS konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd Konstnärernas Riksorganisation Musikcentrum Syd

Konstnärscentrum Syd

Figure

Updating...

References

Related subjects :