RÄDDA BARNEN REGION NORD JUNI 2013

Full text

(1)

1

RÄDDA BARNEN REGION NORD JUNI 2013

Nu har nyhetsbrevet fått en ny form, men innehåller som vanligt massor av nyheter och inspiration från din region. Har du synpunkter, eller vill du som engagerad medlem bidra med något? Skicka några rader och gärna bild till:

josefin.laestadius@rb.se

LOKALT

INSPIRATIONSDAG FÖR BARNKONVENTIONEN I KROKOM

Elever och skolpersonal från mellanstadieskolor i hela kommunen deltog tillsammans med stora delar av kommunledningen i inspirationsdagen för Barnkonventionen. En viktig dag för barns rättigheter!

Genom Sveriges kommuner och landstings projekt Handslaget hölls i förra veckan inspirationsdagen på Kvarnbacksskolan i Krokom. Rädda Barnen representerades genom Barbro Larsén från Krokoms lokalförening, Per Hedman från Jämtlands diskrikt och Louise Ander, verksamhetsutvecklare från Rädda Barnens regionkontor i Östersund. Läs mer:

http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2013/inspirationsdag-for-barnkonventionen-i- krokom/

NYHETSBREV

(2)

2 HAPARANDA LOKALFÖRENING BERÄTTAR!

I slutet av februari levererade Ulla Hardelin från Rädda Barnen i Haparanda och Janne Lind från Korpen, skridsko- och skidutrustningar till Nikkala skola. Rädda Barnen ville se om tillgång till utrustning medför att elevernas deltagande i ämnet idrott ökar och Korpen vill att fler ska aktivera sig. Utrustningen inköptes med medel från Korpen, Rädda Barnen och Barnens Hus. Utvärderingen visade att såväl elever som föräldrar och lärare var glada över insatsen. Skidorna har eleverna använt även under vanliga raster.

- Alla barn tyckte att det var jättebra att ha grejer på skolan. Inte bara dem som saknar utrustning utan även då man glömt att ta med sig var det skönt att veta att man kunde delta på lektionen, berättar Ulla Hardelin.

För lärarna har de blivit mindre jobb med att se till att alla har utrustning. Föräldrar har tidigare uttryckt att de inte har råd att köpa utrustning varje gång de behöver förnyas.

VILL NI BLI FLER AKTIVA I FÖRENINGEN?

Funderar eller planerar din förening att försöka få fler aktiva till hösten? Det finns mycket stöd att få kring detta från regionkontoret såväl kring hela processen men också i form av kommunikationsstöd som till exempel affischer, annonser, flygblad och eventkits. Är din förening intresserad av föreningsutveckling och fler aktiva? Kontakta din

verksamhetsutvecklare så snart som möjligt!

REGIONALT

UNG RÖST

Flera lokalföreningar har redan anmält sig till Ung röst, men vi blir gärna fler! Den här gången görs Ung röst med ett representativt urval av elever i kommunen. Det ska belysa hur det ser ut i hela kommunen och inte enbart delar av din kommun. På det sättet blir resultatet mer användbart i det lokala påverkansarbetet. Bilda gärna en arbetsgrupp. Det är bra om ni är 2-3

(3)

3 personer som kan hålla i jobbet i er kommun. Då blir det både roligare och effektivare att arbeta med Ung röst. Anmäl er medverkan senast så fort som möjligt, men senast sista september till er verksamhetsutvecklare. Det finns stödmaterial på medlemssidorna på www.räddabarnen.se för allt som behövs för genomförandet, till exempel mallar för kontakter med kommunchef, rektor och skolor.

REGIONAL KONFERENS 5-6 OKTOBER 2013 I UMEÅ!

Den regionala konferensen är flyttad till 5-6 oktober. Representation från många

lokalföreningar är extra viktigt framförallt ur ett demokratiskt perspektiv. Nu hoppas vi att vi fler lokalföreningar och distrikt har möjlighet att anmäla sig till dessa datum!

Anmälan senast 20 september till: infonord@rb.se eller:

Helena Lindvall, tel. 08-698 92 22 Samron Dawit, tel. 08-698 91 33

DET HANDLAR OM KÄRLEK – EN RAPPORT FRÅN PROJEKTLEDARNA Projektet pågår för fullt i regionen. Senast arrangerades en skolvecka på Grevåkerskolan i Hammerdal, som man kunde läsa om i lokal media, (se vår faceboosida. )

- Det pratas oftast om resultat och prestationer i skolan, men det är också viktigt att våra elever mår bra, menar skolans rektor Birgitta K Lindberg.

I Norrbotten har stor del av projektarbetet bestått av att utvärdera genomförda skolveckor och samverkansgrupperna i Jokkmokk och Boden har träffats för att utvärdera arbetet.

Boden och Jokkmokk vill genomföra skolveckor till hösten. Båda kommunerna håller på att arbeta fram en långsiktigplan för projektet. Kiruna och Pajala är på gång, där man vill arbeta med projektet.

”Intressant ståndpunkt i vad som förmedlades i frågan om kärlek! Härligt att bli uppmuntrad i att vara sig själv” (Sagt av en elev som deltagit i skolvecka på Björknäsgymnasiet i Boden.) Vill du veta mer kontakta projektledarna Lina Hahto, lina.hahto@rb.se, tel. 08-698 92 16 och Desirée Wahlström, deisree.wahlstrom@rb.se, tel. 08-698 92 21.

POSITIVT FÖRÄLDRASKAP – EN NY UTBILDNING FÖR FÖRÄLDRAR!

Till hösten planeras en en föräldrautbildning i Örnsköldsvik på temat ”Postivt föräldraskap”.

Syftet med föräldrautbildningen är att motverka barnaga och bygger på aktuell forskning om

(4)

4 barns utveckling, om effektivt föräldraskap och Barnkonventionen. Tanken är att Föräldrar ska få lära sig om barns utveckling, hur man kan tänka långsiktigt kring barnuppfostran samt hur man kan hitta ett förhållningssätt att möta stressiga situationer med barnet utan att kränka barnets rättigheter. Föräldrautbildningen har tagits fram av en kanadensisk

barnpsykolog och forskare - Joan Durant, på uppdrag av internationella programmet. Detta som ett led i att förändra synen på barnuppfostran i länder där det fortfarande är lagligt att använda barnaga. Utbildningen sker på uppdrag av Örnsköldsviks kommun. Psykoterapeut och socionom Maud Jonsson och Kerstin Eklund, verksamhetsutvecklare i region Öst har tidigare hållit denna utbildning i Husby, en förort till Stockholm. I början av juni går båda en vidareutbildning: ”Training for Trainers”, för att de ska kunna utbilda personer som kan hålla dessa kurser för föräldrar.

TYCK TILL – WORKSHOP OM BARNKONVENTIONEN I ÖSTERSUND!

Hanna Igelström, projektledare från det nationella Nätverket för Barnkonventionen höll nyligen tillsammans med Rädda Barnens lokalförening i Östersund och

verksamhetsutvecklare Louise Ander från regionkontoret två workshopar kring Barnkonventionen med ungdomar från gymnasiet. Ungdomarna kom från Barn- och

Fritidsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet. Liknande workshopar har hållits på flera håll i landet för att samla in barn och ungas tankar, åsikter och upplevelser kring frågor som rör Sveriges efterlevande av Barnkonventionen. Detta material utgör grunden för Nätverkets tilläggsrapport som ska lämnas till FN:s Barnrättskommitté inför dess granskning av Sverige. Ungdomarna fick en kort genomgång av Barnkonventionen och den kritik som tidigare riktats mot Sverige. Därefter fick de välja ett antal frågor att jobba vidare med och tillsammans undersöka orsaker och konsekvenser av problemet. Frågor som diskuterades var bland annat mobbning, diskriminering av personer med funktionsnedsättning, integration och segregation och hur en God man ska vara. Den 17-18 november kommer Nätverkets tilläggsrapport att lämnas över till representanter från Barnrättskommittén som är på besök i Stockholm. Alla ungdomar som deltagit i workshops kommer att bjudas in för att delta vid överlämnandet.

(5)

5

KURSER OCH SEMINARIER

NÄTVERKSTRÄFF FÖR FLYKTINGFRÅGOR I UMEÅ 7-8 SEPTEMBER

Helgen kommer att bjuda på föreläsningar, lokala exempel och tid för diskussion kring vilken form ett nätverk kring flyktingfrågor i Region Nord skulle kunna ha. Vi startar med lunch på lördagen den 7 september och slutar med lunch söndagen den 8 september.

Tid: 7-8 september Plats: Umeå

Anmälan: Senast 21 augusti via mejl till infonord@rb.se.

Kontakt: Louise Ander 08-698 91 51 louise.ander@rb.se

NATIONELL KONFERENS FÖR HIGH FIVE I STOCKHOLM 7-8 SEPTEMBER För medlemmar som vill engagera sig för en idrott fri från mobbning, diskriminering och kränkande behandling! Kom och träffa bland andra AIKs fotbollsstjärna Martin Mutumba berättar om sina upplevelser av mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Vi startar med lunch kl. 11.30 lördag den 7 september. Avslutar med fika söndag den 8 september kl. 15.00.

Tid: 7-8 september

Plats: Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg, Stockholm.

Anmälan: Senast 19 augusti via mejl till highfive@rb.se Kontakt: Helena Lindvall helena.lindvall@rb.se, tel. 08-698 92 22.

NATIONELL WORKSHOP FÖR KOMMUNIKATION 12 OKTOBER Temat för vår nästa nationella workshop blir synas och skriva för nätet. Till exempel hemsidan och facebook. Inbjudan kommer i början av september men redan nu kan du anmäla dig till din regionala kommunikatör Josefin Laestadius, josefin.laestadius@rb.se VÄLKOMMEN PÅ KURSKALAS I HÄRNÖSAND 26-27 OKTOBER

Är Du en barnrättskämpe? Vill Du förbättra livsvillkoren för barn? Då ska du anmäla dig till vårt omtyckta kurskalas i höst. Vi erbjuder aktiviteter för medföljande barn! Mer information kommer, men redan nu kan du reservera en plats.

Tid: 26-27 oktober

Plats: Härnösand Anmälan: infonord@rb.se.

Kontakt: infonord@rb.se.

SAMTALSLEDARUTBILDNING I UMEÅ 5-6 OKTOBER

För många tjejer och killar är tonåren en besvärlig tid, full av funderingar. Duger jag som jag är? Hur ska jag göra för att inte hamna utanför? Vad är egentligen bögskräck och varför blir en tjej helt plötsligt en hora? Genom grupperna kan tjejer och killar stärkas till att göra egna och självständiga val. I Ellen- och allangrupperna träffas tjejer respektive killar i årskurs 8.

(6)

6 Tillsammans med två samtalsledare diskuterar de frågor som rör självförtroende,

jämställdhet, relationer och livet. Vi söker dig som är mellan 18 och 30 år och vill planera och genomföra träffar.

Tid: 5-6 oktober Plats: Umeå

Anmälan: infonord@rb.se.

Kontakt: Carina Strandh, carina.strandh@rb.se, tel. 08-698 92 70.

BIFF – BARN I FÖRÄLDRARS FOKUS I SUNDSVALL 16 OKTOBER

BiFF – en utbildning för den som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Barn med föräldrar i familjerättsliga konflikter behöver uppmärksammas mer än vad som görs idag. Vi behöver hitta fler metoder att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga

konflikter. Vi vänder oss till yrkesverksamma som är intresserade av att utveckla arbetet för barn som har föräldrar i vårdnadstvister. Hjälp oss att sprida info om detta! För mer info se inbjudan.

Tid: 16 okt 09.00-16.00 Plats: Sundsvall Stadshus Kontakt: Carina Strandh, carina.strandh@rb.se, tel.08-698 92 70.

AKTUELLT KURSUTBUD ALLTID PÅ RÄDDABARNEN.SE

Låt dig inspireras av en utbildning! Alla aktuella utbildningar och träffar hittar du numera i kalendern på din lokalförenings sida på www.räddabarnen.se.

NATIONELLT

KOMMUNER BRISTER I SOCIALT SKYDD FÖR BARN VISAR NY RAPPORT Bostadsort får inte ha någon betydelse för vilket stöd utsatta barn får av samhället. Men i Rädda Barnens senaste kartläggning av kommunernas förebyggande stöd ser vi fortfarande alltför stora skillnader. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala

skyddsnätet där alla kommuner erbjuder:

- familjecentral - ungdomsmottagning

- en väl fungerande elevhälsovård

- uppsökande socialtjänst med stödgrupper och krissamtal Läser mer och ladda ner rapporten.

HÖSTAKTIVITET MOT MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Inför höstens skolstart planerar Rädda Barnen att genomföra en nationell höstaktivitet mot mobbning och kränkande behandling. Syftet är att fler skolor och lokalföreningar ska få kännedom om Rädda Barnens material och börja använda det i sitt arbete för en skola fri

(7)

7 från mobbning. Vi kommer att använda och utveckla materialet ”För en tryggare skola” - ett material som finns i verktygslådan ”Skolan - Världens viktigaste fråga”. Material/filmer som användes i kampanjen ”Prata” på TV i slutet av 2012 kommer också att kunna användas. För att man som lokalförening ska kunna gå ut och påverka kommer vi att ta fram underlag för debattartiklar och lokala insändare. Mer information kommer.

HÖSTKAMPANJ TEMA VÅLD

I höst lanseras nästa breda kampanj med preliminärt start vecka 35.Temat för kampanjen ligger inom trygghet och skydd i Sverige och internationellt. Huvudfokus ligger på insamling men vi kommer även att driva kommunikation och eventuellt påverkan i kampanjen.

Kampanjen kommer löpa under hösten och under första kvartalet 2014 med avbrott för julkampanjen. Mer information kommer, men vill du veta mer mejla yara.antilla@rb.se VÄRLDENS BARN

Kampanjen genomförs i oktober med budskapet Framtid för Världens Barn. I kampanjen ingår bland annat en insamlingsgala i SVT den 11 oktober samt insamlingsevenemang över hela landet den 5 och den 12 oktober. Under temaveckan, den 6-13 oktober, kommer SVT att uppmärksamma Världens Barn i media med flera program, bland annat för att informera om riksinsamlingsdagarna. De startar lördagen den 5 oktober och når sin stora kulmen lördagen den 12 oktober. För er som vill delta i årets kampanj kommer information att finnas på medlemssidorna. Vill du veta mer? Kontakta jessica.norrby@rb.se

INTERNATIONELLT

BURMA TAR FART

Efter många år som sluten diktatur har Burma öppnat sina gränser. Samtidigt som turister strömmar in lämnar de unga landet. Tidningen BARN:s chefredaktör Sophie Arnö har varit där tillsammans med DN:s prisbelönte fotograf Paul Hansen. Läs mer på

www.räddabarnen.se

(8)

8

KONTAKTA OSS!

Region nord når du alltid på infonord@rb.se

Kontaktuppgifter till all personal i regionen hittar du på

www.räddabarnen.se logga in dig på medlemssidorna och klicka dig vidare till ”regionkontoren”.

Vi finns även på facebook! Sök på Rädda Barnen Region nord

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :