Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 318. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

15

17 16

Döda 70 50 Riket 15 15

Kv Tot

Födda 53 55 Kommunen 14

Födda och döda 2011 Utrikes födda 2011

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 50 17

till utlandet 16 12

Därav 18–24 år 87 105

till övriga kommuner i länet 190 200

till övriga län 117 94

Antal utflyttningar 323 306

155 128

från utlandet 25 25

Därav 18–24 år 98 83

Antal inflyttningar 373 323

från övriga kommuner i länet 193 170 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2011

Antal barn/person Män Kvinnor

-12 50 17

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

53

2011 11 250

4 756 9 483 2010 11 193 -15 30

2009 11 126 -35 7 -16

Antal (1000) 6 6 11 4 727

-38 17 42

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

13

80– 5 8 6 4 7 5 2008 11 170

14 14 2007 11 148 -15 35

2006 11 111 -32 10 -7

65–79 20 21 20 13

-25 -67 -47

45–64 29 27 28 26 25 26

12

25–44 21 20 21 26 25 26 2005 11 134

7 7 2004 11 273 -7 -28

2003 11 299 -46 98 65

20–24 6 5 5 7

-50 129 123

16–19 5 5 5 5 5 5

85

7–15 8 7 8 10 9 10 2002 11 183

8 8 2001 10 983 -60 92

Tot M Kv

0–6 7 7 7 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001–2011

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

012

Folkmängd 31 december 2011

Flyttnings-

Kommunen Riket

2012

Oxelösund

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 318

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

1,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 229 116

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling 653 -383

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 152 36

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 858 936

till övriga kommuner i länet 629 820

SCB 2012

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

1 511 553

från övriga kommuner i länet 1 359 517

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

77 75 76

81 78 79

Pendling 2010

79 76 78

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

57 56 56

935

78 73 75 Antal i åldern 16 år och däröver

1 956 1 179

78 74 76 Off. förv. o service 323 935 322

2 117 2 279 2 114

82 76 79 Näringsl., övr. org. 1 962 1 182

28 8 27

61 56 59 Riket, 1 000-tal 2 286

47 26

Länet Off. förv. o service 9

58 55 54

79 74 77 Näringsl., övr. org. 55 30

1 069 155 828

78 71 74 Länet, 1 000-tal 63

2 407 1 199 3 131 1 057

85 81 83 Off. förv. o service 226

Kommunen 2 633 2 268 3 286 1 885

66 63 64 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2010 Förvärvsarbetande efter sektor 2010

75 152 2 802 2 719 5 522

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 3 3 6 77

100 100 100 100 100 100

1 1 2 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 1 1 1 1

25 35 30 33 42 37

49 53 49 45 47

Eftergymnasial utbildning 18 29 23

16 15 12 14

Gymnasial utbildning 64 54 60 56

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 16 16 16 18 15

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2011

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 0 0 0 0

Samtliga partier 16 15 17 14

Vänsterpartiet 2 2 2 2

Sverigedemokraterna 0 0 1 0

Miljöpartiet de gröna 1 1 1 1

Socialdemokraterna 7 7 6 6

Folkpartiet liberalerna 1 1 1 1

Kristdemokraterna 1 0 0 0

3 4 6 3

Centerpartiet 1 0 0 1

Antal lägenheter

2006 2010

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 10 20 30 40 50 60

2007 2008 2009 2010 2011 I nybyggda småhus

I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

197 576 172 173 369 749 Källa: Arbetsförmedlingen

13 10 11

Antal 20–64 år 207 222 429 7 036 6 411 13 447

3 3 3

Därav 20–24 år 14 18 16 17 15 16

4 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 4 5 5 4 4 4

7 6 7

Öppet arbetslösa 2 2 2 5 4 4

mars 2012

20–64 år 7 8 7 9 9 9

191 868 169 917 361 785

12 9 11

Antal 20–64 år 204 224 428 6 658 6 147 12 805

3 3 3

Därav 20–24 år 12 18 15 16 14 15

4 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 4 5 4 4 4 4

7 6 7

Öppet arbetslösa 3 3 3 4 4 4

20–64 år 6 8 7 9 8 8

M Kv Tot

mars 2011

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

9 7

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

18 27 22

Totalt 55 102 17 52 20–64 år 6

60–64 år

10– 13 0 2 1 55–59 år 12 18 15

13 10

5–9 13 7 3 0 Riket

16 33 25

2–4 18 12 8 6 20–64 år 7

1 11 83 4 45 60–64 år

55–59 år 11 24 17

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2010 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2011

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Kreditinstitut och försäkringsbolag Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

012

Arbetstillfällen 2010

Näringsgren

Kommunen

0 10 20 30 40 50 60 Män Kvinnor 0 10 20 30 40 50 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 1 885 100 100 100 2 268

5

Okänd bransch 62 3 2 1 67 3 2 1

30 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 92 5 5 5 99 4 5

15 17 16

Vård och omsorg 448 24 32 28 619 27

Utbildning 241 13 17 16 349

10

Civila myndigheter och försvaret 92 5 6 7 135 6 6 7

2 1

Företagstjänster 111 6 8 10 214 9 8

1 2 2

Fastighetsverksamhet 41 2 2 1 44 2

Kreditinstitut och försäkringsbolag 8 0 1 2 24

4

Information och kommunikation 6 0 1 2 9 0 1 2

2 2

Hotell och restauranger 49 3 3 4 73 3 3

9 11 12

Transport 46 2 2 2 40 2

Handel 119 6 11 12 215

0

Byggverksamhet 10 1 1 1 12 1 1 1

9 7

Energi och miljö 18 1 0 0 13 1 1

0 1 1

Tillverkning och utvinning 541 29 8 7 354 16

Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 0 1 1 1

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2010 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 3 286 100 100 100 2 633 100

Okänd bransch 18 1 1 1 24

5

Personliga och kulturella tjänster, m.m 69 2 3 4 70 3 3 4

5 5

Vård och omsorg 65 2 6 5 86 3 6

2 5 5

Utbildning 51 2 5 5 75 3

Civila myndigheter och försvaret 33 1 4 5 62

2

Företagstjänster 72 2 9 12 148 6 9 12

1 2

Fastighetsverksamhet 66 2 2 2 49 2 2

1 3 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 4 0 1 2 18 1

Information och kommunikation 23 1 2 5 33

8

Hotell och restauranger 36 1 2 3 44 2 2 3

12 13

Transport 339 10 6 8 258 10 7

8 14 12

Handel 132 4 12 13 226 9

Byggverksamhet 134 4 14 12 216

20

Energi och miljö 129 4 2 2 77 3 2 2

3 3

Tillverkning och utvinning 2 109 64 25 20 1 236 47 25

Jordbruk, skogsbruk och fiske 6 0 3 3 11 0

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2010 – män

1

Totalt 5 171 100 100 100 4 901 100 100 100

4 4

Okänd bransch 80 2 2 1 91 2 2

14 17 16

Personliga och kulturella tjänster, m.m 161 3 4 4 169 3

Vård och omsorg 513 10 19 16 705

6

Utbildning 292 6 11 11 424 9 10 10

9 11

Civila myndigheter och försvaret 125 2 5 6 197 4 5

2 2 2

Företagstjänster 183 4 8 11 362 7

Fastighetsverksamhet 107 2 2 2 93

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 12 0 1 2 42 1 1 2

3 3

Information och kommunikation 29 1 1 4 42 1 2

6 4 5

Hotell och restauranger 85 2 3 3 117 2

Transport 385 7 4 5 298

7

Handel 251 5 11 12 441 9 12 12

1 1

Byggverksamhet 144 3 8 7 228 5 8

32 17 14

Energi och miljö 147 3 1 1 90 2

12 0 2 2

Tillverkning och utvinning 2 650 51 17 14 1 590

Jordbruk, skogsbruk och fiske 7 0 2 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2012

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2010 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker

5 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 6 # Fordonsförare

7 # Byggnads- och anläggningsarbetare 8 # Byggnadshantverkare

9 # Dataspecialister

# # Övrig kontorspersonal

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Grundskollärare

# # Drift- och verksamhetschefer

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Chefer för mindre företag och enheter

# # Sjuksköterskor

# # Städare m.fl.

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Lager- och transportassistenter

SCB 2012

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2010

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 3 124 1 797 100 100 100 63 37

35 65

Totalt 20 yrken 2 607 1 380 83 77 81 65 35

Storhushålls- och restaurangpersonal 13 24 0 1 1

62 38

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 47 6 2 0 1 89 11

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 34 21 1 1 1

17 83

Maskinförare 57 1 2 0 1 98 2

Köks- och restaurangbiträden 10 49 0 3 1

4 96

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 45 22 1 1 1 67 33

Förskollärare och fritidspedagoger 3 68 0 4 1

84 16

Grundskollärare 17 54 1 3 1 24 76

Dataspecialister 62 12 2 1 2

89 11

Övrig kontorspersonal 21 62 1 3 2 25 75

Byggnadshantverkare 75 9 2 1 2

93 7

Städare m.fl. 9 83 0 5 2 10 90

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 115 8 4 0 2

39 61

Chefer för särskilda funktioner 94 29 3 2 2 76 24

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 49 78 2 4 3

87 13

Drift- och verksamhetschefer 117 42 4 2 3 74 26

Ingenjörer och tekniker 169 26 5 1 4

92

Godshanterare och expressbud 197 15 6 1 4 93 7

81 19

Vård- och omsorgspersonal 39 436 1 24 10 8

Processoperatörer vid stål- o metallverk 1 434 335 46 19 36

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2010

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Drift- och verksamhetschefer

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Fordonsförare

Byggnads- och anläggningsarbetare Byggnadshantverkare

Dataspecialister

Övrig kontorspersonal

Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Chefer för mindre företag och enheter

Sjuksköterskor Städare m.fl.

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Chefer för särskilda funktioner Lager- och transportassistenter

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB: Adress till kommunen:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, fax 019-17 70 88 Oxelösunds kommun Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48, fax 019-17 70 88

E-post: regionalt@scb.se 613 81 OXELÖSUND

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta 0155-38000

kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2012

Skatteunderlag, kr/inv 176 054

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100 Särskilt riktade

insatser

Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,60

Kultur därav till kommun 20,59

Total skattesats 32,13

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,96 Skatteunderlag, kr/inv 166 254

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

Skatteunderlag, index 102

Infrastruktur Genomsnitt i länet

94 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 32,45

Utbildning därav till kommun

Kostnader i kronor per invånare 2010 Kommunalskatt 2012

22,28 Skatteunderlag, kr/inv 180 218 Förskola o

skolbarnsoms

Avser 20–64 år Totalt 271 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Källa: Socialstyrelsen (SoS)

25 25

med barn 46 17 16

Riket 290 231 257 utan barn 68

1 3

Länet 289 227 256 Ensamstående kvinnor

Kommunen 329 233 273 med barn 4

Riket 299 229 265 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 115 42 40

6 5

Länet 287 220 254 med barn 22 8 12

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 308 231 271 utan barn 16

Antal

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Sammanräknad förv.inkomst 2010 Ekonomiskt bistånd 2010

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp 1) 1 oktober 2011.

Källa: Skolverket Källa: SoS och Trafikanalys

40

6–12 år 0 0 0

1–5 år 8 1 3 Färdtjänsttillstånd 2010 25 46 26

Pedagogisk omsorg,

Särsk. boendeformer 1) 8 17 10 17

19 26

6–12 år 370 56 56

Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) 11 18

M Kv M Kv

Förskola, 1–5 år 493 85 83

Inskrivna barn Kommunen Riket Kommunen Riket

Antal % %

Förskoleverksamhet och Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre skolbarnomsorg 2011

Andel (%) av alla i resp. grupp

0 5 000 10 000 15 000 20 000 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

(7)

Kommunfakta 2012

Definitioner Kommentarer Källor

ARBETSMARKNAD

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. www.scb.se/AM0207

Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna, men också genom information om företagarinkomster.

Arbetstillfällen – dagbefolkningen omfattar personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Företagare redovisas uppdelade på företagare i eget AB samt övriga egenföretagare.

I sistnämnda grupp ingår företagare med enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag m.fl.

Förvärvsarbetande. Som förvärvsarbetande klassificeras de som har inkomstbringande arbete under i genomsnitt minst en timme per vecka i november månad.

Förvärvsarbetande – nattbefolkningen är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommu- nen oavsett i vilken kommun man arbetar.

Näringsgren. I arbetsmarknadsstatistiken används från och med årgång 2008 standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som är samordnad med EU:s näringsgrensstan- dard NACE rev. 2. Revideringsarbetet har medfört ett stort antal förändringar jämfört med den tidigare versionen SNI 2002.

Information om SNI 2007 finns på SCB:s hemsida www.scb.se/sni2007

Pendling. Pendlare är personer som har sin arbetsplats i en annan kommun än där de bor. Här redovisas pendling mellan kommuner i länet samt pendling till/från annat län.

Sektor. Till Näringslivet räknas Aktiebolag (ej offentligt ägda), Övriga företag (ej offentligt ägda), Statligt ägda företag och organisationer, Kommunalt ägda företag och organisationer, Övriga organisationer. Till Offentlig sektor räknas Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner.

Yrke

Källa: Yrkesregistret, SCB. www.scb.se/AM0208

Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).

ARBETSSÖKANDE

Källa:Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se

Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av Arbetsförmedlingen.

Uppgifterna hämtas kontinuerligt från Arbetsförmedlingens datalager.

I program med aktivitetsstöd ingår följande åtgärder: Start av näringsverksamhet, Arbets- praktik, Prova på-plats, Praktisk kompetensutveckling, Jobbgaranti för ungdomar, Jobb- och utvecklingsgaranti, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Arbetslivsintroduktion, Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, Fördjupad kartläggning och vägledning, Utvecklingsgarantin fas 3, Arbetsmarknadsutbildning och Förbe- redande utbildning.

Kvalitet och jämförbarhet

Från och med mars 2008 redovisas Arbetssökande enligt nedan.

(8)

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB www.scb.se/HE0110

Uppgifterna hämtas ur de taxeringsuppgifter som Skatteverket lämnar till SCB.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet.

Medelinkomsten är inkomstsumman för 20–64-åringar dividerad med antal personer i åldern 20–64 år vid årsskiftet. Noll-inkomsttagare är medräknade. Medianinkomsten är den inkomst som utgör det mittersta värdet när man sorterar alla personers inkomster i storleksordning.

KOMMUNAL EKONOMI

Källa: Offentlig ekonomi, SCB www.scb.se/OE0101

Kommunalskatt

Med skattesats (utdebitering) avses den procentuella andel av den beskattningsbara förvärvs- inkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Den totala kommunala skatte- satsen består numera, efter kyrkans skiljande från staten, enbart av skattesats till kommun och till landsting. Skatteunderlag utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara för- värvsinkomsten. Skatteunderlaget redovisas dels som kr per invånare, även kallad skattekraf- ten, dels som en andel av riksgenomsnittet.

Kostnader i kronor per invånare

Uppgifterna baseras på bokslutsstatistik som SCB årligen samlar in från kommunerna. Kostna- der för administration och kommungemensamma nyttigheter har fördelats på de olika verksam- hetsområdena. Administration som hör samman med kommunens politiska ledning och styr- ning redovisas dock under Politisk verksamhet. Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnads- begreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Se vidare om begrepp och definitioner i boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?"

REGIONAL INDELNING

Observera att några kommunändringar skett under senare år. Dessa påverkar statistiken i tabeller med tidsserier. Nykvarn bröts ut ur Södertälje 1 jan 1999. Knivsta bröts ut ur Uppsala 1 jan 2003. Heby flyttade till Uppsala län från Västmanlands län 1 januari 2007.

SOCIAL OMSORG

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Källa: Skolverket www.skolverket.se

Barnomsorg benämns numera förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och omfattar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förskoleklass är inte en del av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg utan är en egen skolform för sig och redovisas därför inte.

Från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen och an- nan lagstiftning. Statistik om pedagogisk omsorg finns från och med hösten 2009, statistik om familjedaghem finns mellan 1994 och 2008. Eftersom statistik om pedagogisk omsorg samla- des in för första gången i oktober 2009 finns inte någon tidigare jämförbar statistik.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där famljedaghem är en av flera varianter på verk- samheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslös- ningar.

Antal barn i förskola och fritidshem, samt antal barn i pedagogisk omsorg, redovisas efter ål- dersgrupperna 1–5 år samt 6–12 år.

Ekonomiskt bistånd

Källa: Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se Här redovisas bidragen efter hushållstyp.

(9)

gionala fördelningen och åldersindelningen.

Region

Arbetsförmedlingen använder sig av sökanderegistrets uppgifter om den arbetssökandes hem- kommun och arbetsförmedling vid aktuellt tillfälle. I SCB:s statistik redovisas istället de ar- betssökande i den kommun där de är folkbokförda enligt RTB vid årsskiftet för 31-mars stati- stiken och den 30 september för 31 oktober-statistiken. Personer som flyttat under januari-mars respektive oktober redovisas därför på den ort där de tidigare var folkbokförda. Inflyttare från utlandet under samma period ingår inte.

Arbetsförmedlingens statistik över arbetssökande med fördelning efter arbetsförmedling eller hemkommun omfattar således personer som kan vara folkbokförda i såväl kommunen i fråga som i någon annan kommun. På samma sätt kan arbetssökande i en viss kommun i SCB:s stati- stik vara inskrivna vid arbetsförmedlingar i andra kommuner och har annan kommun som hem- kommun i Arbetsförmedlingens register.

Ålder

Arbetsförmedlingen fördelar de arbetssökande efter uppnådd ålder vid redovisningsmånadens slut. I SCB:s tabeller gäller uppnådd ålder vid årets slut.

Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, platsförmedlings- service, 96 Arbetslösa, felregistrering av beslut, 97 Arbetslösa, avbrott/återkallande av beslut samt 98 Arbetslösa, slutförd beslutsperiod.

BEFOLKNING

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. www.scb.se/BE0101

Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och medborgarskapsbyten.

Antal födda barn per kvinna respektive man se Summerad fruktsamhet.

Invånare per kvadratkilometer och landareal. Nya, mer detaljerade, arealberäkningar har genomförts fr.o.m. 2012-01-01. Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2012. I arealuppgifterna fr.o.m. år 2012 summerar inte kommun- uppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelats. I land- arealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal m² stora.

Summerad fruktsamhet. Den summerade fruktsamheten anger det antal barn som kvinnor resp. män skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i framtiden.

Utrikes födda. Hit räknas personer som är födda utanför riket oavsett om föräldrarna är födda i eller utanför riket.

BOSTÄDER

Källa: Bostadsbyggandet, SCB. www.scb.se/BO0101 respektive www.scb.se/BO0102 I tabellen redovisas färdigställda lägenheter i nybyggda hus samt uppgifter om ombyggda lä- genheter i flerbostadshus.

Från och med Kommunfakta 2009 redovisas endast nettoförändringen av antalet lägenheter i ombyggda flerbostadshus, till skillnad från tidigare år då redovisningen avsett totala antalet lä- genheter efter ombyggnad. Med ombyggnad avses större åtgärder där lägenhetsfördelningen ändrats.

(10)

Ett nytt pensionssystem började gälla från 2003 vilket innebär att förmånerna förtidspension och sjukbidrag numera ersätts av sjuk- och aktivitetsersättning.

Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel har personer i åldrarna 19-29 år rätt till aktivitetsersättning och personer 30-64 år har rätt till sjukersättning.

Äldreomsorg

Omfattar personer 80 år och äldre.

Källa: Trafikanalys www.trafa.se

Färdtjänsttillstånd avser ett kommunalt beslut att få resa med färdtjänst (taxi eller special- fordon).

Källa: Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Med hemtjänst i ordinärt boende avses bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad. Särskilda boendeformer är benämningen för service och omvårdnad som kommunerna ska inrätta för äldre människor som behöver särskilt stöd.

UTBILDNING

Källa: Utbildningsregistret, SCB www.scb.se/UF0506

Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet.

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN.

VALRESULTAT, ALLMÄNNA VAL

Källa: Medborgarinflytande, SCB www.scb.se/ME0104

I tabellen ’Mandat i kommunfullmäktige’ redovisas de partier som är representerade i riksda- gen.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :