Se Troligt nr sidan 18 19, där finns det fler tips att hämta. Se också sidan 15, och 20.

Download (0)

Full text

(1)

Ledarhandledning till Troligt 3 2013 – tema ickevåld

Se Troligt nr 3 2013 sidan 18–19, där finns det fler tips att hämta. Se också sidan 15, 16–17 och 20.

Den här ledarhandledningen vänder sig till ungdomar. Barnen får tidningen Fredligt med det här numret av Troligt, till den finns en särskild ledarhandledning att ladda ner från www.troligt.org. Fler tidningar går också att beställa från Svenska Kyrkans Ungas kansli 018-640 640.

Det här är en workshop för att börja prata om ickevåld. Workshopen räknas ta cirka en timme, beroende på storlek på grupp. Längst ner finns ett tillägg i form av filmtips och samtalsfrågor som kan användas som en förlängning av workshopen eller för sig. Vill ni fördjupa er mer i ickevåld? Kontakta Kristna Fredsrörelsen och boka in en workshop med en utbildad ickevåldstränare. Den här ledarhandledningen har tagits fram i samarbete med Kristna Fredsrörelsen.

Introduktion – Bildövning

Förbered med flera olika bilder och foton. De kan föreställa vad som helst och gärna vara olika varandra.

Lägg upp bilderna på ett bord och låt deltagarna titta på dem en stund i tystnad. Alla ska välja en bild som representerar deras förväntningar på workshopen. Flera kan välja samma bild, därför ska de inte plocka upp bilden de valt. När alla har valt en bild får de beskriva bildvalet och varför de har valt just den bilden. Uppmuntra till frågor så att alla får utveckla sin tanke.

Är gruppen ny för varandra är det ett perfekt tillfälle att också presentera sig samtidigt som de berättar om sin bild.

Idéstorm – ickevåld

Skriv ickevåld på en whiteboard eller ett blädderblock. Be deltagarna berätta vad de kopplar till begreppet ickevåld under några minuter. Skriv upp enstaka ord på tavlan runt ordet ickevåld Kom ihåg att under en idéstorm finns det inga dåliga eller felaktiga förslag, det viktiga är att få upp gruppens samlade bild av vad ickevåld är, med så många förslag som möjligt på tavlan. Om du skriver på ett blädderblock kan du spara det till senare och se om de vill fylla på något i slutet av workshopen.

Definitioner

Det finns många definitioner av ickevåld, vilket kan upplevas som om begreppet är luddigt. Det kan vara svårt att få ett tydligt svar. Olika personer tycker att olika delar av ickevåld är viktigt. Men en viktig del, som alla ställer sig bakom är: ickevåld är något aktivt, det räcker inte att vara pacifist och sitta på sin kammare och tycka att våld är fel. Man måste också aktivt arbeta mot våld.

Ickevåldsforskaren Stellan Vinthagen menar att ickevåld innehåller antivåld och utanvåld. Det kan illustreras som en formel. Skriv upp den på tavlan och beskriv vad den innebär.

Ickevåld = Utanvåld + Antivåld

KRISTNA

FREDS

R Ö R E L S E N

(2)

Poängen är att båda dessa delar krävs för att vi skall kunna tala om ickevåld. Inget blir alltså ”ickevåld”

bara för att man inte använder våld (till exempel att vara ute och promenera). Det blir inte heller

”ickevåld” bara för att man bekämpar våld (till exempel att FN-soldater patrullerar en gräns för att bevaka ett avtal om eldupphör). Men om en grupp obeväpnade övervakare som promenerar längs gränsen försöker stoppa stridigheter, då kan de sägas utöva ickevåld. Det är just att bekämpa våld på ett sådant sätt att man själv inte använder våld som blir ”ickevåld”.

Värderingsövning – Termometern

Berätta att det finns en osynlig termometer rakt genom rummet. I ena änden är det så kallt det kan bli och i den andra så varmt det kan bli. Säg ett påstående och be deltagarna ställa sig i termometern efter hur mycket de håller med om påståendet. Håller de med står de på plus, håller de inte med står de på minus eller någonstans däremellan.

Låt eventuellt deltagarna prata sig samman med dem som står närmast. Deltagare på olika ställen av termometern får motivera varför de valt att ställa sig där. När de som vill motivera sig gjort det, får deltagarna höra nästa påstående.

Det är viktigt att poängtera att det inte finns några rätt eller fel utan att det handlar om att skapa ett samtal. Därför är det också viktigt att inte ställa påståenden som har rätt eller fel. Det man tycker under övningen är ingenting som man måste stå för efter övningen, och man får byta plats under övningens gång.

Här är några förslag på påståenden:

- Våld är alltid fel.

- Mänskligheten kan lära sig att hantera konflikter utan våld.

- Jesus skulle aldrig ha tagit till våld.

- Det är en fredshandling att sabotera ett vapen.

- Det är en våldshandling att stå passiv när vi ser människor lida i andra länder.

- Man kan aldrig uppnå något positivt med våld.

- Orättvisa ska bekämpas med alla medel.

Statyer - Gestaltningsövning

Dela in deltagarna i grupper om cirka fyra personer. Varje grupp ska göra en staty som gestaltar en orättvis eller våldsam situation. Alla deltagarna ska vara med och de ska vara helt stilla och får inte använda ljud, men gärna rekvisita eller något annat som finns nära till hands. De får kort tid på sig för att inte fastna i prestation. Sedan ska alla grupper visa sin staty för de andra och de ska komma på en förändring i statyn som gör att orättvisan eller våldet bryts.

Exempelvis flytta en arm så att den ger något och inte slår. Försök att komma på så enkla och små förändringar som möjligt. Prova flera idéer om det finns.

Tänk på att bejaka alla idéer och låt även det som verkar mindre bra testas. Detta för att inte hämma deltagarnas idéer.

Samtala gärna efteråt om hur övningen kändes. Vad var lätt eller svårt? Hur kändes det att visa upp sin staty? Hur kändes det när den blev förändrad?

(3)

Gene Sharps 198 metoder

Gene Sharp är en av vår tids mest inflytelserika ickevåldsförespråkare och världsledande expert på ickevåldsstrategi och revolution. Han har listat 198 ickevåldsmetoder och kategoriserat dem i tre kategorier; Protest och övertalning, ickesamarbete och ingripande. Skriv upp dessa tre kategorier som överskrift i tre kolumner på ett blädderblock eller whiteboard. Dela upp deltagarna i grupper om 3- 4 personer. Varje grupp får papperslappar med några av Gene Sharps 198 metoder.

I slutet av den här ledarhandledningen hittar du förslag på några av Sharps metoder som du kan använda dig av i övningen. Skriv ut och klipp ut metoderna, skriv ut en extra för dig själv som facit.

Grupperna ska sedan diskutera i vilken kategori de tror att varje metod hör och tejpa upp den i motsvarande kolumn.

Efter att alla lappar har satts upp går ni igenom alla metoderna i helgrupp och rättar där de hamnade i fel kolumn (enligt Sharp).

Avsluta med att berätta: för att göra en ickevåldskampanj och för att skapa förändring ska man försöka använda sig av metoder från alla tre kategorierna. Stryk under att dessa är bara några få av alla Sharps metoder. Egentligen är det bara din egen fantasi som sätter gränser, det kan finnas hur många metoder som helst.

Avslutning

Om du har kvar den inledande idéstormen kan du ta fram den än en gång. Är det något de vill lägga till?

Är det något de vill ändra?

Avsluta sedan med bildövningen. Den här gången ska deltagarna välja en bild utifrån något de tar med sig från workshopen. Gå en runda där alla deltagare får visa sin bild och berätta varför de valde just den.

Tillägg - Filmtips:

How to start a revolution, 85 min

Det här är en dokumentär om världens ledande expert på ickevåldsrevolution, Gene Sharp. Om hur han har inspirerat uppror i Serbien, Ukraina, Egypten och Syrien och om hur hans arbete har spridit sig över hela världen i en ostoppbar våg av djupgående demokratisk förändring. How to start a revolution är berättelsen om kraften i människor att förändra sin värld, den moderna revolutionen och mannen bakom det hela.

Samtalsfrågor, 20 min

- Vad inspirerade dig i filmen?

- Har du lärt dig någonting nytt?

- Enligt Gene Sharp är ickevåld det strategiska valet och har väldigt lite med livsstil eller ideologi att göra. Finns det för eller nackdelar med det tror du? Håller du med Sharp?

- När filmen gjordes visste de inte vad vi vet idag om händelserna i Egypten och Syrien. Tror du att händelseutvecklingen påverkar synen på ickevåld. Hur påverkar det din syn på ickevåld?

Se också film- och lästipsen i Troligt på sidan 19.

/Författare: Stina Karbing, Kristna Fredsrörelsen

(4)

Andaktsförslag

Sång: Spela Ane Bruns låt One

Allt börjar med en. Kriget kommer från en person, liksom freden. Det krävs en persons ondska, precis som det krävs en persons kärlek. Kärleken är större än ondskan. Så länge vi bärs av kärleken kan vi inte förlora. Bärs av kärlek!

Bibeltext: Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lukas 11:5-10

Bön:

Herre gör oss tröttsamt envisa.

Gör oss var och en så tjatiga att människor gör som vi vill fast de inte vill.

Kärlek och fred hör ihop.

Vi måste älska de människor vi vill hålla fred med, inte bara freden utan också människorna,

inte bara ena sidan i en konflikt, utan båda.

Ge oss den kärleken.

Amen

GUD, hjälp oss leva, i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera.

Hjälp oss leva med tillit och öppenhet, trots att vi är skrämda av terrorns kraft.

Hjälp oss leva i kärlek och barmhärtighet, trots hatets ofrånkomliga närvaro både i vår värld och i våra egna liv.

Hjälp oss leva i medkänsla med alla som drabbas av människors ondska och livets oförklarliga mörker.

Gud, hjälp oss leva Amen

Bön av förre ärkebiskopen KG Hammar

Sång: Sjung Cornelis Vreeswijks I natt jag drömde eller Våga vara av Per Harling I arbetet för det goda och för freden behöver vi all hjälp vi kan få.

Läs Välsignelsen

(5)

Protest och Ickesamarbete Ingripande övertalning

Flyers Konsument- Fasta

bojkott

Artiklar Strejk Sit-in

(ockupera yta sittandes)

Slogans Bojkott av sport- Ickevåldslig

evenemang ockupation

Symboler Vägra motta Blockad

statliga medel

Bön Vägra sälja sin mark Överbelasta

administrativa system

Komiska bilder Embargo Civil olydnad

Parader Maskning Alternativa

(Slowdowns) marknader

Protestmöten Tystnad Hungerstrejk

Namninsamling

Figure

Updating...

References

Related subjects :