8000BTU LUFTKONDITIONERING KYLA & VÄRME Modell PMINISW8W / PMINISW8C

24  Download (0)

Full text

(1)

8000BTU LUFTKONDITIONERING KYLA & VÄRME

Modell PMINISW8W / PMINISW8C

(2)

INNEHÅLL

Titel Sida

A. Specifikation 3

B. Före användning 4

C. Viktiga säkerhetsföreskrifter 4, 5

D. Produktbeskrivning 6, 7

E. Instruktioner för väggmontering 8-12

F. Monteringsanvisning för mobil enhet (endast

tillgänglig i combiutförande) 13, 14

G. Driftsinstruktioner 15-19

H. Instruktioner för fjärrkontrollen 20, 21

I. Underhåll 22

J. Felsökning 23

K. Service & garanti 24

(3)

A. SPECIFIKATION

Modell PMINISW8W

PMINISW8C

Kapacitet(W) Kyl Kapacitet 2300

Värme Kapacitet 2400

Effekt Kyla 920

Värme 960

Avfuktningskapacitet (L/dag) 25

Luftgenomströmning (m3/h) 320

Uttag 220-240V ~ /50Hz

Ljudnivå (dB) 50

Kylmedia (g) R407C/400g

Nettovikt (KG) (ej inkluderat tillbehör) 32

Maskin (mm) 465*765*235

Dimension

(H*B*D) Låda (mm) 536*930*315

Notera:

1. Kylningskapacitet mäts vid omgivande temperatur DB 27OC,WB 19OC 2. Värmekapacitet mäts vid omgivande temperatur DB 20 OC, WB 15 OC

(4)

B. FÖRE ANVÄNDNING

Denna maskin får endast användas inomhus, inte utomhus. Ställ inte

luftkonditioneringen på sådana platser där möbler etc. kan blockera luftflödet. Håll alltid filtret rent. Se till att inte slangen är veckad eller tilltäppt.

Följande råd och instruktioner bör följas noggrant:

1. Maskinen måste alltid användas stående, då det innehåller kylmedia.

2. Efter att du packat upp maskinen så låt den stå upprätt så att kompressoroljan får rinna tillbaka i kompressorn, vänta i 3 timmar innan du slår på maskinen.

C. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Transportera och förvara maskinen upprätt vid alla tillfällen. Låt den stå I minst 3 timmar innan användning.

2. Ställ alltid maskinen på ett jämnt underlag.

3. Ett öppet fönster eller ett hål I väggen är nödvändigt för att avleda varm luft som maskinen avger.

4. Säkerställ att maskinen kopplas till ett jordat eluttag.

5. Maskinen kyler när rumstemperaturen är mellan 16°C~32°C beroende på termostatinstallationerna.

6. Använd INTE maskinen till annat än vad som beskrivs i denna manual.

7. Luta/tippa INTE maskinen.

8. Täck INTE maskinens utblås- eller insugsvägar.

9. Din luftkonditionering har designats för att användas I hemmet, på kontoret och liknande miljöer. Den ska inte användas i andra ändamål.

10. Denna apparat får endast användas inomhus.

11. Drag aldrig ur sladden när maskinen är igång, detta kan förstöra de elektroniska kretsarna.

12. Får INTE användas i fuktiga utrymmen, som badrum eller tvättstugor för att undvika risken för strömstötar.

13. Du får INTE böja eller förstöra hetluftsslangen.

14. Du får INTE sitta på maskinen eller ställa saker på den.

15. Handskas INTE med apparaten när du har fuktiga eller blöta händer.

16. Låt INTE kemikalier komma i kontakt med maskinen.

17. Använd INTE apparaten i närvaro av lättantändliga vätskor eller sådant som alkohol, insektsmedel, bensin etc.

18. Använd INTE strömsladden för att sätta på/stänga av maskinen. Använd alltid den avsett panelen/fjärrkontrollen.

19. Stäng alltid av maskinen när den inte används och drag ut sladden ur

(5)

21. Undvik att använda förgrenarkablar, flergrenade uttag eller liknande

förlängare/ledare. Om en måste användas, försäkra dig om att den håller alla säkerhetsföreskrifter som gäller.

22. Drag inte i strömsladden. Lägg den inte heller vid en värmekälla. Drag alltid ut sladden helt för att undvika överhettning. Om strömsladden blir skadad, måste en serviceagent eller liknande ersätta den för att undvika fara.

23. Filtret måste alltid vara i, och när det ska tas bort för rengöring, se till att maskinen är avstängd och att strömsladden är utdragen ur väggen.

24. Använd INTE maskinen om strömsladden är trasig, maskinen har krånglat, tappats eller förstörts

25. Ha god översikt på barn och husdjur när maskinen är igång.

26. Använd endast maskinen upprättstående och på platt mark.

27. Ha alltid maskinen minst 50cm från något objekt så som väggar, möbler etc.

Var vänlig och läs och spara dessa

instruktioner för framtida användning

(6)

D. PRODUKTBESKRIVNING

1. Luft utblås 8. Kopplingskontroll

2. VFD display 9. Hål för hjulstativet 3. Fjärrkontrollshållare 10. Hål för hjulstativet

(Endast på den mobila versionen)

4. Kontrollpanel 11. Luftutblås

5. Handtag 12. Luftinsug

6. Filter 13. Dräneringshål

7. Upphängningshål (för väggmonterade modellen)

14. Hål för hjulstativet (Endast på den mobila versionen)

Standardtillbehör

A1. Fjärrkontroll

A2. Manuellt justerbar fläktvinge

(Förinstallerad)

A3. Bruksanvisning A4. Dräneringsslang A5. Gummiplugg

** Batterier är inte inkluderade

(7)

Väggfästningskit:

W1. Väggfäste -1st W2. Rörfläns -1st

W3. Luftinsugsrör (dia.120mm) -1st W4. Galler för hålet på utsidan -2st W5. Utblåsrör (dia.130mm) -1st W6. Mall för håltagning -1st W7. Kondensvattenslang -1st W8. Skruvsats ST4*10 -10st

ST5*40 – 8st

Nylonfästen 8st

W9. Packning -2st

Mobilt kit (tillval):

P1. Hjulstativ -2st P2. Metallgrill -1st P3. Galler -1st

P4. Koppling till utblåsslang -1st P5. Utblåsslang -1st

P6. Adapter till fönster panelen -1st P7. Ställbar fönsterpanel -1st P8. Vingmuttrar M5*12 -2st

M4*10 -2st

P9. Skruvar ST4*10 -6st P10. Isolerad hylsa -1st

(8)

E. VÄGGFÄSTNINGSINSTRUKTIONER

1. Positionera AC:n

z För att få ut så bra effekt som möjligt av din AC så är det viktigt att den hänger rätt. Vänligen följ instruktionerna nedan för att undvika problem:

z AC:n ska fästas så att utblåset från maskinen har minst 2m fri yta ut ifrån ytterväggen.

z Enheten måste fästas som på bilden, med utrymme ovanför, under och vid sidorna.

z Väggen som maskinen hänger på måste vara stabil nog för att kunna hålla uppe maskinen.

Glöm inte att kolla väggarna så att det inte finns några rördragningar etc. i väggen som kan försvåra monteringen.

(9)

2. Mall

Fäst mallen på väggen där den skall sitta.

z Borra inga hål I fasaden förrän du är 100% säker på att det inte finns några förhinder runt området där du skall borra, t.ex. vattenrör, och el m.m.

Använd vatten pass för att försäkra dig om att maskinen hänger plant.

z Fullfölj installationsanvisningen och måtten till punkt.

(10)

3. Håltagning

INSUG- OCH UTBLÅSHÅL z Borrning ska göras med

lämpliga verktyg. (diamantborr eller liknande)

z Fäst mallen på väggen och kontrollera noga att den hänger rakt.

z Förborra grunda hål för att markera hålets mitt. Använd sedan håltagningscirkeln med en diameter på 135mm för att borra hålet för insugen och utblåset.

z Vi rekommenderar att hålet slutar neråt mellan 3-5 grader för att förhindra att vatten rinner tillbaka in emot innerväggen.

Dränering

Kondensen som maskinen producerar måste kunna avledas för att maskinen ska fungera som den ska. Borra därför ett hål som mäter 30mm i diameter på platsen som visas på mallen. Det är viktigt att även detta hål sluttar så att vattnet kan rinna nu.

3. Montera väggfästet z Borra de 6 hål enligt

mallen som ska hålla uppe väggfästet.

z Kontrollera väggen så att den är kraftig nog för att hålla uppe enheten.

Behöver du hjälpanordningar så var noga med att du väljer rätt dimensioner och längder. Fråga din lokala bygghandel om du är osäker.

(11)

4. Installation av ventilationsrör

z Efter att du har borrat hålen ska rören placeras in dem.

z Använd ST4*10 skruvarna för att fästa W2

z Röret med en diameter på 130mm (utblåset) ska sättas i det högra hålet.

Längden på röret ska matcha tjockleken på väggen.

z Fäst röret med 2st M4 skruvar. Gör sedan på samma vis med det vänstra röret och använd då röret som har en diameter på 120mm.

z Täta sedan runt rören så att inte fukt eller luft kan tränga in.

z Gör samma sak med dräneringsröret.

5. Tag bort skruvarna på filtret Tag bort de två skruvarna innan du fäster maskinen på väggfästet.

GLÖM INTE ATT TA BORT GUMMIPLUGGEN

(12)

6. Häng upp maskinen på väggfästet

Efter att du kontrollerat att väggfästet sitter fast ordentligt, se också till att du har framdragen el samt att dräneringsmöjligheter är gjorda. Luta maskinen lite mot dig för att underlätta upphängningen på väggfästet. Fäst sedan

dräneringsslangen i maskinen.

AC:n kan nu tryckas upp mot väggen. Kontrollera nu att maskinen hänger på plats och att det inte är några glipor mellan väggen och maskinen.

(13)

F. MONTERINGSANVISNING FÖR MOBILA ENHETEN (endast tillgänglig på combiversionen)

Om du köpt combiversionen, så kommer alla tillbehör att medfölja.

1) Hjulkit

z 2st hjulskenor

z Lyft upp maskinen försiktigt VÄND DEN INTE UPP OCH NER!!

z Fäst skenorna i maskinens fyrkantiga hål, enligt bilden.

z Skruva fast skenorna i maskin med hjälp av vingmuttrarna. (M4*10)

2) Fönsterkit

Notera: Detta fönsterkit passar de flesta standardfönster som har vertikal eller horisontell öppning. Det kan dock bli nödvändigt att improvisera denna lösning något, då det inte passar alla fönster typer. Referera till följande mått:

t i k r e d il s w o d n i W

m: u m i n

mi 72cm

t i k r e d i l s w o d n i W

m c 2 7 : m u m i n i m

: m u m i x a

m 140cm

(14)

3) Rör och grill

z Fäst grillen (P2) så att den täcker det högra hålet på maskinens baksida.

z Fäst gallret (P3) så att det skyddar det vänstra hålet.

z Tag bort slangen, adeptern till fönsterkittet samt fönsterkittet.

z För att fästa flexslangen, sätt i kopplingen på slangen och fäst sedan kopplingen på det nyss ditsatta gallret. Vrid på det medurs.

z Vrid på fönsterkitsadeptern medurs.

z Sätt sedan i fönsterkitsadeptern i fönsterkittet.

4) Filterskruvar

Vänligen fäst filterskruvarna om de tagits bort vid vägghängning. Ha dem alltid fästa om maskinen används som portabel AC. Tag endast bort den när det ska rengöras.

GLÖM EJ ATT TA BORT GUMMIPLUGGARNA

(15)

G. DRIFTKONTROLLSINSTRUKTIONER

KONTROLL PANEL

DISPLAY PANEL

Kontrollpanelens funktioner.

1) On/Off

Stoppar och startar maskinen 2) Mode

Tryck på mode knappen antal gånger för:

Auto Mode ·

(16)

3) Fläkt hastighets kontroll Välj fläkthastighet för:

Auto / Hög / Medium / Låg

Fläkthastighets inställning är synlig på displayen.

4) Temperatur

För att ställa in temperaturen trycker man på “UPP” eller “NER” knappen på antingen kyl läge, värmepumpsläge eller autoläge. Inställningen syns på displayen. Efter 5 sekunder visas den aktuella temperaturen i rummet.

5) TIMER

Tryck på “TIMER” knappen tills displayen visar en blinkande “ ” för att ställa in när maskinen ska stängas av.

Tryck på “TIMER” knappen och displayen visar en blinkande “ ” för att ställa in när maskinen ska starta.

Tryck på antingen “UPP” eller “NER” knappen för att ställa in klockan för önskad avstängningstid. Timern kan ställas in 1-24 timmar framöver.

Det kommer att blinka i 3 sekunder när man aktiverat timern.

Tryck på TIMER knappen igen för att ta bort inställningarna.

(17)

DRIFT OM DU ANVÄNDER KONTROLLPANELEN 1) Kylning

a) Om du använder den som mobil AC, se till att utblåsslangen är ordentligt fastsatt.

b) Sätt i kontakten.

c) Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen på kontrollpanelen.

d) Tryck på MODE knappen till dess att “ ” lyser på displayen.

e) Tryck på UP eller DOWN… till dess att önskad rumstemperatur visas på panelen. Du kan välja temperatur mellan 16 oC-31oC.

f) Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN knappen.

NOTERA: Ställ in maskinen på högsta fläktläge och lägsta temperatur för att göra maskinen så effektiv som bara går. Ju kortare utblåsslangen är ju mer effektiv blir maskinen. FÖRLÄNG ALDRIG UTBLÅSSLANGEN DÅ DETTA FÖRSÄMRAR MASKINENS KAPACITET BETYDLIGT. Undvik också att maskinen står i direkt solljus. Se också till att ev. hål runt avledningsslangen tätas.

2) Avfuktningsläge

a) Om du använder den som mobil AC, se till att utblåsslangen är ordentligt fastsatt.

b) Sätt i kontakten.

c) Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen på kontrollpanelen.

d) Tryck på MODE knappen till dess att “ ” lyser på displayen.

(18)

3) Fläktläge

a) Sätt i kontakten.

b) Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen på kontrollpanelen.

c) Tryck på MODE knappen till dess att “ ” lyser på displayen.

d) Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN knappen.

NOTERA: Du behöver inte ha i utblåsslangen när du kör i fläktläge.

4) Värmefläktsläge a) Sätt i kontakten.

b) Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen på kontrollpanelen.

c) Tryck på MODE knappen till dess att “ “ lyser på displayen.

d) Tryck på UP eller DOWN… till dess att önskad rumstemperatur visas på panelen. Du kan välja temperatur mellan 16 oC-31oC.

e) Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN knappen. Vi rekommenderar att använda låg fläkthastighet.

NOTERA: När du aktiverar maskinen i värmeläge, så kommer maskinen att stänga av sig i 3-5 minuter innan den startar i värmeläge.

När du använder denna AC i portabelt läge och som värmepump, se då till att utblåsröret är utdraget till sin fulla längd.

5) Autoläge.

a) Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen på kontrollpanelen.

b) Tryck på MODE knappen till dess att “ ” lyser på displayen.

c) Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN knappen.

Under AUTO mode, så fungerar maskinen som värmepump när

rumstemperaturen är under 20oC. Den går i avfuktarläge mellan 20oC och

(19)

6) Sleep läge ( Detta läge kan endast användas med hjälp av fjärrkontrollen)

a) AC:n är igång

b) Tryck på SLEEP knappen, och “ ” indikatorn dyker upp på displayen.

c) Fläkten går ner på lägsta hastighet.

d) I kylläge; Under de två första timmarna så kommer temperaturen att höjas med 1oC per timma. Efter det så kommer maskinen att hålla en 2oC högre temperatur än vad som först var inställt. Så kommer den att göra under 6 timmar. Sedan kommer den att återgå till det

ursprungliga värdet och då sänka rumstemperaturen med 2oC igen.

e) I värmepumpsläge; så kommer temperaturen att sänkas med 1oC per timma. Efter det så kommer maskinen att hålla en 2oC lägre

temperatur än vad som först var inställt. Så kommer den att göra under 6 timmar. Sedan kommer den att återgå till det ursprungliga värdet och då höja rumstemperaturen med 2oC igen

g) I avfuktarläge, så kommer temperaturen att vara oförändrad.

NOTERA!

I väldigt låga temperaturer och hög luftfuktighet så kommer maskinen att kondensera vatten snabbare än vanligt. Då kommer symbolen ‘ ‘ visas I kontroll panelen. Då kommer man få tömma maskinen på vatten, det sitter en dräneringsplugg som man tar bort. Tänk på att ha en behållare på minst 1,5 liter.

Efter tömning vänligen sätt tillbaka dräneringspluggen igen och starta om maskinen.

(20)

H. MANUAL FÖR FJÄRRKONTROLLEN

1. Tag bort batteri luckan bak på fjärrkontrollen.

2. Sätt in två AAA batterier (Batterier ingår).

3. Sätt in kontakten i uttaget

4. Rikta alltid signalen mot maskinen vid användning.

5. Titta så att inga hinder finns i vägen för signalen.

6. Signalen når runt 8 meter.

7. När batterierna är slut är det bara att byta ut dem.

EN ÄNDRING AV INSTÄLLNINGEN MARKERAS OFTA MED ETT PIP.

8. Hantera kontrollen varsamt

9. Placera inte kontrollen I direkt solljus gäller även andra varma källor.

10. Använd ej gamla eller uppladdningsbara batterier.

11. Vid batteri byte så byter man båda batterierna samtidigt.

VIKTIGT: När batteriernas livstid är slut slang dem I en återvinningsstation för batterier och inte i soporna.

Inställningar för klockan

1. Öppna batteriluckan och tryck på Clock knappen med en penna.

2. Tryck på H/ eller MIN knappen för att justera tiden.

3. Tryck på klockknappen igen och sätt tillbaka batteri skyddet.

4. Displayen kommer att visa korrekt tid 5. Klockinställningar: HR (Timmar) och

MIN

För att ställa in timmar, tryck på HR-knappen en gång så kommer den lägga på en timma. Sedan kan du ändra mellan PM (eftermiddag) eller AM (morgon).

För att ställa in minuter, tryck på MIN-knappen en gång så kommer den lägga på en minut.

(21)

FJÄRRKONTROLLSFUNKTIONER 1. ON/OFF –Startar eller

stänger av maskinen.

2. ▲WARM - Justera till önskad uppvärmd temperatur.

3. ▼COOL – Justera till önskad kyld

temperatur.

4. MODE – Välj funktion:

Auto läge, Kylningsläge, Avfuktarläge, Fläktläge och Värmepumpsläge.

5. FAN – Välj

fläkthastighet: Auto, Hög, Medium och låg

6. SLEEP–Ställ in maskinen för SLEEP läge

7. SWING – För att starta oscilleringen på fläktvingarna, tryck en gång på SWING knappen. För att stanna fläktvingen, tryck på SWING igen. Det horisontella läget kan ställas in manuellt.

8. TIME ON – För att programmera timern, tryck på TIME ON knappen till dess att , lyser på displayen.

9. TIME OFF – Tryck på TIMER OFF knappen så kommer displayen visa en blinkande -ikon.

10. HR–Ändrar timinställningen 11. MIN–Ändrar minutinställningen.

NOTERA: ALLA DESSA INSTÄLLNINGAR KAN AVLÄSAS PÅ FJÄRRKONTROLLEN

(22)

I. UNDERHÅLL

Vid rengöring ska maskinen vara avstängd och strömsladden utdragen ur väggen.

1) Rengöring eller byte av filter

Om filtret är blockerat med damm, så kommer luftgenomströmningen att reduceras. Det kan rekommenderas att filtret rengörs var 14:e dag.

a) Drag upp filtret ur filterfacket på maskinens baksida.

**För en portable enhet, lossa de två skruvarna först och sedan tag bort filtret.

b) Använd en dammsugare eller slå försiktigt filtret mot något hårt för att avlägsna löst damm eller smuts. Skölj sedan under rinnande vatten (inte varmare än 40°C). Torka filtret noga innan du sätter tillbaka det i maskinen. Använd aldrig maskinen utan att filtret är installerat

ordentligt.

c) När filtret har torkat, sätt tillbaka det i filterfacket.

d) Om filtret är trasigt eller obrukbart på annat sätt, vänligen beställ ett nytt av din lokala återförsäljare.

2) Chassi

a. Chassiet kan missfärgas om det står för länge i direkt solljus.

b. Använd en fuktig trasa eller svamp för att rengöra maskinen. Använd aldrig aggressiva kemikalier, bensin, blekningsmedel,

kemikaliebehandlade textilier eller andra lösningsmedel.

3) Vinterförvaring

a. Dränera eventuellt vatten från maskinen och sedan slå på fläktläget i

(23)

J. FELSÖKNING

Kontrollera följande saker innan du lämnar in maskinen på service:

PROBLEM ORSAK LÖSNING Enheten fungerar ej Elförsörjningsfel:

1. Är kontakten i?

2. Trasig kontakt eller nätuttag?

3. Säkringen gått?

1. Tryck i kontakten ordentligt 2. Byt ut den trasiga delen 3. Byt säkring

Maskinen stänger av sig automatiskt

1. Timern är igång eller så är rumstemperaturen lägre än den inställda.

2. Vattentanken är full

Stäng av timern och ändra önskad rumstemperatur.

I kylläge så kommer det inte ut någon kalluft.

1. Rumstemperaturen lägre än den inställda.

2. Det är isbildning på förångaren.

1. Det är helt normalt.

2. Maskinen avfrostar och kommer att fungera normalt så snart avfrostningen är

avslutad.

Fjärrkontrollen fungerar inte

1. Batterierna är slut 2. Batterierna är felaktigt instoppade.

1. Byt batterier.

2. Sätt i batterierna på rätt sätt Maskinen fungerar inte på

3 minuter efter det att den startats.

Säkerhetsinställning på maskinen.

Vänta de 3 minuterarna och sedan startar maskinen.

Fel kod “E2” i displayen Fel på inomhussensorn. Byt sensor Fel kod “E3” i displayen Skyddande av kylläge

Fel kod “E4” i displayen Fel på kylslingssensorn Byt sensor Fel kod “E5” i displayen Fel på over fläktmotorn

Fel kod “E6” i displayen Systemfel Kontrollera om maskinen läcker köldmedium.

Fel kod “E7” I displayen Överhettningsskydd i värme läge

Felkoder är endast information. Kontakta din lokala återförsäljare för serviceåtgärder.

(24)

Svensk distributör: TES Scandinavia AB K. SERVICE & GARANTI

Använd aldrig maskinen med en trasig elsladd eller –hane, efter att maskinen inte går som den ska, om den tappats eller om den skadats på något annat sätt.

Var vänlig och skriv upp modellnummer och produktnamn (detta finns på maskinens baksida), produktens inköpsdatum, samt att du sparar ditt kvitto som bevis på att du köpt produkten hos en återförsäljare.

För att försäkra dig om att produktens garanti gäller, ska maskinen returneras komplett, med inköpskvitto, till din återförsäljare.

Denna produkt har tillverkats under EEC Direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC.

Elektronikskräp får inte slängas ihop med hushållsavfall. För miljöns skull, släng det på din närmaste återvinningsstation. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för att få återvinningsinstruktioner.

ETT (1) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Spara denna garantiinformation

EHS (International) Ltd. Garanterar att denna produkt är fri från fel beträffande komponent eller sammansättning över en period av (1) år.

Om denna maskin skulle användas under former mot vad som

rekommenderas, eller att den används i något annat än standardnät (230V), eller om försök görs att utföra service eller förändringar av maskinen

kommer att resultera i att denna garanti OGILTIGFÖRKLARAS. Produkten du köper kan skilja sig lite från vad som illustrerats i denna manual. Denna garanti är ett tillägg, och påverkar inte, dina rättigheter som konsument.

Om du skulle ha problem med denna produkt, kontakta TES Scandinavia AB: +46 (0)31 - 761 36 10.

Figure

Updating...

References

Related subjects :