Nordamerika s virkesmarknad förändringarnas vindar blåser

Full text

(1)

Wood Resources International

Nordamerika´s virkesmarknad – förändringarnas vindar blåser

Virkesforum 2015

“Framtid och förnyelse”

Stockholm, 2 september 2015

Håkan Ekström

Wood Resources International, LLC

(2)

Wood Resources International

Wood Resources International LLC

Forest industry consulting services

WRI serves the forest sector and forest organizations worldwide. Clients include international forest companies, energy companies, pension funds, TIMO’s, the World Bank, AF&PA, FAO, EU, WWF, ITTO and IIED.

WRI, established 1987, specializes in supply/demand analysis of forest resources, forest products trade trends, forest industry developments and wood price outlook.

The company has conducted consulting work in over 25 countries on six continents.

Subscription services

Wood Resource Quarterly: a market report, with subscribers in over 30 countries, tracks global wood markets including prices of pulpwood and sawlogs in 23 regions around the world.

North American Wood Fiber Review: a quarterly report established in the 1980’s follows sawlog, pulpwood, lumber and biomass markets in all major regions in

Canada and the US.

(3)

Wood Resources International

• Ökad efterfrågan av trävaror i USA

• Högre priser på sågtimmer och sågat virke

• Konsolidering och expansion av sågverks- kapacitet i USA

• Minskad nettoexport av trävaror från Nordamerika

Virkesmarknaden 2016-17

(4)

Wood Resources International

Nordamerika´s virkesmarknad

-

Husmarknaden i USA på uppåtgående - Döende skogar i British Columbia

- Avverkningsbegränsningar i Quebec

- Ökad export av sågtimmer och trävaror till Asien

- Sjunkande priser för sågtimmer

(5)

Wood Resources International

Antalet husstarter i USA 2001 – 2017p

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

miljoner

Källor: US Census Bureau, NAHB & WRI

(6)

Wood Resources International

Trävaruprisindex i USA

0 50 100 150 200 250 300

US$/m3

Källa: Random Lengths

(7)

Wood Resources International

Produktion av trävaror i Nordamerika 2005 - 2015

0 2 4 6 8 10

miljoner m3 USA, väst

USA. syd Kanada, väst Kanada, öst

Källor: StatCan, WWPA and SFPA

(8)

Wood Resources International

Råvarumarknad - USA´s sydstater

- Begränsad export av timmer och trävaror - Låga stabila råvarukostnader

- Effektiv och transparent råvarumarknad - Majoritet av skogsmarken privatägd

- Stor andel klentimmer från avverkningar

(9)

Wood Resources International

Råvarumarknad - Nordvästra USA

- Höga skogsmarkspriser

- Betydande exportör av sågtimmer

- Aktiv och fluktuerande timmermarknad - Hög andel sågtimmer från avverkningar - Diversifierad marknad för sågerken

(10)

Wood Resources International

Rundvedsexportens andel av

avverkningsvolymen i nordvästra USA

Källa: WRI databas

0 5 10 15 20 25

Procent

(11)

Wood Resources International

Råvarumarknad – Västra Kanada

- Hög andel statligt ägd skogsmark

- En majoritet av skogsprodukterna exporteras - Liten andel av avverkat timmer exporteras - Minskande avverkningsvolymer

- Diversifierad export marknad för sågverken

(12)

Wood Resources International

Mountain Pine Beetle utbredning

(13)

Wood Resources International

• 1999 6 miljoner m3 (320,000 ha)

• 2008 620 miljoner m3 (14,5 miljoner ha)

• 2012 725 miljoner m3 (18 miljoner ha)

• 2017p 755 miljoner m3 (nu också i Alberta)

British Columbia – Mountain Pine Beetle

Några fakta

(14)

Wood Resources International

Avverkningsvolymer i British Columbia

0 20 40 60 80 100

miljoner m3

Källor: BC Ministry of Forests & WRI

(15)

Wood Resources International

Råvarumarknad – Östra Kanada

- Minskade avverkningsnivåer

- Lägre kapacitet av massa och papper - Höga timmer- och fiberkostnader

- Hög andel statliga skogar

- Begränsad öppen marknad för timmer och träfiber

(16)

Wood Resources International

Alternativ för ökade trävaruvolymer för att möta framtida efterfrågan i USA

- Ökad inhemsk produktion - Minskad export från USA

- Ökad import från Europa och Stillahavsområdet - Ändrad destination för trävaror från BC

(17)

Wood Resources International

USA import av sågat virke

0 10 20 30 40 50 60 70

miljoner m3

Kanada Övriga Totalt

Källor: WWPA, StatCan & SFPA

(18)

Wood Resources International

USA´s import av sågat virke

Exkluderar Kanada

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1000 m3

Chile

Nya Zeeland Brasilien Sverige Tyskland

Källa: Tullstatistik

(19)

Wood Resources International

Export av sågat virke från USA

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

miljoner m3

Kanada Kina/Japan Mexico Övriga

Källa: USA´s tullstatistik

(20)

Wood Resources International

Export av sågat virke från BC

0 5 10 15 20 25 30 35

miljoner m3

USA Asien

Källa: BC tullstatistik

(21)

Wood Resources International

Sågtimmerpriser 1995-2kv/15

Globalt, Nordamerika & Norden

Källa: Wood Resource Quarterly 0

20 40 60 80 100 120

US$ per m3

Globalt (GSPI) Nordamerika Norden

(22)

Wood Resources International

• Ökad efterfrågan av trävaror i USA.

• Minskad export av sågtimmer till Asien.

• Konsolidering och expansion av sågverks- kapacitet i sydstaterna.

• Minskad nettoexport av trävaror från Nord- amerika.

• Ökade råvarupriser för sågverk.

Virkesmarknaden 2016-17

(23)

Wood Resources International

• Globala sågtimmerkostnader (60-70%)

• Flispriser

• Valutaförhållanden

• Transportkostnader (energipriser)

• Alternativa marknader (lokala/internationellt)

• Tillgång av skogsråvara

Vad kommer att styra flödet av trävaror i

Nordamerika - några faktorer

(24)

Wood Resources International

Håkan Ekström

Wood Resources International LLC Seattle, USA

www.woodprices.com

Frågor?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :