LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 25, år Sjunkande svenska spotpriser men systempriset upp

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

Vecka 25, år 2014

Sjunkande svenska spotpriser men systempriset upp

Spotpriserna i Sverige fortsatte sjunka under veckan som gick.

Fortsatta begränsningar mellan Norge och Sverige tillsammans med höga tillrinningar i Norge gjorde att priserna i Sverige var högre än systempris. Skillnaderna mellan de nordliga prisområdena, SE1 och SE2, och de i söder, SE3 och SE4, kvarstod och var en dryg euro Veckan präglades av midsommar och därmed låg förbrukning. Två kärnkraftblock återstartades i slutet av veckan, Ringhals 1 under torsdagen och Ringhals 3 sent söndag kväll. Oskarshamn 2 förlänger säkerhetsuppgraderingen med osäkerhet i återstartsdatum. Det beräknas bli våren/sommaren 2015.

Fyllnadsgraden i de nordiska magasinen steg vecka 24 till 65,2 procent vilket är fem procentenheter över medianen för perioden 1990-2012. Sveriges magasin var 64,3 procent vilket är drygt 2 procentenheter över medianen för perioden 1960-2012.

De nordiska terminspriserna steg svagt under veckan för såväl kommande månad, kvartal som år. Kol- och CO2-priser står tämligen stilla och dessa tycks liksom den finansiella

kraftmarknaden vara opåverkade av oron på oljemarknaden.

Under vecka 24 producerades 2,4 TWh el och användningen var 2,2 TWh vilket resulterade i 158 GWh nettoexport från Sverige.

Hittills i år är nettoexporten 9,7 TWh. Vindkraftens

veckoproduktion vecka 24 blev 186 GWh och har hittills i år producerat drygt 5 TWh.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Systempris NP 23.8 EUR/ MWh ↑ Spotpris SE1

Luleå 28.3 EUR/ MWh ↓ Spotpris SE2

Sundsvall 28.3 EUR/ MWh ↓ Spotpris SE3

Stockholm 29.4 EUR/ MWh ↓ Spotpris SE4

Malmö 29.4 EUR/ MWh ↓ Terminspris Norden

nästkommande

månad 22.6 EUR/ MWh ↑

Prispåverkande faktorer

Temperatur Norden 11.8 °C ↓ Magasinfyllnadsgrad

Norden 65.2 procent ↑

Magasinfyllnadsgrad

Sverige 64.3 procent ↑

Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 55.3 procent ↑ Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Finland 98.9 procent ↑

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftsmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

Källa: NPS 0

20 40 60 80 100 120

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

2012 2013 2014

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

SE3 2013 SE1 SE2 SE3 SE4

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Vecka 25 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel

Förändring från föregående

vecka

NP 25.4 28.0 26.9 23.6 22.2 20.7 20.2 23.8 2.9% ↑

SE1 31.4 36.1 32.5 28.1 24.9 22.4 22.5 28.3 -6.0% ↓

SE2 31.4 36.1 32.5 28.1 24.9 22.4 22.5 28.3 -6.0% ↓

SE3 34.9 39.4 34.0 28.1 24.9 22.4 22.5 29.4 -6.0% ↓

SE4 34.9 39.4 34.0 28.1 24.9 22.4 22.5 29.4 -6.0% ↓

FI 34.9 39.4 34.0 28.1 24.9 22.4 22.5 29.4 -12.7% ↓

DK1 32.4 40.4 34.5 19.9 24.7 22.3 21.0 27.9 -9.6% ↓

DK2 35.2 40.4 37.0 28.1 24.9 22.4 22.5 30.1 -4.6% ↓

NO1 17.4 18.2 18.6 19.7 20.2 20.2 19.3 19.1 14.8% ↑

NO2 17.4 18.2 18.6 19.7 20.2 20.2 19.3 19.1 14.8% ↑

NO3 31.4 32.5 32.5 28.1 24.9 22.4 22.5 27.7 -5.9% ↓

NO4 30.9 32.3 32.3 28.1 24.9 22.4 22.5 27.6 -3.5% ↓

NO5 17.4 18.2 18.6 19.7 20.2 20.2 19.3 19.1 14.8% ↑

EE 34.9 39.4 34.0 28.1 24.9 22.4 22.5 29.4 -12.7% ↓

LV 50.7 50.8 48.1 49.3 37.9 44.6 53.9 47.9 -8.5% ↓

LT 50.7 50.8 48.1 49.3 37.9 44.6 53.9 47.9 -8.5% ↓

DE 32.4 38.7 35.0 25.6 28.9 23.3 18.2 28.9 -3.7% ↓

FR 29.4 36.8 33.2 29.8 30.3 22.4 18.9 28.7 -1.6% ↓

Källa: NPS och EEX -10

0 10 20 30 40 50 60

jan feb mar apr maj jun

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2

NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NP

(4)

Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Källa: NPS, EEX och EPEX.

Figur 5. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh Tabell 2. Högst och lägst timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh

Vecka 25 Lägst Högst

NP 13.6 33.1

SE1 13.6 43.0

SE2 13.6 43.0

SE3 13.6 68.0

SE4 13.6 68.0

FI 13.6 68.0

DK1 12.4 68.0

DK2 13.6 68.0

NO1 13.6 21.3

NO2 13.6 21.3

NO3 13.6 37.7

NO4 13.6 36.0

NO5 13.6 21.3

EE 13.6 68.0

LV 24.4 80.0

LT 24.4 80.0

Källa: NPS -10

0 10 20 30 40 50 60

jan feb mar apr maj jun

EUR/MWh

NP DE FR

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2

NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NP

(5)

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 6. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Vecka 25 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Förändring från föregående vecka Norden

Månad 22.7 22.8 22.5 22.2 22.7 22.6 2.7% ↑

Kvartal 26.8 26.8 26.6 26.2 26.6 26.6 2.4% ↑

År 30.9 31.0 30.8 30.5 30.6 30.7 0.7% ↑

Tyskland

Månad 32.9 32.5 32.7 32.8 33.1 32.8 2.8% ↑

Kvartal 32.9 32.6 32.7 32.8 33.1 32.8 1.3% ↑

År 34.7 34.6 34.5 34.4 34.5 34.5 0.9% ↑

Källa: Nasdaq OMX och EEX Figur 7. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 4. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh

Vecka 25 Veckomedel Förändring från föregående vecka

kv3-2014 SE1 2.37 -1.5%

SE2 2.36 -1.4% ↓

SE3 2.81 -9.6% ↓

SE4 3.98 -4.0% ↓

år-2015 SE1 1.41 -1.9%

SE2 1.58 0.6% ↑

SE3 2.36 -3.5% ↓

SE4 3.11 -3.1% ↓

Källa: Nasdaq OMX 20

22 24 26 28 30 32 34 36

EUR/MWh

Månad Kvartal År

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 8. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh

Tabell 5. Produktion och användning av el i Sverige, GWh

Vecka 24 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig

värmekraft Total

produktion Total användning

Under veckan, GWh 1292 185 705 170 2352 2194

Förändring från föregående vecka -8% 93% 9% -5% 1% 2%

↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑

Ackumulerad produktion och användning

under året t.o.m aktuell vecka, TWh 35.0 5.2 28.7 6.8 75.7 66.1

Källa: Svensk Energi 0.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

2012 2013 2014

TWh

Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Användning

(7)

Figur 9. Användning och produktion i Norden per timme, MWh

Tabell 6. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh*

Vecka 25 Total produktion Förändring från

föregående vecka Total användning Förändring från föregående vecka

Sverige 2288 -2% ↓ 2094 -3% ↓

Norge 2383 -1% ↓ 1982 4% ↑

Finland 1030 -3% ↓ 1225 -9% ↓

Danmark 514 33% ↑ 614 4% ↑

Norden totalt 6215 0% ↑ 5915 -1% ↓

Källa: NPS

*Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot

Faktorer som påverkar användningen

Figur 10. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Vecka 25 Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående

vecka (°C)

Temperatur 11.8 14.0 -3.6 ↓

Källa: Montel (SMHI) 20000

25000 30000 35000 40000 45000

2014-06-16 2014-06-17 2014-06-18 2014-06-19 2014-06-20 2014-06-21 2014-06-22

MWh

Produktion Användning

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Grader °C

Normal temperatur Aktuell temperatur

(8)

Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet)

Figur 11. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh

Tabell 8. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh)

Vecka 24 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto

Under veckan, GWh

Import till Sverige 58 5 241 11 0 315

Export från Sverige -98 -264 -23 -10 -78 -473

Netto import(+)/export(-) -40 -259 218 1 -78 -158

Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh

Import till Sverige 1.9 0.1 4.6 0.3 0.0 6.9

Export från Sverige -2.4 -8.8 -2.9 -1.0 -1.5 -16.6

Netto import(+)/export(-) -0.5 -9 1.7 -0.7 -1.5 -9.7

Källa: Svensk Energi -1.0

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

2013 2014

TWh

Danmark Finland Norge Tyskland Polen Totalt kraftflöde

(9)

Tabell 9. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Källa: NPS Vecka 25

Tillgänglig kapacitet

MW

Installerad kapacitet

MW

Tillgänglig procent Inom Sverige

SE1 → SE2 3000 3300 91%

SE2 → SE1 3300 3300 100%

SE2 → SE3 5457 7300 75%

SE3 → SE2 7300 7300 100%

SE3 → SE4 4386 5300 83%

SE4 → SE3 2000 2000 100%

Till Sverige

DK1 → SE3 (Konti-Skan) 539 740 73%

DK2 → SE4 (Øresund) 1401 1700 82%

NO1 → SE3 1030 2145 48%

NO3 → SE2 600 600 100%

NO4 → SE1 583 700 83%

NO4 → SE2 137 250 55%

FI → SE1 1090 1100 99%

FI → SE3 (Fenno Skan) 1188 1350 88%

DE → SE4 (Baltic Cabel) 266 600 44%

PL → SE4 (SwePol Link) 70 600 12%

Från Sverige

SE3 → DK1 (Konti-Skan) 529 680 78%

SE4 → DK2 (Øresund) 1183 1300 91%

SE3 → NO1 1049 2095 50%

SE2 → NO3 800 1000 80%

SE1 → NO4 356 600 59%

SE2 → NO4 237 300 79%

SE1 → FI 1510 1500 101%

SE3 → FI (Fenno Skan) 1174 1350 87%

SE4 → DE (Baltic Cabel) 521 610 85%

SE4 → PL (SwePol Link) 430 600 72%

Inom Norden

NO2 → DK1 (Skagerrak) 950 1000 95%

DK1 → NO2 (Skagerrak) 1000 1000 100%

DK2 → DK1 (Storebælt) 536 600 89%

DK1 → DK2 (Storebælt) 527 590 89%

Från Norden

DK1 → DE 639 1780 36%

DK2 → DE (Kontek) 585 585 100%

NO2 → NL 700 700 100%

Till Norden

DE → DK1 972 1500 65%

DE → DK2 (Kontek) 600 600 100%

NL → NO2 700 700 100%

RU → NO4 28 56 50%

RU → FI 1300 1460 89%

(10)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 17. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

tillrinning till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 18. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 19. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 20. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för

magasinfyllnadsgraden i Sverige

Vecka 24 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka Magasinsfyllnad

(procent) 64,3% 7,9%

Magasinsfyllnad

(TWh) 21,7 2.7 10.7% ↑

Tabell 9. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden

Vecka 24 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka Magasinsfyllnad

(procent) 65.2% 11.1%

Magasinsfyllnad

(TWh) 79.2 13.5 10.1% ↑

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

1 4 7 101316192225283134374043464952

GWh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

1 4 7 101316192225283134374043464952

Gwh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

(11)

Figur 21. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent

23-jun Tillgänglig kapacitet

Förändring från föregående

måndag

Sverige 55% 10 ↑

Finland 99% 1 ↑

Norden 65% 8 ↑

Tabell 11. Status för den nordiska kärnkraften (måndag)

Källa: Montel 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Finland 2013 Finland 2014 Sverige 2013 Sverige 2014

23-jun Status

Aktuell effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar Sverige

Forsmark 1 I produktion 966 984

Forsmark 2 I revision 0 1 120 I revision sedan 25 maj. Beräknad återstart 25 juni.

Forsmark 3 I produktion 1 143 1 170

Oskarshamn 1 I produktion 445 473

Oskarshamn 2 I revision 0 638

Har varit ut drift under en längre tid på grund av omfattande säkerhetsarbete som nu förlängts, beräknas åter sommaren 2015.

Oskarshamn 3 I revision 0 1 400 I revision sedan 3 maj. Beräknad återstart 30 juni.

Ringhals 1 I produktion 113 878 Återstartad 22 juni.

Ringhals 2 I produktion 772 865 Begränsad till omkring 800 till utgången av 2015.

Ringhals 3 I produktion 945 1 063 Återstartad 19 juni.

Ringhals 4 I produktion 886 940

5 270 9 531

Finland

Olkiluoto I produktion 874 880

Olkiluoto I produktion 874 880

Loviisa 1 och 2 I produktion 980 992

2 728 2 752

Totalt Norden

7 998 12 283

(12)

Figur 22. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar

Källa: Montel Figur 23. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 24. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh

Figur 25. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen

Vecka 25 Veckomedel Förändring från föregående vecka

Kol 72.7 USD/ton 0.0% ↓

Olja 114.1 USD/fat 2.6% ↑

Gas 17.7 EUR/MWh 1.1% ↑

Källa:

Kol – ICE (API2) Olja – ICE (Crude Oil

jan feb mar apr maj jun jul aug sep

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2

Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4

Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 + 2

65 70 75 80 85 90

USD/ton

15 17 19 21 23 25 27 29 31

EUR/MWh

95 100 105 110 115 120

USD/fat

(13)

Figur 26. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Källa: ICE

Figur 27. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Källa: SKM

Figur 28. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK

Källa: SEB 2

3 4 5 6 7 8 9

EUR/EUA

Dec-15 Dec-16

Vecka 23

Vecko- medel

Förändring från föregående vecka

Dec-15 5,6 4,6% ↑

Dec-16 5,8 4,4% ↑

100 120 140 160 180 200 220

SEK/MWh

Mars-15 Spot

Vecka 23

Vecko- medel

Förändring från föregående vecka

Mars-15 185,0 0,5% ↑

Spot 179,8 0,7% ↑

7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4

EUR/SEK

(14)

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

FR Frankrike

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø NO5 Prisområde 5 Norge Bergen NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore.

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken

Börser/handel

FS Futures Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden. Tidigare

”Forward”.

EPAD Electricity price area defferential. Defferenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

(15)

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN | KUNGSGATAN 43 | BOX 155 | 631 03 ESKILSTUNA | TEL 016-16 27 00 | registrator@ei.se | www.ei.se Kontakt: veckobrev@ei.se

ENERGIMYNDIGHETEN | KUNGSGATAN 43 | BOX 310 | 631 04 ESKILSTUNA | TEL 016-544 20 00 | registrator@energimyndigheten.se | www.energimyndigheten.se Kontakt: energimarknadsrapport-el@energimyndigheten.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :