• No results found

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2018 Artesaaniruuan SM-kilpailussa pohditaan myös tuotekehitystä, kannattavuutta ja jakelukanavia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2018 Artesaaniruuan SM-kilpailussa pohditaan myös tuotekehitystä, kannattavuutta ja jakelukanavia"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2018

Artesaaniruuan SM-kilpailussa pohditaan myös tuotekehitystä, kannattavuutta ja jakelukanavia

Avoin Artesaaniruuan suomenmestaruuskilpailu järjestetään 21.-23. maaliskuuta Raaseporin Tammisaaressa Yrkeshögskolan Novialla. Kilpailu on avoin myös pohjoismaisille ja Baltian maiden osallistujille ja on houkutellut ruokakäsityöläisiä Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Kilpailuun on ilmoittautunut 54 yrittäjää yhteensä noin 100 tuotteella, jotka kilpailevat yhdessätoista

kategoriassa. Linkki osallistujalistaan: https://www.novia.fi/assets/Sidor/2/1936/Deltagarlista.pdf Kilpailun yhteydessä järjestetään joukko ajankohtaisia seminaareja ja yritysvierailuja, jotka ovat avoimia kaikille ruuasta kiinnostuneille ja ruoka-alan toimijoille. – Seminaarit, iltatilaisuudet ja yritysvierailut ovat tärkeä osa kilpailuja ja tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua, kertoo projektipäällikkö Ann-Louise Erlund Novian Rannikon Ruoka-projektista. Seminaareissa käsitellään mm. lähiruokayritysten taloudellista tilaa, kilpailukykytekijöitä, jakelukanavia ja

lähiruokaa pohjoismaisesta näkökulmasta.

Tutkija Lotta Heikkilä Luonnonvarakeskuksesta on paneutunut lähiruokatuottajien

kannattavuuteen ja kilpailuetuihin. Kiinnostus paikallisesti tuotettua ruokaa kohtaan on monien muiden maiden tapaan kasvussa myös Suomessa. Kuitenkin lähiruokayritysten

kannattavuuskehitys näyttää noudattavan maatalouden yleistä kannattavuuskehitystä. Onko lähiruoka bisnestä? Suoramyynti omalta tilalta tai omasta myymälästä sekä vähittäiskauppa ovat tällä hetkellä lähiruokayritysten pääasiallisia jakelukanavia. Mutta suoramyynti tarjoaa myös uusia myyntikanavia, viimeisimpänä niistä suosioon ovat nousseet verkkokaupat ja myynti sosiaalisen median alustojen kautta.

Uusia jakeluakanavia kehitetään ja yksi niistä on Foodhub, jonka määritelmän mukaan tuottajan ja kuluttajan välissä on ainoastaan yksi välikäsi. Tuottajien ruuasta saama osuus on koko ajan laskenut, kun teollisuus, kauppa ja muut ruokaketjun toimijat vievät oman osuutensa. Kiihtyvä hintakilpailu vaikeuttaa tuottajien asemaa entisestään. Näitä ongelmia FoodHub pyrkii ratkomaan.

Asiamies Rikard Korkman ruotsinkielisestä tuottajajärjestöstä SLC:stä kertoo tarkemmin FoodHubin-mallista. Uudenmaan ruoka on Suomen ensimmäinen FoodHub eli ruokahub ja esimerkki siitä, miten kumppanuusviljelyssä voidaan toimia.

Pohjoismainen ruoka – miten se eroaa muista ruokakulttuureista? Jannie Vestergaard kertoo työstään lähiruuan parissa Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa kahden vuosikymmenen aikana.

Koskaan aikaisemmin pohjoismainen keittiö ei ole tullut niin maailmanlaajuisesti tunnustetuksi, arvostetuksi ja hyvänä pidetyksi kuin näinä päivinä. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös ruoka-artesaaneille. Seminaarissa Vestergaard näyttää harjoitusten avulla, miten innostavia esimerkkejä ja malleja hän ja hänen työryhmänsä käyttävät työssään pienyritysten kanssa Smaka på Skåne -foorumissa.

Seminaarien aikana käsitellään lisäksi mm. biomateriaalipakkauksia, suomalaisen aidon siiderin valmistusta sekä mausteiden ja yrttien luomia makuelämyksiä. Kilpailu huipentuu juhlaillalliseen perjantaina 23. maaliskuuta Hotel SeaFrontissa, jolloin voittajatuotteet esitellään ja palkitaan.

Ilmoittautumisia seminaareihin, yritysvierailuihin ja iltatilaisuuksiin otetaan vastaan 11. maaliskuuta asti osoitteessa: https://www.novia.fi/mathantverkfm/seminaariohjelma/

Lisätietoa: https://www.novia.fi/mathantverkfm/fi/

Tiedustelut: projektipäällikkö Ann-Louise Erlund, 044 799 8406, ann-louise.erlund@novia.fi

References

Related documents

31 Kollektivavtalet ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal), inom den statliga sektorn, anger att man får vara tjänstledig från sin tillsvidareanställning för att arbeta inom

”När till och med den franske presidenten Sarkozy säger att EU:s ekonomiska politik har misslyckats, och då talar han om den politik som är grundlagsfäst i för- draget, kan

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuudesta Budapestissä pp päivänä kk kuuta vvvv tehty yleis- 1 § sopimus tulee voimaan pp päivänä kk kuuta vvvv niin kuin siitä on

Att publikationerna inför oaktsamhetsbrotten kan med andra ord förstås som ett sätt kräva att män ansvarar för att inte bara invänta samtycke innan de genomför en sexuell

Alla tre lärare som deltog i studien svarade mer eller mindre liknande svar trots att det går att läsa in flera skilda tankar vid vidare analys av intervjusvaren. Annika ser att

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjois- maiden ministerineuvosto kävivät ministerineuvoston budjettiehdotuk- sesta syksyllä 2017 poliittisia neu- votteluja, joiden perusteella vuoden

(1995a) skriver i sin artikel från 1995 att en stor utveckling inom matematiken var på gång för att stödja eleverna till ökad förståelse av att se olika matematiska samband,

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon och tillkännager detta för regeringen4.

Vuosikymmeniä jatkunut seerumin kolesterolipitoisuuden lasku pysähtyi vuosien 1997 ja 2002 välillä. Vuodesta 2002 vuoteen 2007 kolesterolitaso on kääntynyt uudelleenlas- kuun

[r]

Tämän katsauksen tarkoituksena oli tutkia ortodoksisen uskonnon opettajien käsityksiä uskonnonopetuksen tehtävistä.. On olemassa hyvin vähän, jos ollenkaan,

Aiem-min Hilja Pärssinen oli ollut ylpeä miehensä väitöskirjatut-kimuksesta – on myös väitetty, että hän aviosuhteen hallitsevana osapuolena oli itse asiassa

Tauti aiheuttaa ontumaa, joka johtuu subkutaanisen kudoksen tulehduksesta varsinkin sorkkavälissä, mutta myös muualla ruununrajassa ja sorkan kannalla.. Usein havaitaan syvä

D-vitamiinin tarve kasvaa, jos Ca:P suhde ei ole optimaalinen; myös kal- siumin ja fosforin puute lisää D-vitamiinin tarvetta.. Klassisesti puute aiheuttaa osteomalasian aikuisilla

Har tidigare gått i skolan i Sverige: Ja ( ) Nej ( ) om ja ska ej gå via oss Kontaktperson: namn, mobil och e-postadress. *Endast för

Ordförande yrkar att redovisning av kunskapsresultat från skolområde öst behandlas innan förvaltningens information och att föredragningslistan i övrigt

Om förvaltarskapet skall ändras till godmanskap eller helt upphöra, bifogas läkarintyg och/eller huvudmannens samtycke (om sådant går att inhämta). Ort Datum Underskrift

Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret efter avslutad sanering. Underskrift

Eldrimnerin Bodil Cornell ja Johan An- dersson kertovat miten Ruotsissa yh- distetään artesaaniruoka ja julkinen gastronomia?. Luennoitsijat: Eldrimnerin Bodil Cornell ja

Eldrimnerin Bodil Cornell ja Johan An- dersson kertovat miten Ruotsissa yh- distetään artesaaniruoka ja julkinen gastronomia. Luennoitsijat: Eldrimnerin Bodil Cornell ja

– Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävä kilpailu on avoin myös muille pohjoismaalaisille.. osallistujille, kertoo Seija Ahonen-Siivola maa-

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN. Härmed intygas att nedanstående uppgifter

Enligt min analys verkar det som att när eleverna till slut använde sig av starka förslag togs ett gemensamt ansvar för att föra berättelsen framåt, vilket också blir tydligt