• No results found

Vykort “Information till dig som är 65 år i Vingåkers kommun”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vykort “Information till dig som är 65 år i Vingåkers kommun”"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

STÄNGDA VERKSAMHETER TILLS VIDARE

Vi har stängt vissa verksamheter främst med anledning att skydda våra boende och brukare. I andra fall för att omplacera personal till verksamheter som behöver stärka upp sin bemanning. Det finns ännu inget beslut om när verksamheterna öppnar igen.

• Ekgården/Humlegården håller stängt för ej nödvändiga besök

• Särskilt boende LSS samt särskilt boende SoL har stängt för besök

• Dagverksamheterna inom äldreomsorgen

• Restaurangen på Humlegården

• Restaurangen på Sävstagården har stängt för externa besökare

• Vingåkersbadet (på grund av omplacering av personal)

• Fritidsgården (på grund av omplacering av personal)

INFORMATION FRÅN VINGÅKERS KOMMUN

Vingåkers kommuns krisledningsorganisation är med anledning av coronaviruset covid-19 aktiverad sedan 11 mars. Det innebär att kommunen har en stab där olika kompetenser samlas och arbetar specifikt med frågan.

Staben träffas så gott som varje dag och består av kommunledningscheferna, säkerhetstrateg, kommunikatörer samt kommunstyrelsens presidium. Genom stabsarbetet får kommunen överblick över läget i hela kommunen och hur det utvecklas för elever, brukare och andra grupper, och för våra egna medarbetare. Staben ger oss kortare beslutsvägar när det behövs.

Stabsgruppen arbetar också med vad som kan hända framöver så att kommunen har en så god beredskap som möjligt om utvecklingen förändras. Staben arbetar kommunövergripande och därutöver finns det ett motsvarande arbete i kommunens olika förvaltningar.

Vingåkers kommun Telefon: 0151-191 00

E-post: kommun@vingaker.se Webb: www.vingaker.se Facebook: Vingåkers kommun

BIBLIOTEKET INFORMERAR

Vi håller extra öppet för riskgrupper, måndag-onsdag kl. 09.00-10.00.

Ring på dörrklockan så öppnar vi.

Biblioteket kör ut böcker till dig som tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att komma på våra extrainsatta tider.

Beställ på 0151-191 90 eller mejla biblioteket@vingaker.se.

Lånetiden på böcker förlängs till åtta veckor på de böcker som normalt har fyra veckors lånetid.

Detta är riktad information till dig som är 65+ i Vingåkers kommun

(2)

KOSTNADSFRI

HEMKÖRNING AV MATVAROR ICA Supermarket Cityhallen har tillsammans med Vingåkers kommuns AnhörigCentrum arrangerat kostnadsfri hemkörning av matvaror. Denna tjänst gäller dig som är 65+ eller i riskgruppen.

Order lämnas klockan 8.00–12.00, måndag–fredag. Vi kommer att köra ut dina varor klockan 12.00–17.00, måndag–fredag. ICA vill helst att man gör beställningen digitalt, men om du inte har möjlighet till det så kontakta dem på

0151-51 80 50 och knappval 4.

Dessutom har ICA Supermarket Cityhallen sin butik öppen klockan 07.00-08.00 för dig som är

65+ eller i riskgruppen.

VÄNTJÄNSTEN VINGÅKER FÖR RÅD OCH STÖD FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE Telefon 073-630 04 26.

Just nu oregelbundna telefontider. Om du inte får svar tala in namn och telefonnummer så blir du kontaktad av Sara Abrahamsson på AnhörigCentrum för vidare slussning till någon inom Väntjänsten.

Äldrelinjen

För dig 65+ som behöver någon att prata med 020-22 22 33

vardagar mellan 10.00-15.00 Röda korset stödlinje

0771-900 800

måndag-fredag 12.00-16.00

NATIONELLA RÅD

• Tvätta händer i minst 20 sekunder

• Social distansering

• Gå ut på en promenad, men håll avstånd till andra För mer information

Telefon vid frågor: 113 13 Telefon vid symptom: 1177

VARNING FÖR BEDRÄGERIER Polisen har nationellt sett ett flertal

anmälningar om bedrägerier och bedrägeri- försök mot äldre. Bedragarna använder sig av flera olika upplägg men med det gemensamt att de alla använder coronaviruset och smittspridningen som anledning till försöken.

• Kontrollera alltid med de officiella källorna om du oväntat blir kontaktad av någon myndighet eller organisation.

Man ska aldrig logga in via BankID eller bankdosa om man blir uppringd och ombedd att göra det.

• Lämna aldrig ut kort eller koder till okända som tar kontakt och erbjuder sig att till exempel handla.

• Behöver du hjälp med inköp eller annat, se till att själv ta kontakten och använd i första hand de kontakter du redan har med anhöriga, vänner och bekanta.

• Måste du anlita någon obekant kan ett tips vara att du gör beställningar mot fak- tura som ombudet bara kan hämta och leverera till din dörr.

Om du har blivit utsatt för bedrägeriförsök ring 114 14

References

Related documents

Du kan fem dagar i veckan beställa Närtrafik från din bostad antingen till Borgholm, Löttorp eller Färjestaden och även till Kalmar, men då med anslutning via

Dessutom har ekonomiska incitament betydelse. Avtalspension medverkar till exempel till ett förtida utträde då den ger en högre nivå på den samman- lagda pensionen än om individen

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för

För att underlätta för föreningarna erbjuder Hallstahammars kommun organisationer som har blivit påverkade ekonomiskt negativt till följd av covid-19 att ansöka om ett

Jag, som är den person som klagomålet gäller, samtycker till att patientnämnden behandlar de uppgifter som lämnats på denna blankett och eventuella bilagor. Samt kommunicerar

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs av om resultatet för verksamhet och ekonomi är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Inför

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder Bestämmelser som gäller för samtliga nämnder i Vingåker, och är ett komplement till respektive