• No results found

B R F T R E U D D E N N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "B R F T R E U D D E N N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

Exempel på leverantörer:

Plisséexperten Bruksgatan 36 B 263 39 Höganäs

Kontaktperson: Björn Hjalmarson Tel: 042-22 22 44

Mobil: 0702-26 09 01

Mail: bjorn@plisseexperten.se

Rullux Markis & Persienn AB Hälsovägen 33

254 35 Helsingborg Kontaktperson: Mats Palmé Tel butik: 042-12 57 00 Tel direkt/sms: 042-610 05 22 Mail: mats.palme@rullux.se Solfl ex AB

Garnisonsgatan 12 254 66 Helsingborg

Kontaktperson: Rune Wilthorn Tel: 042-16 16 35

Mail: rune@solfl ex.se

https://solfl ex.se/butiken-i-malmo

Vertikalgående utanpåliggande solavskärmning

Det fi nns olika fabrikat på vertikalgående utanpåliggande solavskärmning.

Några av de vanligast förekommande på marknaden är Warema zip, och svensk- tillverkade Draper.

En viktig faktor vid val av vertikalgående solskyddsgardiner är att den valda gardinen är försedd med zipfunktion. Denna funktion ser till att gardinen sluter tätt mot gejdrarna på sidorna och man i större utsträckning undviker slag och drag i vinden. När det gäller utanpåliggande solskyddsgardiner så föreslås lämpliga lägen på fasadritning.

Kulör styrskenor och kassett: RAL 7016, mörk antracitgrå MS metalliclack struktur Kulör screenväv: Mörk antracitgrå, ljusgenomsläpplighet på väv 3-5%

Fällbara utåtgående markiser

Fällbara utåtgående markiser rekommenderas endast i fall i skyddat läge under balkonger. De kan monteras i balkongundersidan innerst närmast fönstret alter- nativt i vissa fall i framkant på balkongundersidan strax innan balkongräcket.

Exempel på en sådan markis är Rullux FM1800.

Kulörer: Väv och kassett utföres vita. Ljusgenomsläpplighet på väv 3-5%

Då alla fönster inte lämpar sig för utanpåliggande solskyddande markiser rekom- menderar vi att man istället monterar invändiga solskyddsgardiner typ Draper Flexshade.

Beslut

Beslut angående kompletterande av solskydd bör dock godkännas från fall till fall, i samråd med styrelsen, leverantör och arkitekt i samband med önskad åtgärd.

Detta eftersom det inte lämpar sig att montera markiser i alla lägen pga. husets arkitektur, uttryck men även pga. husets tekniska förutsättningar.

House arkitekter kan vara behjälpliga med att ge rekommendation till godkän-

PRINCIPER FÖR UTVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

daterad 2020-11-24

(2)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1 - FASAD MOT VÄSTER HUS 1 - FASAD MOT SÖDER, DEL 1

HUS 1

HUS 2

HUS 3

= möjligt läge för utvändig vertikal solavskärmning

(3)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1 - FASAD MOT SÖDER, DEL 2

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(4)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1 - FASAD MOT ÖSTER

HUS 1

HUS 2

HUS 3

HUS 1 - FASAD MOT NORR, DEL 1

(5)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1

HUS 2

HUS 3

HUS 1 - FASAD MOT NORR, DEL 2

(6)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 2 - FASAD MOT SÖDER, DEL 1 HUS 2 - FASAD MOT VÄSTER

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(7)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 2 - FASAD MOT SÖDER, DEL 2

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(8)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 2 - FASAD MOT ÖSTER

HUS 1

HUS 2

HUS 3

HUS 2 - FASAD MOT NORR, DEL 1

(9)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 2 - FASAD MOT NORR, DEL 2

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(10)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 3 - FASAD MOT VÄSTER HUS 3 - FASAD MOT SÖDER, DEL 1

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(11)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(12)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 3 - FASAD MOT ÖSTER

HUS 1

HUS 2

HUS 3

HUS 3 - FASAD MOT NORR, DEL 1

(13)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 3 - FASAD MOT NORR, DEL 2

HUS 1

HUS 2

HUS 3

(14)

B R F

T R E U D D E N

N O R R A H A M N E N I H E L S I N G B O R G

HUS 1

HUS 2

HUS 3

HUS 1+3

PRINCIPDETALJ SKALA 1:10

VERTIKALGÅENDE SOLSKYDDSGARDIN INFÄSTNING UNDER BALKONG

HUS 2

PRINCIPDETALJ SKALA 1:10

VERTIKALGÅENDE SOLSKYDDSGARDIN INFÄSTNING UNDER BALKONG

HUS 1,2,3

PRINCIPDETALJ SKALA 1:10

VERTIKALGÅENDE SOLSKYDDSGARDIN INFÄSTNING STANDARDFÖNSTER I FASAD

References

Related documents

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.. (Panel monteras i

Markfrågor som har att göra med kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter

Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren el- ler dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av

Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av mark och/eller anordningar för kommunikation inom kvartersmark samt gemensamma parkeringsplatser, områden för sophantering eller andra

Söndag morgon började vi med att packa ihop alla våra saker och så körde jag och Tho- mas bort bilarna till Hanebol så sprang vi sedan tillbaka för att möta upp ungdomarna som