CW RitKomp - Användarbeskrivning

Full text

(1)

C/W CadWare

CW RitKomp - Användarbeskrivning

Allmänt

CW Ritkomp används för att komponera en ritning från en modell som underlag.

Den förses även med plotdefinition (utskriftsförutsättningar) så att den direkt kan skrivas ut på plotter eller skrivare.

Modulen bygger automatiskt en ny fil, en sk ritningsfil, som innehåller följande:

1. Ett valt utsnitt av den grafiska modell du arbetar med när du startar CW RitKomp med de referensfilsuppkopplingar som är aktuella.

2. Ritningsformat, blankett med stämpel samt ritningsskala som väljs i menyn.

Den komponerade ritningsfilen placeras i en förvald katalog. Denna väljs i menyn. Ibland finns bara ett möjligt alternativ.

Ritningen kan direkt skrivas ut med hjälp av CWPlot.

OBS Den som på traditionellt cadmanér redan har lagt upp ritningsram, gjort utsnitt etc., använder istället CWPlotdef för att (enbart) definiera utskriftsförutsättningarna.

(2)

Meny CWRitKomp

Funktionen startas normalt från draglådemeny CadWare. Välj CWRitKomp.

Följande funktionsval finns på menyn

Alternativ Du kan även aktivera CWPlot från denna meny under Alternativ

Fritt valt namn på ritningsfil (max 8 positioner).

Obligatorisk uppgift. Inget förslag till namn ges.

Anger katalog där ritningen ska ligga. Draglåda för val mellan tillåtna alternativ. Ytterligare katalog- alternativ kan läggas till. Se Systeminställningar nedan.

(3)

Skala på ritning. Väljs i draglådemenyn.

1:10000 till 1:1 finns som förval.

Fritt val kan skrivas in i fönstret till höger.

Anm. Det som står i fönstret gäller oavsett var optionsknappen stannat.

Format på ritning. Standardformat finns.

Val via draglådemeny.

Liggande/stående Gäller formatets orientering.

Blankett Varje ritningsformat kan finnas i flera blankett- alternativ med olika stämplar, texter etc.

samt olika storlek på utsnitt (klipp) från modellen.

Blanketter definieras separat för varje installation.

Dessa lagras och väljs efter nummer.

Blanketterna kan innehålla hjälpfunktioner för automatutskrift av förberedda ord.

Se Automatutskrift nedan.

Alternativ om hur ritningen ska sparas Normal: Ritningen använder

referensfilstekniken dvs ändringar i modellunderlag slår igenom på ritningen.

Fryst: Ritningen kopierar vald del av originalet dvs ändringar i

(4)

ABC Startar funktionen "fyll i text". Peka på textfält du vill editera och skriv in ny text.

Tips Grundprogrammet arbetar med ifyllande av textfält i ritningsstämpeln med tabfunktion. Om det blir fel vid ifyllningen så är det enklast att gå vidare och skriva in samtliga fält och sedan göra ändringar med ABC.

Sax Ger möjlighet att definiera ett godtyckligt klippområde om man inte är nöjd med respektive ritningsformats internt

definierade område. Använd Fence, tryck sedan på Sax ikonen.

Det som är innanför Fence behålls och resten klipps bort.

Klippmask

Med symbolen till höger om saxen, Klippmask, kan du klippa bort delar - fortfarande på alla referensfiler. Det som är innanför Fence då man trycker på ikonen klipps bort.

Referensklippfunktionen (saxen) gör nya klipp och raderar eventuella masker. Blir något i klipphanteringen fel kan du normalt ångra dig genom att göra UNDO.

Allmän anm.1 Möjlighet finns att även revidera klippområde i efterhand, t ex lägga in

detaljförstoringar som egna referenser. Detta görs i efterhand med MicroStations standardfunktioner för referensklipp.

(5)

Används då ritningsunderlaget (modellen) är en rasterfil som helt eller delvis ska kopplas upp som rasterreferens till ritningsfilen.

Krysset anger om rasterfilens ska klippas inom ritningsblankettens Fence.

Ett klippt rasterområde som ska inkluderas i en ritning skapar behov av en ny rasterreferensfil och användaren ombeds ge detta nya filnamn alternativt skriva över den ursprungliga rasterfilen som är refererad. Den nya rasterfilen läggs i den aktuella katalogen för ritningen som är på väg att skapas.

Om man vill säkerställa att man har ett ”modellunderlag” på rasterfil till flera ritningar och att en ändring på detta underlag slår igenom på ritningarna ska klippet inte användas. Utan klipp refererar de olika ritningarna till den ursprungliga rasterfilen.

Om man vill ha en fryst rasterritning är det viktigt att klippet är på.

Skapa ritning

När du aktiverar Skapa ritning visas på modellen, kopplat till hårkorset, en ram med yttre begränsning för vald kombination av ritningsformat och skala samt en inre klippram som definierar det område från modellen som kommer att läggas på ritningen. Är du inte nöjd kan du byta skala, format eller blankett, klicka på kommandot och flytta direkt hårkorset till en position på din arbetsyta (inte över någon meny).

(6)

Nu skapar CW Ritkomp automatiskt en ny fil och visar denna som aktiv fil med tillhörande referenser. Tända lager tas från vy1 i originalfilen.

CWRitKomp startar också funktionen "fyll i text" så du kan komplettera din ritning med info. Detsamma gäller eventuellt roterad vy.

Återgå

Funktion Återgå tänds för att du skall kunna återgå till din modellfil, för att skapa ytterligare dokument eller arbeta vidare.

Anm CWRitKomp sparar filens inställningar (save settings).

Tips När Du skapat din ritning kan du välja att återgå till modellen. Om Du skall plotta eller skapa lista för plotting (se dokument CWPlot) gör Du dock detta enklast innan du återgår. Du kommer då direkt att stå i rätt katalog.

Menyn CWPlot öppnas via Alternativ eller från draglådemeny CadWare.

Systeminställningar

Målkataloger Val kan göras i draglåda mellan i listan angivna kataloger. Dessa presenteras med riktigt katalognamn (ej med alias).

Ny katalog kan tillfogas av kundens systemansvarig.

Blanketter I leverans igår en uppsättning med blanketter i format från A0 till A4.

Se leveransbeskrivning.

I separat dokument beskrivs möjligheterna att lägga upp ytterligare varianter.

Speciellt intressant är att ha automatutskrift av kodade ord. Ordet hämtas sedan från de ställen där de registrerats. Exempel Adress hämtas från info-raden som hör till fastigheten.

(7)

Automatutskrift

Exempel automatik vid ifyllandet av ritningsblanketten

Kommentar till exemplet:

Ord på ritningen: Teknik för placering:

KONTRAKTSRITNING Definierat av blankettyp Kv Tygeln 2

Gårdsvägen 7, SOLNA Läst från info-raden i Arkivet

1234-5678 C/W CadWare AB Markerad rad i kontraktslistan i CW Ytor

Skala 1:100 Skrivs automatisk från Menyn

(8)

Tips Möjligheterna att skapa olika blanketter som anpassas till speciella typer av ritningar är mycket goda. Att skapa textfält för tabellerad inskrivning är alltid möjligt.

Textstorlek och placering är då förvald vilket ger rationell inskrivning.

Nästa steg är att se om inte den önskade texten redan finns definierad i systemet.

I princip allt som kan förutses på den färdiga ritningen kan skrivas med automatik om värdet är känt. Adressen hämtas från arkivet, kontraktsnumret

från CW Ytors lokalmeny osv.

Det lönar sig att se om inte den egna verksamhetens ritningsproduktion rymmer exempel på standardiserade ritningar och att skapa speciella blanketter för halv- eller helautomatisk produktion av textdelarna.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :