• No results found

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56"

Copied!
9
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

V2 V2

T1 V

V2

T1 V

V2

T1 T2 T1

V2

V2 V

V

V V2

T3

V

T2 T1

T1 V

T2

T3

Sk3

T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 01

A1 KM 23/740 - 24/340 KM 23/300-23/740

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(2)

T1

V2 T3

V

V V

V

V V

T1 T1 T2

T1

T1 T2

Sk3

T1 T1

T1 V

V V

V

V V V

V

T1 T1

T1

V V1

T T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 02

A1 KM 24/940 - 25/560 KM 24/340 - 24/940

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(3)

T1

T1 T1

T1

T1

V V

V

T1

T1 V T1

V

T1 T2

Sk2

V1

T1 V

T1 T1

V T1

T1

T1 T1

T2 V V

V

V

V V

T1

PLANSKILD PASSAGE Sk2

Sk1

Sk2 Sk1

Sk1

Sk1

Sk1 Sk5

T1

T3 V

V T1 T3 V1

V1

T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 03

A1 KM 26/140 - 26/760 KM 25/560 - 26/140

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(4)

V T1

T1

T1 T1

V V

V

V

V

Sk1

T1 V1

V1

Sk1

T1 T1

T1 T1 T1

T1

V

V V

V V V

T1

Sk2

V1 V1 Sk4 V1

T T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 04

A1 KM 27/360 - 27/960 KM 26/760 - 27/360

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(5)

T1

T1

T1 T1 T1

V V V

V V

V T2

T1

T1

T1

T1 T1 T1

V

V

V

V

V

V T1

V1

V1

V1

T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 05

A1 KM 28/560 - 29/160 KM 27/960 - 28/560

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(6)

T1

V

T1 T1

T1 T2 / T3 / T4 T1

V V

V

V

V

V

V

T2 T1

V1

V1

V1

V1

T1

T1

T1

T1 T1

T1 V

V V

V

V V

T2 V1

V1 V1

T T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 06

A1 KM 29/760 - 30/360 KM 29/160 - 29/760

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(7)

T1 V

T1

T1 T1

T1 V

V

V

V T2

T2

T1

T1

T1

T1 T1

V

V

V V

V

V

V T1

T1 T2

T2 T2

V1

T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 07

A1 KM 30/960 - 31/560 KM 30/360 - 30/960

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(8)

T1

T1

T1 T1

T1

T1 V V

V

V V V

T2 T2 T2

V1

V

T1

T1

T1

T1

T1 T1

V

V

V

V V

V V1

V1

T T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 08

A1 KM 32/200 - 32/760 KM 31/560 - 32/200

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

(9)

T1

T1

T1

T1

T1 T1 T1

V

V

V V

V

V

T2 T2

Sk6

Sk6

Sk6

Sk6

Sk7

Sk7

T1

T1 T1

T1

V

V

V V

T2 V1

Sk7

Sk7

Sk7

Sk7

T1 T2 T3

Sk1 T4

Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

109422

1:1000

1 01 T 02 09

A1 KM 33/360 - 33/700 KM 32/760 - 33/360

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA

JÖNKÖPING SERUND

2203072000 SERICM,SETORC, SEPRNY

01 VÄG 56

1

DELEN KATRINEHOLM - BIE VÄG 56

2019-08-09

FASTSTÄLLELSEHANDLING

VÄGPLAN

References

Related documents

De planerade vattenverksamheterna bedöms inte påverka de värden som legat till grund för utpekandet av riksintresset för kulturmiljö. Jord- och bergsskärning

Ungefär endast var hundrade person i Sverige är född i utlandet, samtidigt som över var tionde av dess söner och döttrar - om man skulle sätta de i Sverige

för ombyggnad av Väg 56 delen Katrineholm- Bie i Katrineholms kommun,

Mellan Strängstorp och infarten till Mörtsjöns bergtäkt kommer vägen att breddas för att möjliggöra en omkörningssträcka om cirka 940 meter i vardera riktningen.. Denna

Ritningsförteckning Väg 56, Katrineholm-Bie Vägplan, Fastställelsehandling. 2(3)

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

A1 BANK OCH SKÄRNING BEFINTLIG 9-METERSVÄG MÖTESSEPARERAD VÄG PÅ VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Längs vissa partier i öppet landskap justeras även befintlig slänt för att undvika räcken, se avsnitt 2.2 Utformning av sidoområde och slänter. Räcken samordnas med

Enligt denna analys är alltså skärmen inte samhällsekonomiskt lönsam och kostnaderna för skärmen anses vara för stora i förhållande till nyttan.. Eftersom skärmen skulle

Då inga åtgärder på vägen utförs bedöms sträckan som befintlig miljö och det är inte aktuellt med några större insatser för att dämpa ljudnivåerna.. Eventuellt kan ett fåtal

Väg 56, Bie-Alberga; Räta Linjen Vägplan, Granskningshandling. 2(3)

Dessa bedöms inte påverka landskapsbilden nämnvärt då de inte kommer att bli särskilt synliga från vare sig vägen eller omgivningen, med undantag för det magasin som ska

Blå rutor är rubriker för respektive typ av fönsteråtgärd Glasåtgärd redovisas endast vid kopplade 1+1 fönster Projektnamn V 56 Katrineholm - Alberga.. Fastighet Äs

Eftersom ett inrikt- ningsbeslut har tagits om att använda väg 230 som huvudinfart från söder till Eskilstuna (is- tället för väg 214) kommer denna fråga inte att behandlas

Målen och de aktuella problemen/förutsättningarna leder till mål för projektet, se vidare under kapitel 4 Projektmål. övergripande

Vid norra infarten till bie ligger Fjellskäftesskogen som finns med i länets naturvårdsprogram. Vid avfallsanläggningen ligger sumpskogar öster och väster om väg 56, i

Viltstängsel och mitträcke medför dock att vägen blir en ännu kraftigare barriär för vilt än i dagsläget. Passager som känns naturliga för viltet är viktiga för att motverka

Under våren och sommaren 2018 påbörjades arbetet med att ta fram underlag för samråd med berörda markägare, länsstyrelser och kollektivtrafikmyndigheter i Västmanlands och

Passagemöjligheter kommer att finnas vid stängslets början och slut samt vid två platser där djuren kan passera över vägen i anslutning till på och avfarter från väg 56

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Ombyggnaden av väg 56 bedöms inte medföra några negativa effekter för rekreation och fri- luftsliv. Den nya gång- och cykelvägen bedöms ge positiva effekter på möjligheter

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE