Helsingborg Malmö Lund

Download (0)

Full text

(1)

Luleå

Östersund

Halmstad

Helsingborg Malmö Lund

Stockholm

Norrköping Linköping

Umeå

Örebro

Växjö

Sundsvall

Gävle

Göteborg Borås Jönköping

Uppsala Västerås

Södertälje Karlstad Eskilstuna

trafikverket.se Aktuella sträckor beskrivs på nästa sida.

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.

De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Denna karta är baserad på information uttagen april 2021.

Mindre ändringar kan ha gjorts därefter.

Anpassade hastighetsgränser i Sverige 2021

Kartan visar sträcka/sträckor som föreslås få anpassade hastighets- gränser utifrån vägens utformning.

Remissunderlag

Förklaring av färger

sänkningar av hastighetsgränser

höjningar av hastighetsgränser

(2)

Region Mitt

Jämtlands län Väg E14 Krokom – Järpen

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg E14

Länsgräns Västernorrland – Gällö Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim

Västernorrlands län Väg E14

Sundsvall/Timmervägen – Sundsvall/Blåberget Höjning 70 km/tim blir 100 km/tim

Väg E14

Sundsvall/Blåberget – Länsgräns Jämtland Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim

Region Väst

Hallands län Väg 25

Halmstad – Simlångsdalen Höjning 70 km/tim blir 80 km/tim Väg 25

Simlångsdalen – Länsgräns Kronoberg Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Region Syd

Kalmar län Väg 25

Länsgräns Kronoberg – Eriksmåla Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 28

Vissefjärda – Eriksmåla

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Kronobergs län Väg 25

Glamshult – Boasjön

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 582

Trafikplats Hornsborg – Ljungby Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 897

Sandsbro – Rottne

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 25

Växjö, söder trafikplats Norremark – norr cirkulationsplats Fagrabäck Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Väg 25

Hovmantorp – Länsgräns Kalmar Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Väg 120

Urshult – Tingsryd och Hensmåla – Holmahult Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Väg 25

Boasjön – Annestad

Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim

Skåne län Väg 9

Ystad – Simrishamn

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 108

Trelleborg – Svedala

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 108

Lund – Kävlinge

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 17

Landskrona – Fogdarp (E22) Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 108

Marieholm – Röstånga

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 17

Landskrona – Fogdarp (E22) Höjning 70 km/tim blir 80 km/tim

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :