Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj 2018

Sockervägen stängs

Förberedande arbeten vid Sockervägen i Åkarp inför bygget av fyra spår och broar över E6 pågår för fullt. Sockervägen stängs i höjd med Brännmästarevägen runt vecka 21. Då börjar vi gräva för ledningar och arbeta med bron för E6an. Omledningsskyltar för trafik och tillfälliga infarter kommer att sättas upp inom kort.

Garage och parkeringar

Vi håller på att bygga ersättningsgarage och ersättningsparkeringar till de som måste rivas när vi bygger tillfälliga spår. Nya garage byggs vid Sockervägen och parkeringar byggs på tomten där Villa Ekbo tidigare låg, en tillfällig infart ordnas från Bladvägen. Parkeringar byggs också vid Bladvägen och i höjd med Brännmästarevägen.

Specifik information kring garage och parkeringar har skickats ut till samfälligheternas styrelser för vidare distribution till berörda.

Broarna över och under E6 börjar gjutas snart

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider. Arbete kommer att pågå under hela sommaren.

Mer information om projektet

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Arbetena runt E6 broarna och Sockervägen

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagavägen 14, 23237 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :