• No results found

Oro i Irakkrigets skugga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oro i Irakkrigets skugga"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/2.5/se/

Oro i Irakkrigets skugga

"Idag Irak, i morgon Afrika", skrev den sydafrikanska dagstidningen Sowetan när Bagdad föll. Diskussioner om militär upprustning förs i Afrikanska Unionen medan oron växer för att krigsmotståndet ska leda till minskat bistånd. Då riskerar Nepad att bli ännu ett bortglömt dokument.

Det tjugonde århundradet är Afrikas århundrade. Det är nu som den jättelika kontinenten ska resa sig och skaka av sig svält, sjukdomar och krig. Med omvärldens hjälp ska fattigdomen halveras innan år 2015 enligt FN:s millenniemål.

Det har inte börjat bra. Afrikas eget initiativ, självhjälpsplanen Nepad, har visserligen prisats i väst, men det finansiella stödet liknar mest en rännil försatt i torka. Grundtanken är att

omvärlden ska ställa upp ekonomiskt mot att de afrikanska ledarna regerar enligt ledstjärnorna demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter.

Skylla sig själva

Robert Mugabes tveksamma inställning till de tre principerna utnyttjas ofta som ett omen och som en förklaring till varför biståndet uteblir. Det är ett resonemang som inte skiljer sig nämnvärt från försöken att legitimera slakten av civila i Irak; de får helt enkelt skylla sig själva. För som journalisten Jan Guillou uttrycker det har de haft "den dåliga smaken att lida under en tyrann".

Nu föreligger det en risk för att zimbabwierna och miljontals andra afrikaner också får skylla sig själva då de har fräckheten att leva på en kontinent där fler än Robert Mugabe har svårt för att respektera de mänskliga rättigheterna.

De har dessutom haft den stora oturen att drabbas av aidsepidemi, torka och svält medan omvärldens uppmärksamhet kanaliserats till jakten på talibaner, Irakkriget, Nordkoreas upprustning och liknande.

Det är inte bara till Nepad som pengarna uteblir. Flera biståndsorganisationer, inklusive FN, har idag stora svårigheter att finansiera katastrofhjälpen till Afrika.

Samtidigt som den moçambikanske presidenten Joaquim Chissano oroar sig för att

återuppbyggnaden av Irak ska lämna ett tröstlöst hål i biståndsgivarnas byxfickor, har den sydafrikanske presidenten Thabo Mbeki påpekat att det aldrig tidigare varit så uppenbart att afrikanerna kommer att bli tvungna att lösa sina problem på egen hand.

Militär upprustning

Innan kriget mot Irak bröt ut fasade många afrikanska länder för att oljepriserna skulle skjuta i höjden. Det gjorde de inte. Istället har andra, minst lika oroväckande, följder blivit synliga.

En baktanke med kriget har varit att Saddam Husseins öde skulle få diktatorer världen över att darra av ängslan för att de står på tur. Men istället för att darra rustar de upp. För sensmoralen i historien om kriget mot Irak har nog inte undgått någon; hade Bagdadregimen haft

kärnvapen hade de förmodligen inte blivit angripna.

(2)

När bomberna föll över Irak diskuterade de afrikanska ministrarna det akuta behovet att bygga upp ett gemensamt försvar inom Afrikanska Unionen för att kunna försvara sig mot dem "som i demokratins namn skaffar sig kontroll över råvaror med vapenmakt." En ny våg av militär upprustning kan med andra ord stå för dörren i Afrika.

"Bomba gärna bort Mugabe"

Inte alla ser det nya hotet utifrån som just ett hot. Oppositionella zimbabwier som lever i exil i Sydafrika har bett George W Bush att ge Robert Mugabe ett ultimatum: kapitulera inom 48 timmar - annars bombar vi.

President Mugabe å andra sidan, som är en uttalad kritiker av Bush och Blair, har själv kritiserats för att ha passat på att öka repressalierna mot de politiska motståndarna medan världen koncentrerade sig på Irak.

- Det hela stinker av opportunism, menar Richard Cornwall från Institute of Security Studies i Pretoria, med hänvisning till de våldsamma upploppen i Centralafrikanska republiken, Kongo, Liberia och Nigeria, som alla ägde rum under Irakkrisen.

Indraget bistånd som hämnd

Regeringarna i Rwanda och Uganda, som under inbördeskriget i Kongo DRC lät sina trupper gå bärsärkagång i landet, valde att stödja den USA-ledda koalitionen. Cornwall påpekar att uppbackningen väcker minnen från det kalla kriget då tvivelaktiga despoter hölls under armarna av USA så länge de var anti-kommunister. Zaires Mobutu Sese Seko är ett klassiskt exempel och det är möjligt att ledarna i Rwanda och Uganda nu hoppas kunna två sina händer genom att ställa sig på koalitionens sida.

I Sydafrika har allmänhetens protester mot anfallet varit kompakt och regeringen har inte bara fördömt kriget, de har också motsatt sig uppmaningarna från Vita huset att sparka ut alla irakiska diplomater ur landet. Nu spekuleras det om vad konsekvenserna kan bli, och om USA, Kanada och England i fortsättningen bara kommer att ge bistånd till länder som stött kriget.

I så fall finns det risk för att Nepad inte blir mycket mer än ytterligare ett dokument i traven av vackra ord och visioner.

Annika Forsberg Langa, Johannesburg

References

Related documents

clathratus som observerats i fången- skap har tillbringat upp till 15 minuter åt gången under vattnet, och bara besökt vattenytan för att förnya det luftfonåd de

Det internationella handelssystemet ska ge fattiga länder bättre villkor, den privata sektorn ska stärkas med både inhemska och utländska investeringar, man ska jobba

Där- för kämpar jag, Mariem Hassan, med det jag kan, min röst, mina sånger, min mu- sik med traditionellt sound, mjukt men be- stämt, på scenen, på Internet eller var jag kan

De afrikanska länder som registreras som värdländer för störst antal projekt är Madagaskar, Etiopien och Sudan som till- sammans är värdländer för hälften

Här sätts hushållen som avslutades under året, som haft något tidigare bistånd, i relation till alla hushåll som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året 3.. Det

Enligt min mening innebär FN:s uttalanden som diskuterats ovan ett starkt stöd för uppfattningen att en olaglig militär aktion, eller ett lagligt självförsvar, inte kan ge upphov

Syftet med denna studie är att identifiera och få en förståelse för vilka utmaningar avseende organisation och ledningsmetod som militär verksamhet står inför när de med kort

När vi uttrycker vår tacksamhet och påminner oss om allt vi har att vara tacksamma över så får inte oron lika stort utrymme?. Kanske finns det en nyckel

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och

De kan till exempel säga vad de tyckte om träffen genom att göra tumme upp, tumme i mitten eller tumme ner, eller gå en runda där alla som vill får säga något de gillade med

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, som företräder personer med bland annat bipolär sjukdom och psykossjukdom, har tvingats stänga sina omkring 100 lokala

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och vikten av att Sverige som nation står upp för det fria ordet och tillkännager

Av resultaten kan vi se att vid postnormala fall följs en dental diagnos av en basal diagnos hos en dryg tredjedel av patienterna till skillnad från prenormala fall där basal

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Vilken klinisk kemisk analys beställer du i första hand för att bekräfta eller förkasta en hormonell orsak till tröttheten.. Ange endast

Förbunden påpekar att Trafikverket aldrig haft underhåll i egen regi, att även uppgifter om museitågens egna infrastruktur samlas in till Nationella Järnvägsdatabasen, att

Verksjuristen Robert Barrefelt har varit föredragande..

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

We hypothesized that (a) streams in forested catchments will have lower N 2 O concentrations than streams draining agricultural catchments because of lower N availability; (b)