• No results found

Fler kvinnor, fler afroättlingar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fler kvinnor, fler afroättlingar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tidskriften Kuba 1/2013 20

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

forts sid 21

Nyvald nationalförsamling med

Fler kvinnor,

fler afroättlingar

Eva Björklund

Nu är valprocessen över på Kuba för denna gång.

Det började i höstas med valen till kommunfullmäktige (se Kuba 5.12). Sedan har folkrörelserna föreslagit och

kommunfullmäktige nominerat kandidater till läns- och nationalförsamlingarna. Det valet ägde rum 3 februari.

Då valdes 612 ledamöter till nationalförsamlingen och sammanlagt 1 269 till de 15 länsförsamlingarna.

Medelåldern är 48 år.

Valdeltagande uppgick till 90 procent av de 8,4 miljonerna röstberättigade, alla som fyllt 16 år. Av de avlagda rösterna var 4,6 procent blankröster och 1,2 procent ogiltiga. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen har ökat till 49 procent, andelen afroättlingar till 38 procent och och 46 procent av ledamöterna är sedan kommunalvalen i höstas också direktvalda kommunfullmäktigeledamöter.

Lite över 67 procent är nya i nationalförsamlingen, så omsättningen är hög. I 10 av de 15 länen valdes kvinnor till ordförande i länsförsamlingarna.

Den 24 februari höll den nyvalda nationalförsamlingen – landets lagstiftande församling - sitt första möte för att konstituera sig, välja talman, välja ledamöter och ordförande i statsrådet – i princip ett slags nationalförsamlingens verkställande utskott.

Till statsrådet valdes 31 av nationalförsamlingens ledamöter, 42 procent kvinnor och 39 procent afroättlingar, över hälften nya ledamöter. Som väntat valdes Raul Castro till ordförande och därmed landets president för sin andra och sista period.

Till första vice ordförande och sålunda även landets vicepresident valdes Miguel Díaz Canel, 52 år. Han ingår sedan början av 90-talet i kommunistpartiets verkställande utskott, har varit högre utbildningsminister och sedan 2012 vice statsminister. Av de övriga fyra viceordförandena är två kvinnor.

Talmannen har sedan 20 år varit Ricardo Alarcon, som nu avgick för att ägna sig åt kampen för frihet för De 5 kubanska politiska fångarna i USA. Till ny talman valdes Esteban Lazo, tidigare kommunistpartisekreterare i Havanna.

Esteban Lazo, ny talman

Yngsta väljaren Katrina, nyfyllda 16 år

References

Related documents

Positiv särbe- handling syftar till att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom forskning och undervisning.. Fredrik Bondestam har på uppdrag av universitetets

För mitt syfte, är detta sätt att analysera ekonomins relation till utbildning mycket meningsfull, eftersom jag undersöker vilka principer som styr och vilka

Linköping Studies in Education and Social Sciences No. 13 Institutionen för samhälls-

Forskning visar alltså att det finns en viss skillnad mellan hur kvinnor och män i allmänhet förhåller sig till miljön och att denna könsskillnad även avspeglas bland

Dessa leder även alltid till universitetets internetsida vilket är knytpunkten för att information om universitetet.. På marknaden används dessa annars enligt uppgift i främsta

I Poly and it´s Other uppger informanterna att de inte tror på att en person kan tillfredsställa alla behov, och att det bara är en tidsfråga tills den monogama världen får

Korrelationen uppgick i det förra fallet till 0.65 och i det senare till 0.69. Med hjälp av kanonisk faktoranalys kunde det också fastställas att samma bakomliggande.. att de som

Gällande övriga respondenter kopplade till Furhoffs placeras både Inger, Johan och Arne enbart i cirkeln företag då de inte har någon del i vare sig ägarskapet eller i