FöredragningslistaÄrende/FöredragandeTidDnr1Upprop2Val av justeringsperson3Godkännande av föredragningslistan4Val till Kävlingeåns vattenråd, ombud och ersättare till årsstämmor 2019-2022KS 2019/075

Download (0)

Full text

(1)

Sida

KALLELSE 1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-03-25 Valberedningen

Plats och tid Victoria Benedictsson

Måndagen den 25 mars 2019 kl 16:00

Kallade ledamöter Marie Friberg (SD), Ordförande Stefan Borg (SD), Vice ordförande Anders Hansson (SD)

Lars-Göran Ritmer (M) Bengt Hedlund (SPI) Kristina Hansen (KD) Yvonne Kulstad (C) Marie Keismar (L) Jörgen Leufstedt (MP) Renaldo Tirone (S) Lillemor Widh (S)

För kännedom Peter Johansson (SD)

Christina Nilsson (SD) Astrid Lofs (SD) Anette Persson (M) Gert Nygren (SPI) Mikael Olsson (KD) Anders Larsson (C) Jens Rosberg (L) Anette Börjesson (MP) Harriet Olsson Strange (S) Uno Hansson (V)

Övriga kallade Eva Palmqvist, 1:e kommunsekreterare

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop

2 Val av justeringsperson

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Val till Kävlingeåns vattenråd, ombud och ersättare till årsstämmor 2019-2022

KS 2019/075

(2)

Sida

KALLELSE 2 (2)

Sammanträdesdatum

2019-03-25 Valberedningen

Ärende/Föredragande Tid Dnr

5 Avsägelse från Tommy Hall (S) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

KS 2019/004

6 Utseende av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Tommy Hall (S)

KS 2019/005

7 Utseende av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Susanne Meijer (S)

Figure

Updating...

References

Related subjects :