• No results found

Stöd till barn med funktionsnedsättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stöd till barn med funktionsnedsättning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tidskriften Kuba 3/2017 8 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-

kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

Kuba hyllas för

Stöd till barn med funktionsnedsättning

Julio Martínez Molina

Företrädare för ideella organisationer från Latinamerika och Karibien som deltog i Riadis 6e Latinamerikanska konferens i mars hyllade Kubas politik för att främja ett gott liv för personer med funktionsnedsättning. Sandra Darce Mendoza, medlem i Riadis, ”Latinamerikanska nätverket för ideella organisationer för personer med funktionsnedsättning och deras familjer”, berömde örikets allomfattande program och träningslokaler för ändamålet.

Hon framhöll också hur länder som Kuba, Bolivia och Nicaragua utmärker sig genom sin fokuserade politik som gör att personer med funktionsnedsättning kan utveckla sina förmågor allsidigt och bidra till samhället.

Darce, som deltog i Riadis 6e Latinamerikanska konferens framhöll också vikten av att denna konferens nu för första gången hölls här i Kuba ”som är ett föredöme i kampen för sammanhållning, rättvisa och jämlikhet mellan alla utan någon form av diskriminering.”

I Havannakonferensen deltog ett par hundra ombud från 16 länder.

”Ett alla omfattande Latinamerika med sammanhåll- ning, utveckling, fred och hopp” var konferensens motto, för att behandla de frågor som tas upp i FNs Agenda 2030 för personer med funktionsnedsättning.

Översättning Eva Björklund. Källa ACN

Kuba har behandlat

26 000 barn - offer för Tjernobylkatastrofen 1986. All behandling helt kostnadsfri

Prensa Latina/Telesur 170801

Behandlingen inriktades huvudsakligen på dermatologi, endokrinologi och gastroenterologi. Rapporten visar att 84 procent av det totala antalet behandlade patienter var barn från Ukraina, Ryssland och Vitryssland. Den största andelen patienter togs emot 1991, när kubanska läkare behandlade 1 415 patienter. Över 1 000 barn fick årligen medicinsk behandling under åren 1990-1995.

Programmet, som huvudsakligen var förlagt till Tarará (dessförinnan ett pionjärläger för kubanska skolbarn), ett strandområde öster om Havanna, hade som huvudsyfte att erbjuda bekväm logi och en övergripande hälsosam miljö, där patienterna kunde behandlas och delta i en rehabiliteringsplan.

Förutom vårdlokaler fanns på Tarará även skolor, ett storkök, en teater, park- och rekreationsområden och en två kilometer lång strand.

Samtidigt, mellan 1998 och 2011, arbetade en brigad kubanska läkare i staden Evpatoria i Krimprovinsen, där man årligen behandlade ca 6 000 personer.

Efter 21 år av helt kostnadsfri solidarisk medicinsk behandling avslutades programmet 2011.

Bakgrund:

Tidigt på morgonen den 26 april 1986 utlöste ett felaktigt utfört test vid kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina (dåvarande Sovjetunionen) en explosion som sprutade ut dödliga moln av radioaktiva partiklar i atmosfären och tiotusentals människor fick evakueras.

Mer än 600 000 sovjetiska civil och militär personal inkallades från hela landet för att städa upp och begränsa nedfallet. Över 30 anläggningsarbetare och brandmän dog i nära anslutning till olyckan, de flesta av akut strålningssjukdom.

Under de senaste tre årtiondena har tusentals fler insjuknat i strålningsrelaterade sjukdomar som cancer, även om den totala dödssiffran och de långsiktiga hälsoeffekterna fortfarande är föremål för intensiv debatt.

Översättning Eva Björklund.

10 miljoner människor i 30 länder

Har lärt sig läsa och skriva tack vare Kuba

Prensa Latina 170707

Nu har över 70 000 personer alfabetiserats i Panama. I en intervju med Prensa Latina i Panamas huvudstad sade Kubas utbildningsminister Ena Elsa Velázquez att den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Visst kan jag) tillämpas i Panama i samarbete med landets Socialdepartement.

Hon berättade att besökets syfte är att stärka detta alfabetiseringsprogram som hittills har lärt ungefär 10 miljoner människor i 30 olika länder att läsa och skriva. Hon berättade att det med stor framgång tillämpats i Ecuador, Venezuela, Bolivia och Nicaragua. De tre sistnämnda är nu befriade från analfabetism.

Hon framhöll att i Yo sí puedo ingår ämnen som historia, spanska, matematik och naturvetenskap, så att deltagarna klarar basnivån på 2 år. Samarbetet med Panama ska fördjupas. Förutom på spanska utarbetas textböcker på ursprungsfolkens språk med hjälp av frivilliga som kan båda språken. Ena Elsa Velázquez betonade att utbildningsmaterialet alltid anpassas efter varje land så att deltagarna känner igen symboler och bilder. Videoinspelningar görs med lokala aktörer.

Kuba hjälper också till att utbilda lärare, validera kvalitet och erbjuder stipendier för fortsatta högre studier i Kuba.

Kubas lärare har inte bara gagnat Latinamerika och Karibien utan också länder i Afrika. Till exempel finns kubanska lärare i Västsahara på en högstadieskola byggd med venezolansk hjälp.

Redigering och Översättning, Christine Vaple.

References

Related documents

Detta gäller även för tjänsteman som enligt mom 1 inte har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete.. Mom 2:6 Övertid vid

Det är viktigt att regeringen noga följer hur bidraget enligt den nya förordningen bidrar till att förbättra förutsättningarna för att ideella organisationer på

Svenska Tibetkommittén fick även ta del av aktuell information om situationen för tibetaner i Nepal som framfördes av Tsering Passang från Tibet Relief Fund, London. Han beskrev

Vi vänder oss till IDEAs medlemmar för att samla in löneuppgifterna för september 2019.. Senaste insamlingen skedde via IDEAs portal som deltagarna kunde rapportera in via en länk

Om du är över 12 år gammal och inte kan vara hemma själv innan eller efter skolan, eller på lovet, kan du få vara på korttidstillsyn.. Det är ungefär som

Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och personer med

Utan ansvarfördelning ligger det en risk i att ansvariga inom organisationen fokuserar för mycket på exempelvis kvalitet istället och inte tar hänsyn till kostnader vilket kan

Hela 80 procent av de tillfrågade organisationerna svarar att det stämmer helt eller till stor del att de kommer att lösa den framtida finansieringen intern inom den