Checklista tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap företag o förening

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljöenheten

TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST miljo@ulricehamn.se

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Checklista för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap

Genom att nog läsa genom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. Skicka in din ansökan via post eller e-post.

Företag

Ansökningsblankett

Kopia på inbetald ansökningsavgift Handling som styrker firmatecknare Dispositionsrätt för lokal

Meny

Kunskap i svensk alkohollagstiftning Beskrivning av slutet sällskap

Förening

Ansökningsblankett

Kopia på inbetald ansökningsavgift Protokoll

Senaste verksamhetsberättelsen Dispositionsrätt för lokal

Meny

Kunskap i svensk alkohollagstiftning Beskrivning av slutet sällskap

Observera att om ni ändrar datum eller lokal när du fått tillstånd

måste ni skicka in en ny anmälan och en ny avgift tas ut.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :