práce: 5l*,t,sr*o,*,\"r \i -r^.^l

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno: Zdenék Pavlišta Osobní číslo: E09(XX)274

!

a

]

l

1 1 ]j

.

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocenínavrhova,néoponentemdiplomovépráce:

výborně

Průběh

obhajoby diplomové

práce: 5l*,t,sr*o,*,\"r \i -r^.^l

\ t,

\.^

^\J-i §ý-€\č

.C-o ů

nvsnra+wr\,l.,,tul

§e\s.§ o"r.J,r*r\ -r*

lvrJru§l+

o^*l* -,*rl.-cl

\"§\.\ \*§V\,§ti,._^§ U

^^^

t}o<x 1,cr.*-.-\§Xi\

i

1 \ tt v^, í\i

c\i

\ \( -k \

\v.§

\o t"l..^^A§

\,_

\'\^\^^^,

Ť.a^*ď^A fuš^-\-n"to\

G.- ^

t 't-l \ "d.\§-^*\i e['"\.a^...{ \-*-J \o* nt["č r*i v \Ť

a,{"o

\'\ \

\§§,\,^,ň§d

tl.

tls\.*.^to

" " i

.

\\ N{ *"r\i

n^^l

v

§n^-^-)r*-^.

^,.^^.

(i ) ^*' r"[ nl-.*lk

á.>

^.^^-'ď

\{,^\ \ C\*

o.t

1r

o

*-o§Q_

\ \'o \ \-.c§-\^.^.\ \*.^lsl- \ (*

oo.t-l.-o.\s

§sv\"t-5tlt{ § .*\\^hL}u^^1s- i \o tuL.x* §.uj

^i

^- l-**_\*^

§S\ \

\",*\^.q' \

o\*rr"*\q §"\

^

O:.\ v .,o\§ ,L"N\,^

§

\

-

c!_'.

o

\o *-o§ \

U

\

1

\t-*S'o*-us.. i _ \\.

§\,s 6

\tl \^. c-\** ,* lun {-s

o^ oxr^=\^l

1_ _

ooo{ y..o

**\ď(

členové

zkušební komise:

doc. Ing. Miroslav ŽiZka, Ph.O.

Ing. Radana Hojná,

Ph.D.

v

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Ing. Otakar Ungerman Ing. Eliška Jirrásková

Klasifikace: . . §8zL\^,J. .

.*ph*

Datum obhajoby: 29. ledna 2O13

$*"n"r_" lost-n

i

(

\ \. §§.&{§e

.pJ.r_o'

("ru.

t

\

rr\ro

\"Ť" \^r.

\ů, "§

-ro

§*§

\.,O

C Al.^- r \' ia i u.*'_*'

Dr';Í.

Lr4

podpis předsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :